Endüstri 4.0 Devrimiyle Tüm Süreçler Artık Dijitale Geçiyor!

Dünya Almanya’nın başını çektiği Endüstri 4.0 devrimine doğru hızla giderken Türkiye bu konuda ne durumda? Detaylar haberimizde..

Dünya Almanya’nın başını çektiği Endüstri 4.0 devrimine doğru hızla giderken Türkiye bu konuda ne durumda? Ülkemizin 2023 inovasyon hedeflerine ulaşması hayal olduğu gibi Endüstri 4.0 devrimi konusunda da tıpkı aynı şeyleri yaşayacağa benziyor. Bunun karşılığı şudur: firmalarımız önümüzdeki on yıl içinde dünya rekabetinde şu an olan avantajlarını da kaybedecekler demektir.

Hem kamu ve hem de özel sektörümüz Endüstri 4.0 devrimini henüz görmüş değiller. Bu gün hazırlık yapmaya başlasak dahi devrimi başlatan ülkelerin şu an ki seviyesine yirmi yılda gelmemiz pek mümkün gözükmüyor.

Endüstri 4.0 dördüncü sanayi devrimi olarak adlandırılıyor. Uzmanlara göre Endüstri 4.0 yani diğer adıyla dördüncü sanayi devrimi 10 ile 20 yıl içinde entegrasyonunu tamamlayarak firmalar tarafından uygulanabilir hale gelecek. 

Endüstri 4.0 devrimine gelene kadar dünya üç devrim geçirdi:

 • Endüstri 1.0: Su ve buhar kuvvetlerini kullanımı ile çalışan mekanik sistemler (ilk mekanik dokuma tezgahı, 1784)
 • Endüstri 2.0: Elektrik enerjisinin kullanımı, seri üretimlere geçiş (ilk hareketli bant sistemlerinin mezbahanelerde kullanımı.
 • Endüstri 3.0: Elektronik ve bilim teknolojilerinin kullanımı-hali hazırda yaşanılan süreç (ilk programlanabilir yönetim SPS, 1969)
 • Endüstri 4.0: Sanal ve fiziksel sistemlerin kullanımı (akıllı objeler, CPS, Smart Factory, internete dair her şey)

Endüstri 4.0’ın tanımı aslında internetin üretimde kullanılmasının yaratacağı yeniliklerin bir devrim niteliğinde olacağı vurgusunda yatar.

Bundan böyle fabrikalar makinelerini, depo sistemlerini, araç-gereçlerini internet sistemleri üzerinden küresel ağlara dönüştürecek ve birbirine bağlayacak. Üretimde akıllı makineler, araç-gereçler kendilerinde bulunan enformasyonları bağımsız olarak değiş-tokuş yaparak değişik aksiyonlar üretebilecekler.

İnternete dair her şeyin üretimde daha fazla kullanımını içeren trend ve bunun endüstriyel proseslere etkisi, gelişmiş ülkeleri stratejik yeni tartışmalara, yeni yönelimlere itmiştir.

Endüstri 4.0 Devrimine Neden Hazırlanmalıyız?

 • Makinenin internet ve artı güçlü ağlarla bezenmesi, işletmelerin daha verimli ve küresel anlamda daha da rekabetçi olmasını sağlayacaktır. Süreç onu gerektirmektedir.
 • Endüstri 4.0 ile şeffaflık sağlanacak ve dolayısıyla esnek ve hızlı reaksiyon yeteneği kazanılacaktır. (Örneğin bir tedarikçi ürün sevkiyatında sorun yaşıyorsa otomatik olarak diğer tedarikçi devreye girecek ve sorun çıkmadan, zaman kaybı yaşanmadan üretim devam edecektir.)
 • Eski sistemde üretim ve onun çeşitli aşamaları kesin çizgilerle belliyken gelecek dönemde enformasyon teknolojileri sayesinde, üretimden beklenen ani reaksiyonlar gösterilebilir hale gelecektir. (Mesela bir ürünün mavi ya da kırmızı boyanması gerekiyorsa, makine bu ikisini de yapacak konumda olduğu için siparişe göre hangisi olacağına kendisi karar verecektir.)
 • Değişik akıllı sistemlerin birbirleri ile bağ kurması neticesinde oluşacak yeni akıl, yeni hizmet ve iş modelleri yaratacaktır. Objelerde toplanacak farklı datalar yine değişik ağlarda yeni modellerin üretilmesine olanak sağlayacaktır.
 • Yeni akıllı asistan sistemleri çalışanlara yeni olanaklar sunacaktır. Çalışma süreleri daha esnek ve belli bir mekândan bağımsız hale gelebilecektir.

Endüstri 4.0'ın Etkileri Neler Olacak?

 • İş gücünde dijital kontrol artacak, insan müdahalesi azalacak.
 • İş gücünde insana daha az ihtiyaç duyulacak ve işsizlik artacak.
 • Dijital kontrolün artması sosyal hayatı da etkisi altına alacak; tıpkı internetin sosyal hayatta ki derin etkisi gibi.
 • Dijital kontrol sistemlerini kullananlar piyasada büyük avantaj kazanacak.

Sonuç olarak kamu ve özel sektör temsilcilerinin Endüstri 4.0 devrimiyle ilgili olarak bir araya gelip acil olarak Türkiye projeksiyonu üretmeleri gerekmektedir. Her geçen zaman aleyhimize işlemektedir. Beş yıl sonra harekete geçelim desek bile artık çoktan geç kalınmış olacaktır.

Makale haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Salih Keskin Hakkında

Salih Keskin, kreatif düşünce modellerinin üretimi ve inovasyon üzerine iş dünyasında, üniversitelerde ve sivil toplum örgütlerinde eğitimler vermekte, danışmanlık ve araştırmalar yapmaktadır. Halen İstanbul Kültür Üniversitesinde Öğretim Üyeliğine devam etmekte olan yazar aynı zamanda inovasyon konusunda kitaplar ve makaleler yazıyor. Yazar kaleme aldığı inovasyon odaklı yazılarıyla artık Girişim Haber okurlarının da ekranında.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
 •   Yorum  
 •   Önizle  
Yükleniyor