Prof. Dr. Mehmet Çelik: Ar-Ge Yaşam Boyu Sürecek Bir Yolculuktur!

Bayburt ve Erzincan Üniversitelerinde TÜBİTAK destekleri anlatıldı. TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, Türkiye'nin Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranının yüzde 3'e çıkarılması için bütçeden 20 milyar dolar pay ayrılması gerektiğini söyledi. Detaylar haberimizde..

Bayburt ve Erzincan Üniversitelerinde TÜBİTAK destekleri anlatıldı. TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, Türkiye'nin Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranının yüzde 3'e çıkarılması için bütçeden 20 milyar dolar pay ayrılması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Çelik, "Bayburt Üniversitesi Bilim Kültür Haftası ve Mezuniyet Programı" çerçevesinde düzenlenen konferansta, Türkiye'nin Vizyon 2023 Projesi'nin başlıca hedeflerinden birinin, Dünyadaki en büyük ilk 10 ülke arasına girmek olduğunu belirtti.

Bu projenin 2012 yılında başlatıldığını ve önemli bir hedef olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çelik, "Bu hedefe ulaşmak için bizim yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesini sağlamak, Ar-Ge insan kaynağı kapasitesini artırmak, bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji tabanlı yenilikçi şirketlerin ortaya çıkması, üniversite sanayi iş birliğini geliştirmek, Ar-Ge ve yenilik ekonomisini güçlendirmek konularına, Mart ayında çıkan Ar-Ge Reform Paketinde yer verilmiştir" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Çelik, bu adımlar doğrultusunda Ar-Ge harcamalarının milli gelir içerisindeki payının yüzde 3'e çıkarılması ve oran içerisinde özel sektör payının yüzde 2 olması, tam zamanlı eşdeğer araştırmacı sayısının 300 bine ulaşması, yine bu orandaki tam zamanlı özel sektör araştırmacısının da 180 bine ulaşmasının hedefleri arasında olduğunu ifade etti.

Konuşmasında “Ülkemiz Ar-Ge ve yenilik çalışmalarında gayretle ve yükselen bir eğriyle yol almaktadır ancak beraberinde de görüyoruz ki, belirlenmiş olan hedefler ile bulunduğumuz nokta henüz kesişmemektedir. Elbette bunda, Ar-Ge’nin orta ve uzun vadeli bir yatırım olmasının da payı vardır” diyen Prof. Dr. Mehmet Çelik, “Ar-Ge’yi, 2023 yılında ulaşılmak istenen bir durak olarak değil, yaşam boyu sürecek bir yolculuk olarak düşünmek, ne yapmamız gerektiğini en iyi şekilde özetleyecektir” diye konuştu.

Konferansta, TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen "Yenilikçi Düşüncenin Nörobiyolojisi", TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanı Prof. Dr. Zafer Evis "Akademik Ar-Ge Destekleri" ve TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanı Mehmet Aslan da "Özel Sektör Ar-Ge Destekleri" başlıklı sunum yaptı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu'ndaki konferansa, Vali Yusuf Odabaş, Yargıtay Birinci Başkanvekili Abdulkadir İlhan, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Emniyet Müdürü İsa Bülent Kaya ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Erzincan Üniversitesi’nde  “TÜBİTAK Destekleri” Anlatıldı

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mavi Salonda düzenlenen programa E.Ü. Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, Üniversite üst yönetimi, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hayrünnisa Bolay Belen, TÜBİTAK ARDEB Başkanı Prof. Dr. Zafer Evis, TÜBİTAK TEYDEB Başkanı Mehmet Aslan, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, ülkelerin gelişmişlik seviyesi ile üniversitelerin gelişmişlik seviyeleri arasında ciddi bir ilişki olduğunu belirtti. Ülkemizde açılan üniversiteler ile büyük bir ivme yakalandığını kaydeden Rektör Çapoğlu, “Üniversitelerde ürettiğimiz bilgiyi ticari alana taşıyamazsak, ülke ekonomisine katkı sağlayamayız. Biz de bu alanda birçok çalışma yaptık. Öncelikli olarak üniversitelere bu bilinci yerleştirmeliyiz” dedi.

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik ise yaptığı konuşmada özetle, “Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik alanlarında sistemsel yaklaşım temelinde resmin tümü görülmeli ve birbirini besleyen, destekleyen öğeler arasındaki ilişkiler güçlendirilmelidir.

Devletin kurumlarıyla destekler sağladığı ve düzenleyici olduğu girişimcilik, yenilik ve Ar-Ge faaliyetlerinde, bölgesel ve ulusal düzlemde başarılı sonuç almak için, ekosistem odaklı bakış açısının ilgili tüm aktörlerce farkına varılması ve ekosistemi güçlendirecek çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Kurumlarıyla, aktörleriyle, mekanizmalarıyla işleyen, çarkları dönen bir Yenilik ve Girişimcilik Ekosistemi ancak; Türkiye’nin kilit teknolojilerde hakimiyet sağlamaya başlamasını, ileri teknoloji içeriği olan ürünler geliştirip üretmesini ve sonuç olarak cari açığın kapatılarak, 2023’de dünyanın ilk 10 ekonomisine girebilmenin kriteri olarak ortaya konan 500 milyar dolar ihracat değerine ulaşılmasını sağlayabilir” dedi.

Haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor