Geleceğin İş Dünyasında Yönetim Organizasyonları Sadeleşiyor!

Hiyerarşik düzenin geçerli olduğu iş dünyasında, iş yapış biçimlerinin yenilenmesiyle alt ve üst kademe birbirine yaklaşıyor. Kurumlar tarafından daha sade bir yönetim anlayışı benimseniyor. Detaylar haberimizde..

Hiyerarşik düzenin geçerli olduğu iş dünyasında, iş yapış biçimlerinin yenilenmesiyle alt ve üst kademe birbirine yaklaşıyor. Kurumlar tarafından daha sade bir yönetim anlayışı benimseniyor.

İş dünyasında yaşanan teknolojik gelişmeler, Y ve Z kuşaklarının işe katılımı, tüketici alışkanlıklarının değişimi gibi faktörler yönetim biçimlerinde yeniliklere olan ihtiyacı artırıyor. Bu ihtiyaç doğrultusunda, holakrasi gibi yeni yönetim biçimlerinin doğmasının yanı sıra iş dünyasında benimsenen çok katmanlı hiyerarşi sisteminin de daha sade bir yapıya büründüğünü görüyoruz. Üst düzey yönetici temini konusunda ulusal ve uluslararası birçok kuruma danışmanlık yapan MY Executive’in Kurucu Ortağı Müge Yalçın, sektördeki 10 yılı aşkın deneyimine dayanarak yenilenen organizasyon sistemleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Holakrasi sisteminden bahseden Müge Yalçın, “Değişen insan kaynağı profili, iş alanları ve iş yapış şekillerinin bir sonucu olarak yönetim biçimlerinde yenilikler yaşandığını gözlemliyoruz. Holakrasi de bu yeniliklerden biri ve iş dünyasında kendini duyurmaya başladı. Burada, hiyerarşik örgütlenmelerin ve bir yöneticinin olmadığı, kümelerin sorumlulukları üstlenip alternatif denetim sistemlerinin uygulandığı bir iş yapış modelinden bahsediyoruz” dedi.

Y Kuşağının Talepleri Değişimi Zorunlu Kılıyor

Yalçın, her şeyi sorgulayan, ast-üst ilişkilerine karşı direnç gösteren Y kuşağının iş yaşamında üst kademedeki kişilerle birebir temas kurma isteği ve orta kademedeki onay mekanizmalarını azaltma talebinin bu değişimi getirdiğini belirtti. Yalçın şöyle devam etti: “Diğer taraftan dijitalleşen dünyayla iş yapış süreçlerinin de böyle bir yönetim sistemine giden yolun taşlarını döşediğini söyleyebiliriz. Yeni nesil hiyerarşik düzenin azaldığı bir yapıda daha mutlu ve verimli olarak çalışabileceğini dile getiriyor. Bu nedenle bu sistem dikkate alınarak denenebilir. Holakrasi, Y kuşağı çalışanlarının yanı sıra dijital dünya üzerinde gelişen iş alanlarına ve start-up şirketlere daha uygun bir sistem olarak görülüyor.”

İş Yaşamında Hiyerarşik Düzen Azalacak

İş yaşamında hiyerarşik düzenin azalacağını ama yakın gelecekte holakrasi sistemindeki gibi yok olmayacağını dile getiren Yalçın; “Köklü bir yapısı olan kurumlarda yeni bir sistemin benimsenmesi start-up şirketlere göre daha uzun dönemli bir çalışma olacaktır tabii ki. Bu nedenle, sistemi güncelleyen ve yeni rolleri belirleyen bir liderin bulunduğu daha yalın bir yönetim sisteminin holakrasiye oranla yakın gelecek için daha geçerli olacağını gözlemliyorum. Yönetim organizasyonunun çok katmanlı olması iş yapış biçimlerini yavaşlatıyor, bu nedenle kurumların çoğu tarafından yavaş yavaş daha sade bir hiyerarşi düzenine geçiyor. Bu düzende holakrasi sistemindeki gibi tepe yöneticiler zincirden çıkmıyor, sadece kademeler arasında, özellikle orta kademede, bir azalma söz konusu oluyor. Yalınlaşan sistemin holakrasiyle benzeşen tarafı ise proje gruplarıyla işlerin yürütülmesi oluyor” şeklinde konuştu.

Yalçın, “Yönetim sisteminin yalınlaşmasıyla orta ve alt kademelerin sorumluluk alanları genişletiliyor ve çalışanlar ek sorumluluklar üstleniyorlar. Bu çalışma modeli, kendilerini geliştirme imkanı tanıdığı için çalışanlar tarafından da tercih ediliyor. Derinliğin az olduğu bir yapı, Y kuşağının işini anlamlandırmasına ve kendisini daha rahat gösterebilmesine de destek oluyor” dedi.

Haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Bu içeriği 9.522 kişi okudu.
Kategori: Girişimci Rehberi

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor