Türkiye, Yatırımcılar İçin Daha Cazip Hale Gelecek!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı'nın TBMM'ye sunulduğunu hatırlatarak, "Sınai mülkiyet mevzuatının uluslararası uygulamalara ve AB mevzuatına uyumunun artmasıyla Türkiye, yatırımcılar açısından daha cazip ve öngörülebilir hale gelecek." dedi. Detaylar

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı'nın TBMM'ye sunulduğunu hatırlatarak, "Sınai mülkiyet mevzuatının uluslararası uygulamalara ve AB mevzuatına uyumunun artmasıyla Türkiye, yatırımcılar açısından daha cazip ve öngörülebilir hale gelecek." dedi.

Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Işık, sınai mülkiyet haklarını düzenleyen KHK’ların tamamının kanunla düzenlenmesiyle, KHK hükümlerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilme ihtimalinin getirdiği hukuki belirsizliğin ortadan kalkacağını söyledi.

Sınai mülkiyet mevzuatının uluslararası uygulamalara ve AB mevzuatına uyumunun artmasıyla, Türkiye'nin yatırımcılar açısından daha cazip ve öngörülebilir hale geleceğine dikkati çeken Işık, tescil süreçleriyle ilgili uygulamada yaşanan sorunların büyük ölçüde giderileceğini kaydetti.

Işık, Fikri Mülkiyet Eğitim Merkezi'nin kurulmasıyla, fikri mülkiyet haklarına ilişkin eğitim, danışmanlık ve araştırma faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde daha etkin yürütüleceğinin altını çizdi.

Marka olabilecek işaretlere ilişkin düzenlemeyle, özellikle yeni marka türlerinin tesciline imkân sağlanacağına işaret eden Işık, "Marka başvurularının ilan süresi 3 aydan 2 aya indirilerek tescil süresi kısaltılacak ve hak sahiplerinin marka tescilinden doğan haklarını daha kısa sürede elde etmeleri sağlanacak. Markanın yayımına itirazlarda başvuru sahibinin talebi üzerine, itiraz sahibinden markasını kullandığına ilişkin bilgi veya belge istenerek, tescilli markaların piyasada daha etkin bir şekilde kullanılması için çalışılacak. Böylece tescil edilen ancak piyasada kullanılmayan markaların, yeni girişimcilerin önünü kesmesi engellenecek, itiraz mekanizmasının amacı dışında kullanılmasının önüne geçilecek. Avrupa mevzuatına paralel olarak 7 yıl sonra yürürlüğe girmek üzere markalara idari iptal getirilecek." diye konuştu.

Haberin tamamını okumak için: http://www.sanayi.gov.tr/NewsDetails.aspx?newsID=22227&lng=tr

Haberimizi  tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor