Dünya İnovasyon Endeksine Göre İnovasyonda İlkokul İkiye Gidiyoruz!

“2014 Küresel İnovasyon Endeksi”ne göre ülkemiz dünya inovasyon liginde 54. sırada yerini almış bulunuyor. Endeksi okula giden bir çocuk gibi düşündüğünüzde inovasyonda başı çeken ilk beş ülke üniversite 3. sınıfa gidiyorken biz inovasyonda kaçıncı sınıftayız. Detaylar Makalemizde..

“2014 Küresel İnovasyon Endeksi”ne göre ülkemiz dünya inovasyon liginde 54. sırada yerini almış bulunuyor. Endeksi okula giden bir çocuk gibi düşündüğünüzde bu şu demektir: inovasyonda başı çeken ilk beş ülke üniversite 3. sınıfa gidiyorken biz ise ancak ilkokul ikiye giden bir sırada yer alabiliyoruz.

Siz varın bir hesap edin, aradaki açığı nasıl kapatacağımızı! Gelişmiş ülkelere göre kaç misli bir tempo tutturmamız gerekiyor ki aradaki açığı kapatabilelim…

Endekste 2014'ün en iyi inovasyon performansını gösteren ilk on ülkesi:

 • İsviçre
 • İngiltere
 • İsveç
 • Finlandiya
 • Hollanda
 • ABD
 • Singapur
 • Danimarka
 • Lüksemburg
 • Hong Kong (Çin)

Endekste düşük performans alanları: Arge, bilginin özümsenmesi, inovasyon ağları olarak öne çıkmakta.

İyi alt performans alanları: kümelenme, ticaret&rekabet, yerli marka/faydalı model başvuruları, yazılım harcamaları,

Kötü alt performans alanları: politik istikrar, basın özgürlüğü, eğitim harcamaları, e-katılımcılık, risk sermayesidir.

Endekste Alt Kriterlere Göre En İyi Performans Sergileyen Ülkeler

 • Üniversite sanayi işbirliğinde en iyi performans gösteren ülke: İsviçre
 • Patentlerin uluslararası korumasında: Japonya
 • Risk sermayesinde: İsrail
 • Bilgi çalışanlarının istihdamında: Lüksemburg
 • Enformasyon teknolojilerinin kullanımında: İsveç
 • Hükümetin etkinliğinde: Finlandiya
 • Yasal altyapı kalitesinde: Singapur
 • İş kurma kolaylığında: Yeni Zelanda
 • GSMH’DE ar-genin payında: Güney Kore
 • Online e-katılımcılıkta: Kazakistan
 • Çevre performansında: İsviçre
 • Bilimsel makale sayısında: İzlanda
 • Bilimsel makale kalitesinde: Almanya
 • Royalti, lisans gelirlerinde: Amerika
 • Bilişim hizmetleri ihracatında: Hindistan
 • Yüksek, orta-yüksek teknoloji üretimi: İrlanda
 • Yaratıcı hizmetler ihracatında: İngiltere
 • Mikrofinansta: Bolivya
 • Joint venture anlaşmalarında: Birleşik Arap Emirlikleri
 • Üniversite kalitesinde: İngiltere

Ülkemiz bu kategorilerin hiç birinde sıralama içinde değil maalesef…

Bir ülkenin eğitim kalitesi ile inovasyon kapasitesi arasında doğrudan bir ilişki vardır.

Farklı düşünceyi destekleyen, sorgulayan, öneri getiren, kendini ifade eden, özgürleştirici ve cesaretlendirici bir eğitim sistemi olmadan yenilik olmuyor. İşe önce eğitimden başlamak şart; ama işi sadece örgün eğitime de bırakmamak gerekiyor; hem ailede ve hem de sosyal alanda insanları yenilik yapma ruhunu tetiklemek için yapılacak bir sürü yol, yöntem bulunabilir.

Ülkelerde yaratıcılık ve inovasyon kültürünün gelişmesinde yine sadece eğitim değil birçok faktörün aynı amaç çerçevesinde bir araya getirilmesi gerekiyor. Bu tür koşullarda farkı birikimlerin farklı çalışma alanlarının ve disiplinlerin ortak çalışmasının sağlanması gerekiyor. Bunun sonucu olarak firma ve kurumlarda büyük bir inovasyon patlaması ortaya çıkacağının örnekleri çoktur.

Ülkemizdeki verimlilik oranı gelişmiş ülkelere göre oldukça düşüktür. Mesela AB ortalamasının 1/3’ü oranındadır. Böyle olması çoğu işletmemizin yenileşme ve Ar-ge’den ziyade verimlilik çalışmalarına daha fazla ağırlık vermesine yol açmaktadır. Bu yaklaşım firmalarımızın kâr marjı düşük ürünler üretmesine ve ülke açısından da yaratılan katma değerin düşük kalmasına yol açmaktadır. Bu ayakta kalma kaygısı orta vadede firmalarımızın maalesef yok olmasına yol açacaktır.

Firmalarımızın büyümeyi zorlaştıran ve hızlandıran faktörleri bilmesi oldukça önemlidir.

Firmalarda büyümeyi hızlandıran en etkili 5 faktör ve etki dereceleri:

 • Pazar fırsatları % 25
 • İnsan kaynağı %22
 • Ürün % 21
 • Pazarlama /marka %19
 • İşbirliği %13

Büyümeyi zorlaştıran en etkili 5 faktör:

 • Firmanın yenilikçili olmaması % 27
 • İnsan kaynağı %23
 • Ürün % 21
 • Operasyonel yönetim % 15
 • Finansman % 14

Firmalara inovasyonda yol haritası:

 1. Tanımlanmış misyon ve vizyon ortaya koymaları,
 2. Firma yönetiminin teknolojiye açık ve aynı zamanda arge kültürüne sahip olması,
 3. Firmada ve /veya kurumda temel yetkinliklerin bir araya getirilmesi ve güçlü bir vektör elde edilmesi,
 4. Şirket içi enformasyonun bir kaldıraç gibi kullanılarak şirket içi iletişimin geliştirilmesi,
 5. Pazara ve müşterilere odaklı işletme kültürü,
 6. Yaratıcı ve inovasyon fikirlerinin başarılı yönetimi ve ödüllendirilmesi,
 7. Yaratıcılığa izin veren işletme kültürü.

Kaynak: http://innocentric.blogspot.com.tr

Yazar Salih Keskin Hakkında

Salih Keskin, kreatif düşünce modellerinin üretimi ve inovasyon üzerine iş dünyasında, üniversitelerde ve sivil toplum örgütlerinde eğitimler vermekte, danışmanlık ve araştırmalar yapmaktadır. Halen İstanbul Kültür Üniversitesinde Öğretim Üyeliğine devam etmekte olan yazar aynı zamanda inovasyon konusunda kitaplar ve makaleler yazıyor. Yazar kaleme aldığı inovasyon odaklı yazılarıyla artık Girişim Haber okurlarının da ekranında.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
 •   Yorum  
 •   Önizle  
Yükleniyor