ERA-NET HDHL Cofund Proje Çağrısına Başvurular Devam Ediyor!

Beslenme ve sağlık alanındaki biyobelirteçlerin belirlenmesi ve geliştirilmesi konusunda uluslararası ve disiplinler arası araştırma ve inovasyon projelerinin desteklenmesini amaçlayan ERA-NET Cofund çağrısı açıldı. Detaylar haberimizde..

Avrupa Komisyonu tarafından, beslenmeye bağlı hastalık riskini de kapsayan beslenme ve sağlık alanındaki biyobelirteçlerin belirlenmesi ve geliştirilmesinin amaçlandığı, UFUK 2020 Programı alt alanlarından Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım, Balıkçılık, Deniz, Denizcilik, İç Su Araştırmaları, Biyoekonomi 2014-2015 Çalışma programı dahilinde 25/07/2014 tarihinde “ISIB-12f-2015: Biomarkers for nutrition and health” konulu bir ERA-NET Cofund çağrısı açıldı.

ERA-NET HDHL çağrısı, sağlık durumunda değişikliğe neden olan ve/veya beslenmeye bağlı gelişen hastalıklarda risk oluşturan beslenmeyle ilişkili/modüle edilen biyobelirteçlerin tanımlanmasını ve validasyonunu amaçlıyor. Fiziksel aktivite ile ilişkili biyobelirteçleri de bu kapsama dahil ediyor.

Açılan çağrı kapsamında beslenme ve sağlık alanındaki biyobelirteçlerin belirlenmesi ve geliştirilmesi konusunda uluslararası ve disiplinler arası araştırma ve inovasyon projelerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Çıkılacak çağrı için Ortak Çağrı Sekreteryası tarafından iki aşamalı değerlendirme yapılacak.

  • İlk aşamada ön öneriler (pre-proposal) talep ediliyor. Ön öneriler için başvurular 16 Şubat 2016 tarihinde açılmış olup son başvuru tarihi 19 Nisan 2016 (16:00:00 CET). Ön önerilerini elektronik başvuru sistemi üzerinden yapmış olan araştırmacıların ayrıca aşağıda yer alan TÜBİTAK HDHL Proje Ön Başvuru Formu basılı ve imzalı olarak en geç 26.04.2016 tarihine kadar TÜBİTAK-SBAG Tunus Cad. No: 80 Kavaklıdere/ANKARA adresine iletilmelidir.
  • İkinci aşamaya geçmeye hak kazanan araştırmacılardan tam öneriler (full proposals) istenecek. Ön öneriler ve tam öneriler partnerler tarafından ortak hazırlanabilir ancak başvurular sadece koordinatörler tarafından elektronik başvuru sistemi kullanılarak yapılmalıdır.

Türkiye’den proje sunacak olan ortaklar “1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” usul ve esasları çerçevesinde değerlendirilecek.

Başvuru Takvimi

16 Şubat 2016 Çağrı Duyurusu
19 Nisan 2016 (16:00 CET)
Birinci Aşama Başvuru için Son Tarih
26 Nisan 2016
TÜBİTAK Proje Önerisi Formunun doldurulması ve basılı olarak gönderilmesi
Haziran 2016
Ön Değerlendirme Sürecinin Tamamlanması
15 Temmuz 2016
İkinci Aşama Başvuru için Son Tarih
Eylül 2016 Sonuçların Duyurulması
Ekim 2016 Desteklenmesine karar verilen projelerin TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında yürürlüğe alınması
Aralık 2016 - 31 Mart 2017 Projelerin başlaması

ERA-NET Cofund Çağrısı ile İlgili Linkler

Unutmayın, ön önerilerin 19 Nisan 2016 tarihine kadar elektronik başvuru sistemi üzerinden yapılması ve TÜBİTAK HDHL Proje Ön Başvuru Formu basılı ve imzalı olarak en geç 26.04.2016 tarihine kadar TÜBİTAK-SBAG Tunus Cad. No: 80 Kavaklıdere/ANKARA adresine gönderilmesi gerekiyor.

ERA-NET Cofund çağrısı hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz www.healthydietforhealthylife.eu ve www.tubitak.gov.tr web adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

TÜBİTAK kaynaklı haberimizi başta olmak üzere tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor