8 Hizmet Sektörü İçin İhracat Stratejileri Yeniden Belirleniyor!

Aralık 2013 tarihinde TET çatısı altında toplanan hizmet ihracatçıları, 2023 Hedefleri doğrultusunda ilk çalıştaylarını gerçekleştirdiler. “2023 Hizmet İhracatı Strateji Projesi”nin ilk adımı Ekonomi Bakan Yardımcısı Sn. Fatih Metin koordinasyonunda atıldı. Detaylar Haberimizde

Aralık 2013 tarihinde Elektrik Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) çatısı altında toplanan hizmet ihracatçıları, 2023 Hedefleri doğrultusunda ilk çalıştaylarını gerçekleştirdiler. “2023 Hizmet İhracatı Strateji Projesi”nin ilk adımı Ekonomi Bakan Yardımcısı Sn. Fatih Metin koordinasyonunda atıldı.

Açılışı Ekonomi Bakan Yardımcısı Sn. Fatih Metin tarafından gerçekleştirilen ve 8 hizmet sektöründen biri olan Kültürel Hizmetler’in çalıştayı, sektörün önde gelen STK, akademisyen, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlendi.

Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alması vizyonu doğrultusunda çalışmalarına hız kazandıran TET, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin çatısı altında “2023 Hizmet İhracatı Stratejisi Belgesi” için bir dizi çalıştay gerçekleştiriyor. 23 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Kültürel Hizmetler çalıştayının açılışı, Ekonomi Bakan Yardımcısı Sn. Fatih Metin tarafından yapıldı.

“Sürdürülebilir Büyümenin Anahtarı ‘Sürdürülebilir İhracattır”

Açılış konuşmasında Türkiye’nin bölge ve dünyada önemli bir ekonomik güç olduğunu hatırlatan Ekonomi Bakan Yardımcısı Sn. Fatih Metin, “Bilindiği üzere Bakanlığımız, mal ticareti ile birlikte hizmet ticaretinin de makro ekonomik ve sosyal politikalar çerçevesinde ülke yararına geliştirilmesinden sorumlu bulunmaktadır. Bu çerçevede Bakanlık olarak, 2023 hizmet ihracatı hedeflerimize, ilgili tüm tarafların katılımıyla bütüncül bir strateji çerçevesinde ulaşılması amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi ile Elektrik, Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği işbirliğinde ‘Hizmet İhracatı Stratejisi Projesi’ başlattık. Çalışmanın ilk adımı, 23-24 Mayıs 2015 tarihlerinde kamu ve özel sektörün iştirakiyle bir ‘Arama Konferansı’ ile atıldı. Konferans, hem kamu hem de özel sektör kuruluşlarımız nezdinde ‘hizmet ihracatı vizyonu’ ile bu vizyon çerçevesinde yapılması gerekenlerin ortaya konması için stratejik önemi haiz bir altyapı tesis etti” dedi.

Bu çalışmalarda elde edilen çıktılar doğrultusunda son şekli verilecek olan 2023 Hizmet İhracatı Stratejisi’nin, 2016 yılı Ağustos ayı itibarıyla yürürlüğe konulmasının öngörüldüğünü belirten Ekonomi Bakan Yardımcısı Sn. Fatih Metin sözlerini şöyle sürdürdü: “Bilindiği üzere hizmetler ticaretinde son yıllarda baş döndürücü gelişmeler kaydedilmekte. Rekabet koşullarının sürekli değiştiği küresel ekonomide sürdürülebilir büyümenin anahtarı ‘sürdürülebilir ihracattır’. Bunu başarmak için de sadece mal ihracatı yetmez, hizmet ihracatını da özel olarak ele almalı, ona uygun adımlar atmalısınız. Küresel ekonomide rekabet ortamı o kadar süratli değişim sergiliyor ki artık kişiye ve talebe özel ürünlere yönelimden bahsediyoruz. Ürün tasarımının, üreticinin karar alanı olmaktan çıkıp, tüketici tercihleriyle belirlenmeye başlandığına şahitlik ediyoruz. Artık sanayi ve hizmet sektörleri daha iç içe geçmiş, daha bütünleşmiş durumda. Önümüzdeki dönemde de bu gidişatın derinleşerek devam edeceğine şüphe yok. Diğer taraftan, bilgi-iletişim altyapısının gelişmesiyle üretim, tüketim ve ticaret hareketlerinin sanal ortamlarda da yoğunlaştığını gözlemliyoruz. ‘Zaman’ ve ‘sınır’ kavramlarının önemini kaybettiği günümüz ekonomik düzeninde eğitim ve sağlık gibi geleneksel olarak dış ticarete konu olmayan hizmet sektörleri kritik ihracat kalemlerine dönüşüyor.”

“Küresel Hizmet İhracatında Son 20 Yıldaki Rekor Artış Düzeyine Ulaşıldı”

Açılışta konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ise Türkiye’nin önüne çok önemli ve erişilebilir bir hedef koyduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Küresel piyasalarda mal ticaretinin yanı sıra hizmetler ticaretinin ağırlığının ve öneminin giderek arttığı bir dönemdeyiz. Son 20 yılda, mal ticaretinde konjonktüre bağlı düşüşlere şahit olduk. Ancak, aynı dönemde hizmet ihracatı sadece 2009 yılında düşüş kaydetti. 2010-2014 yılları arasında ise küresel hizmet ihracatında yüzde 22’lik artışla son 20 yıldaki rekor artış düzeyine ulaşıldı. Dolayısıyla bizim de Türkiye olarak küresel ekonomideki yerimizi sağlamlaştırmak ve küresel belirsizliklerin mal ticaretindeki olumsuz yansımalarını bertaraf etmek için hizmet ihracatına gereken önemi vermemiz gerekiyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı – Yaratıcı Ekonomi Raporu’na göre gelişmekte olan ülkeler arasında, yaratıcı hizmetlerin ihracatında ilk 3 ülke arasındayız” dedi.

“Kültürel Hizmetlerde Bundan Sonra Ne Yapılmalı”

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi, “kültürel hizmetlerde bundan sonra ne yapılmalı” sorusunun cevabını da şöyle verdi: ”Dünyadaki toplam milli hasılanın yaklaşık yüzde 10’una tekabül eden yaratıcı ve kültürel hizmetler için, uzun vadeli stratejiler oluşturulmalı. Bunlara ilave olarak da kültürel alanlarda özel işbirlikleri kurulmalı ve uluslararası düzeyde bir plan oluşturulmalı.”

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ayrıca firmaları ödüllendirme ve teşviklerden daha fazla yararlanmalarını sağlamak amacıyla Hizmetler 1000 projesi başlatılacağını duyurdu.

8 Sektöre 8 Çalıştay

Çalıştayın açılışında Ekonomi Bakanlığı ve TİM’e teşekkürlerini dile getiren TET Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fatih Kemal Ebiçlioğlu; “Her bir hizmet sektörü için gerçekleştireceğimiz çalıştaylarla oluşturacağımız “İhracatı Stratejisi” ile sektörel potansiyel tam anlamıyla ortaya konulacak. Elbette bu çalıştaylar, her sektörün kendi içerisinde yaşadığı pek çok sıkıntı ve zorluğu da ortaya koyup, sektörün kendi içerisinde çözüm üretmesine de yardımcı olacak. Ülkemizin girdiği bu yolda Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği olarak tüm çabamızı ortaya koymaya hazırız” dedi.

Birlik tarafından belirlenen;

  1. Yolcu Taşımacılığı ve Genel Hizmetleri,
  2. Kargo Taşımacılığı Hizmetler,
  3. Seyahat Hizmetleri,
  4. Sağlık Hizmetleri,
  5. Telekomünikasyon, Yazılım ve Bilişim Hizmetleri,
  6. Kültürel Hizmetler,
  7. İnşaat Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri,
  8. Eğitim Hizmetleri

kategorilerinden oluşan 8 alt hizmet sektörünün her biri için birer çalıştay gerçekleştirilecek. Bu sayede ilk olarak her sektör için oluşturulacak “Hizmet İhracatı Strateji Belgesi”, sonraki adımda strateji belgelerinin konsolide edilmesiyle “2023 Ulusal Hizmet İhracatı Strateji Belgesi”ne dönüştürülecek.

Haberimizi hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren okurlarımız başta olmak üzere tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor