Teknoloji Geliştirme Bölgelerinden 2,3 Milyar Dolarlık İhracat Yapıldı!

Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların sayısı ve bunların ekonomiye katkısı artıyor. Yaklaşık 38 bin kişinin istihdam edildiği teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılan satışlar 32 milyar lirayı, ihracat tutarı 2,3 milyar doları buldu. Detaylar

Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların sayısı ve bunların ekonomiye katkısı artıyor. Yaklaşık 38 bin kişinin istihdam edildiği teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılan satışlar 32 milyar lirayı, ihracat tutarı 2,3 milyar doları buldu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, sanayici, araştırmacı ve üniversiteleri buluşturarak teknolojik üretime yönelik yeni ürün ve üretim yöntemleri geliştirmelerini sağlamak amacıyla geçen yılın sonuna kadar 63 teknoloji geliştirme bölgesi kuruldu. Kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinden 48'i faaliyete geçti.

Söz konusu bölgelerin ev sahipliği yaptığı firma sayısı 3 bin 724'ü, istihdam edilen personel sayısı da 38 bin 185'i buldu. Teknoloji geliştirme bölgelerinde 18 bin 167 proje tamamlanırken, 8 bin 486 projeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu bölgelerde geliştirilen buluşlardan 572'si patente dönüştü.

Teknoloji geliştirme bölgeleri yabancı/yabancı ortaklı 177, akademisyenlerin kurduğu/akademisyen ortaklı 824 firmaya ev sahipliği yapıyor. Firmalar, teknoloji geliştirme bölgelerindeki faaliyetleriyle 32 milyar 68 milyon 329 bin 444 lira satış rakamına ulaştı. Teknoloji geliştirme bölgelerinden yapılan ihracat ise 2 milyar 337 milyon 743 bin doları buldu.

Ankara'da 8, İstanbul'da 7, Kocaeli ve İzmir'de 4, Konya'da 2 teknoloji geliştirme bölgesi yer alıyor.

Türkiye'de söz konusu çalışmaların yapılabileceği kurumsal yapıların ve mekanizmaların oluşturulması amacıyla çıkarılan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, üniversite-sanayi iş birliği sağlanarak ülke sanayinin uluslararası alanda rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla teknolojik bilginin üretildiği, üretilen bilginin ticarileştirildiği, üründe ve üretim yöntemlerinde ürün kalitesini, standardını yükseltecek, verimliliği artıracak ve üretim maliyetlerini düşürecek yeniliklerin geliştirildiği, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunun sağlandığı, araştırmacılara iş imkanlarının yaratıldığı ve yüksek/ileri teknoloji yatırımları yapacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak bölgeler oluşturulmasını hedefliyor.

Ayrıca teknoparklar içerisinde konuşlanmış yönetici şirket, girişimci ve öğretim üyelerine doğrudan nakdi (yönetici şirkete altyapı-inşaat desteği) ve dolaylı katkı (girişimci ve öğretim üyelerine yönelik çeşitli muafiyet ve istisnalar) sağlanıyor. Sağlanan destek ve muafiyetler "yönetici şirketlere sağlanan destek ve muafiyetler", "girişimcilere sağlanan destek ve muafiyetler", "öğretim üyelerine sağlanan destek ve muafiyetler" başlıkları altında toplanıyor.

Sanayi Bakanlığı kaynaklı haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Bu içeriği 4.542 kişi okudu.
Kategori: Araştırma / Rapor
Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor