Büyümenin 4 Şartı: Bulut, Mobil, Güvenlik ve Büyük Veri!

Geleceği belirleyen trendlere yatırım yapamayan şirketler büyüme fırsatını kaçırıyor. Dell’in 2. yıllık araştırması GTAI, mobil teknolojileri kullanan şirketlerin, kullanmayanlara oranla %44; büyük veriyi aktif olarak kullanan kuruluşların daha fazla kâr elde ettiğini ortaya koydu.

Geleceği belirleyen trendlere yatırım yapamayan şirketler büyüme fırsatını kaçırıyor. Dell’in 2. yıllık “Global Teknoloji Endeksi” araştırması (GTAI), mobil teknolojileri kullanan şirketlerin, kullanmayanlara oranla %44; büyük veriyi aktif olarak kullanan kuruluşların ise kullanmayanlara oranla %50 daha fazla kâr elde ettiğini ortaya koydu.

Önümüzdeki yılların belirleyicisi olan trendlere stratejik teknoloji yatırımı yapamayan şirketler büyüme fırsatını kaçırıyor. Dell’in 2. yıllık “Global Teknoloji Endeksi” araştırmasından (GTAI) çıkan bulgular, teknolojiye yatırımın sadece operasyonel verimlilik değil, kâr büyüme oranlarında da etkileyici bir artış getirdiğine işaret ediyor.

Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya’da farklı endüstrilerden 2,900 işletme ve orta ölçekli kuruluşların BT karar vericilerini (100-4900 çalışan) temel alan araştırma bulut bilişim, mobilite, büyük veri ve güvenlik teknolojilerine yatırım yapan şirketlerin %53 daha yüksek kâr oranları elde ettiğini ortaya koyuyor.

Dell Türkiye Ülke Müdürü Didem Duru; “Dünya çapında yapılan bu araştırma, önümüzdeki 5 yıla damga vurması öngörülen ve şirketlerin geleceğe hazırlığında temel oluşturacak 4 ana trendi bir kez daha gözler önüne serdi. Açıkça görülüyor ki bulut bilişim, mobilite, güvenlik ve büyük veriye yatırım yapan şirketler çok daha verimli ve kârlı bir iş süreci sürdürüyor. Gelişmiş ülkelerdeki eğilime paralel olarak Türkiye’deki şirketlerin de bu alanlarda yatırımlarını artırdığını gözlemliyoruz” dedi.

Bulut, Verimliliği ve Kârı Arttırıyor

Bulut teknolojisinin operasyonel ve kurumsal verimliliği artırma potansiyeli taşıdığını gösteren araştırma sonucunda ayrıca anket katılımcılarının %42’sinin maliyetten tasarruf ettiği, işlerin %40 daha verimli yapıldığı ve %38 oranında daha iyi BT kaynak ayrımı sağladığını ortaya koydu.

Araştırma, tüm faydaların da ötesinde aktif olarak bulut kullanan kuruluşların daha yüksek kâr büyüme oranları elde ettiğini belirledi. Bu da kurum içi bulut kullanımında %46 oranında kayda değer bir artış anlamına geliyor. Bu oran genel bulut teknolojisi kullanımında ise%51’e çıkıyor.

Mobil Stratejiler Büyümeyi Artırırken, BYOD Düşüşte

Mobil teknolojileri kullanan şirketlerin, kullanmayanlara oranla %44 daha çok kâr ettiğini ortaya koyan çalışma, BYOD (Kendi Cihazını Getir) programının etkin kullanımıyla bu oranın %53’e dahi çıkabileceğini gösteriyor.

Çalışanların kendi cihazlarının beraberinde potansiyel güvenlik sorunlarını getirebileceğine ilişkin korkular, BYOD teknoloji trendinin yayılmasına engel oldu. BYOD kullanımı, 2015’te bir önceki yıla göre %4 düşüş kaydederek %28’e indi.

Son birkaç yılda dünyada çalışanın kendi cihazını kullanma trendi önemli bir ivme kazanırken, BYOD teknolojisi için başta duyulan heyecanın giderek azalması pek çoklarına şaşırtıcı geliyor.

"Büyük Veri" Büyük Kâr Getiriyor

Çalışmanın sonuçları, büyük veri kullanımını aktif olarak benimseyen kuruluşların, büyük veri kullanmayanlara oranla %50 daha yüksek kâr elde ettiğini ortaya koyuyor. Anket katılımcılarının %41’i, büyük verinin hedeflerin daha iyi belirlenmesine ve pazarlama çalışmaları yatırımlarının geri dönüşlerinde artışa neden olduğu konusunda birleşiyor.

Stratejik Güvenlik, Rekabet Avantajı Kazandırıyor

Tüm sektörlerde dijital güvenlik konusuda yaşanan güçlükler giderek artıyor. Pek çok şirket, stratejik bir güvenlik yatırımını külfet olarak değil, kendilerine rekabet avantajı kazandırabilecekbir artı olarak görüyor. Çalışmaya göre, her 10 katılımcının neredeyse sekizi, güvenliğin işletmenin pazar koşullarına karşılık verme becerisini güçlendirdiğini düşünüyor.

Maliyetle birlikte güvenlik kaygıları, birçok şirketin bulut, mobil ve büyük veri uygulamalarının benimsenmesinde en büyük engeller olarak ortaya çıkıyor.

Teknoloji, Gelirde Başrol Oynuyor

En son GTAI araştırması, teknoloji kullanımı ile gelir artışı arasındaki ilişkiyi açıkça gözler önüne seriyor. Dört büyük teknolojiye (bulut, mobilite, büyük veri ve güvenlik) yapılan stratejik yatırımlar sadece verimliliği arttırmak ve zaman kazandırmaktan çok daha fazlasını yapıyor. Bu teknolojileri kullanarak kaynak kazanımı sağlayan kuruluşlar; bu kaynaklarla gelir artışına doğrudan etki edebilen başka alanlara yatırım yapabiliyor.

Araştırma, bulut ve güvenlik projelerinin BT ile daha denk bir işbirliğine gittiğini, büyük veri ve mobilitenin ise daha çok şirket liderleri tarafından teşvik edildiğini ortaya koyuyor.

“Global Teknoloji Endeksi” araştırması (GTAI) hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz powermore.dell.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.

Haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor