GEM: Türkiye’de Genç Girişimcilerin Oranı Yüzde 50 Arttı!

GEM projesi kapsamında, Türkiye’nin 2013 ve 2014 yılları Girişimcilik verileri hazırlandı. Buna göre Türkiye’deki genç girişimcilerin oranında 2013 yılına göre 2014 yılında %50 oranında artış olduğu görüldü.Detaylar haberimizde..

Küresel Girişimcilik Monitörü (GEM) projesi kapsamında, Türkiye’nin 2013 ve 2014 yılları Girişimcilik verileri hazırlandı. Buna göre Türkiye’deki genç girişimcilerin oranında 2013 yılına göre 2014 yılında %50 oranında artış olurken, Türkiye’deki yetişkin nüfusun girişimciliğe olan inancının %40’a çıktığı, %64’ünün ise kendi işini kurma konusunda cesaret sahibi olduğu görüldü.

2014 yılında dünyanın en kapsamlı girişimcilik projesi sayılan Küresel Girişimcilik Monitörü (GEM), Türkiye’de KOSGEB öncülüğünde, Yeditepe Üniversitesi’nin akademik desteği ve TEB (Türk Ekonomi Bankası)’in katkılarıyla yürütülüyor.
Proje sayesinde 2013 yılında Türkiye’de İlk defa bölgesel bazda Girişimcilik Endeksi Türkiye’nin girişimcilik karnesini çıkarıldı.

2014 yılı içinde aynı metot kullanılarak anketler yapıldı. GEM projesine katılan ülkeler arasında en fazla anket yapan ve 26 bölge düzeyinde araştırma yapan tek ülke Türkiye oldu.

Proje kapsamında yapılan anket ve araştırmalar sonucunda “2013 ve 2014 Verileriyle Türkiye’de ve Bölgelerde Girişimcilik” Raporu Yayınlandı.

Türkiye Nüfusunun %35’i Girişimci Olmaya Niyetli

 • Endeks sonuçlarına göre Türkiye’de girişimcilik özelliklerine sahip potansiyel girişimci oranında son yıllarda önemli bir artış yaşanıyor. 2013’te Türkiye’de 18-64 yaş arasındaki yetişkin nüfusun %38,63’ü gelecek 6 ay içinde yeni bir işe başlamak için fırsat oluşacağına inanırken, 2014’te yetişkin nüfusun girişimciliğe olan inancının %39,8’e çıktığı görülüyor.
 • Ülkemizin potansiyel girişimcilik oranı ise %35 ile her 100 kişiden biri potansiyel bir girişimci olarak faaliyete başlama niyetinde. Bu oran, 2006-2012 yılları arasında ortalama  %20 iken, 2013’te %31,64 olarak seyretmiş, 2014’te ise iyileşme devam ederek nüfusun %35’i seviyesine ulaşmış. Etkinlik Güdümlü Ekonomilerde bu rakam %25 iken; Türkiye ortalamanın üzerinde yer alarak 30 ülke arasında 6. sırada.
 • Yetişkin nüfusun %64’ünün kendi işini kurma konusunda cesaret sahibi olduğu görülüyor. Nüfusun %56’sı bilgi ve beceri açısından kendisine yeteri kadar güveniyor ve %39’u yakın gelecekte çevresinde iyi fırsatlar görüyor. Sonuç olarak, yetişkin nüfusun %53’ü potansiyel olarak girişimci olma özelliklerine sahip.

Genç Girişimcilerin Oranı %50 Arttı

 • Türkiye’de 18-24 yaş aralığındaki genç girişimcilerin seviyesi 2013’te %15,52 iken, 2014’te %22,62’ye yükseldi. Yani gençlerin girişimcilik faaliyetlerine katılımında ciddi bir artış gözlemleniyor. Lisans ve lisans üstü eğitime sahip olan girişimcilerin oranı %52’den %34’e düşerken; girişimcilerin %48’inin lise ve lise öncesi eğitim düzeyinde olduğu görülüyor.

İhtiyaçlar, Girişimciliği Tetikliyor

 • Endeks sonuçları Türkiye’de fırsatları değerlendirmek için girişimcilik faaliyetinde bulunan kişilerin yüzdesi 2013’te %60,8 iken 2014’te %34,7’ye düşerken; işsizlik veya ihtiyaçtan dolayı fırsatları değerlendirmek isteyen girişimcilerin oranı bir önceki yıla göre  %8,1’den 2014’te %42,5’e çıkarak yaklaşık beş kat artış gösterdi.
 • Bununla birlikte, çalışmayan kişilerin mecburiyetten dolayı iş olanaklarını değerlendirip girişimcilik faaliyetine katılım oranı %6’dan %31,6’ya yükseliş gösterdi.

Erkek Girişimciler, Türkiye Potansiyelini Yükseltiyor

 • Endeks sonuçlarına göre, 2014 yılında erken dönem girişimcilikte erkek nüfusun oranı genel olarak ülke potansiyelini yükseltiyor. 2013 yılında erkek/kadın oranı 2,17 iken bu oran, 2014’te 3,49 olarak gerçekleşiyor. Erken Dönem Girişimciler’in 2013’te %31,51’i kadın iken, 2014’te bu oranın %22,24 olduğu görülüyor.
 • Erken Dönem Girişimciler’in yanı sıra gelecekte girişimci olmak isteyen kişilerin de çoğunluğunu erkek nüfus oluşturuyor. Gelecekte girişimci olmak isteyen kişiler içinde kadınların oranı 2013’te %31,51 iken, 2014’te 22,44.

12 Bölgede Girişim Faaliyetleri İncelendi

 • Önceki yıllara göre artan örneklem sayısı sayesinde, hem 12 bölge çapında hem 26 bölge detayında girişim faaliyetleri incelendi ve Türkiye genelinde farklı bölgelerde girişimcilik faaliyetlerini ilk defa bir önceki yıl ile karşılaştırma imkânı sağlandı.
 • Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasına (İBBS)-1’e göre 12 bölge, (İBBS)-2’ye göre 26 alt bölge detayında analiz edilerek 2014 yılı 2013 yılı ile karşılaştırıldı. Araştırmaya göre en iyimser olan bölgeler; Doğu Marmara, Güney Doğu Anadolu, Batı Marmara ve Orta Anadolu Bölgeleri. Bu bölgelerdeki Türkiye ortalaması ise %40.

GEM 2014 “Türkiye’de ve Bölgelerde Girişimcilik” raporu hakkındaki detaylı bilgiye ve raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
 •   Yorum  
 •   Önizle  
Yükleniyor