Türkiye'nin Teknoloji Gücünü Şahlandıracak AR-GE Reform Paketi Açıklandı!

Ar-Ge konusunda yetkin ülkemizdeki tüm kurumların, oluşumların ve uzmanların görüşleri alınarak Bakanlık tarafından hazırlanan Ar-Ge Reform Paketi TÜBİTAK’ta düzenlenen Ar-Ge Reform Paketi Tanıtım Toplantısı'nda Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklandı. Detaylar haberimizde..

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Bilim ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından üzerinde çalışılan ve Ar-Ge konusunda yetkin ülkemizdeki tüm kurumların, oluşumların ve uzmanların görüşleri alınarak Bakanlık tarafından hazırlanan Ar-Ge Reform Paketi TÜBİTAK’ta düzenlenen Ar-Ge Reform Paketi Tanıtım Toplantısı'nda Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklandı.

Ar-Ge merkezlerinde istihdama devlet desteği

Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranını yüzde 3 seviyesine çıkarmaları gerektiğini, bunun 2023 hedefleri arasında yer aldığını söyleyen Başbakan Davutoğlu, "Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde istihdam edilecek temel bilimler mezunlarının maaşlarının brüt asgari ücret kadarlık kısmını, iki yıl süreyle devlet olarak biz karşılamaya başlıyoruz" dedi.

Firmaların ortak proje yapmasını teşvik etmek amacıyla rekabet öncesi işbirliği projelerine de destek sağlanacağını belirten Davutoğlu, "Bu firmalara hem gelir vergisi stopajı, damga vergisi istisnası, vergi ve sigorta indirimi gibi vergisel destekler sağlayacağız hem de diğer desteklerimizle önlerini açacağız" şeklinde konuştu.

Başbakan Davutoğlu, şöyle devam etti: "Üniversite-sanayi işbirliği faaliyetlerinde bulunan öğretim üyelerimize müjde olarak zikrediyorum. Öğretim üyelerimizin bu faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerden gelir vergisi kesintisi yapılmasına son veriyoruz. Ayrıca üniversitenin bu gelirle ilgili yaptığı döner sermaye kesintisini de en fazla yüzde 15 olacak şekilde sınırlandırıyoruz. Yani eskiden öğretim üyesi bu gelirin yaklaşık yüzde 54'ünü kazanabilirken artık yüzde 85'ini kazanabilecek ve üstelik gelir vergisi kesintisi de yapılmayacak."

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ise yaptığı konuşmada: "Ar-Ge reform paketinde, daha yüksek katma değerli üretim yapısına geçişi sağlamak adına hedefi 12'den vuran eylemler yer alıyor" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Ar-Ge reform paketinde daha yüksek katma değerli üretim yapısına geçişi sağlamak adına hedefi 12'den vuran eylemlerin yer aldığına dikkati çekerek, "İnanıyorum ki pakete Meclis aşamasında da TBMM üyeleri gereken katkıyı yapacaklar ve belki bugünkü seviyeden daha da olgunlaşarak kanunlaşmış olacak" dedi.

Bakan Işık, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunda (TÜBİTAK) Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla düzenlenen, Ar-Ge Reform Paketi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Terör olayları nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Işık, terörü lanetlendiklerini, hiç kimsenin bu konuda arzu ettiği sonuca alamayacağını vurguladı.

Ekonomik ve sosyal hedeflerin yakalanabilmesi için en çok bilim ve teknolojinin üzerinde durulması gerektiğini belirten Işık, Başbakan Davutoğlu'nun reform paketini bizzat açıklamasının, hükümetin bu konuya verdiği önemi gösterdiğini ifade etti.

"Millet yeniden lider ülke olmak istiyor"

Işık, Türkiye'nin yurt dışında üretilen bilimi, teknolojiyi takip etmekle yetinemeyeceğini, bununla yetinmenin orta karar bir ülke olmakla da yetinmek anlamına geldiğini söyleyerek, "Biz, millet olarak, orta karar bir ülke olmaya razı değiliz. Bu ülke, bu millet, yeniden her alanda lider bir ülke olmayı istiyor, bunu hak ediyor, bunu gerçekleştirebilecek potansiyeli de fazlasıyla taşıyor. Türkiye, dünyaya yön veren lider ülkelerden biri olacaksa, bilim ve teknoloji alanında da liderliğe oynamak zorundadır" diye konuştu.

Türkiye'de daha fazla bilgi üretimini ve bu bilginin ticarileşmesini sağlayan mekanizmaların kurulması, bunların da sürekli geliştirilmesi gerektiğine işaret eden Işık, bu alanda çok büyük mesafeler kat edildiğini anlattı. Işık, reform paketiyle, Ar-Ge ve yenilik ekosistemini güçlendirme yönünde çok kapsamlı eylemleri hayata geçireceklerini kaydetti. Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin kamu, üniversiteler, reel sektör firmaları, teknoloji geliştirme bölgeleri, Ar-Ge merkezleri ve araştırma altyapılarının bulunduğu çok geniş bir alanı kapsadığının altını çizen Işık, "En önemlisi, bu ekosistemde, öğrenci, akademisyen, çalışan veya girişimci olarak insan bulunuyor. Dolayısıyla Ar-Ge ve yenilik ekosistemini güçlendirmek demek, bütün bu halkaların her birini güçlendirmek anlamına geliyor. Bu reform paketinde bunu yapmaya çalıştık. Nicelik olarak sürekli artan Ar-Ge harcamalarını, nitelik olarak da ileriye taşımanın yollarını, formüllerini aradık. Ülkemizde yapılan üretimin niteliğini, katma değerini, teknoloji seviyesini nasıl artırabileceğimizi detaylı bir şekilde çalıştık" ifadelerini kullandı.

"İhtiyaçları karşılayacak bir paket hazırladık"

Işık, Girişimci Bilgi Sistemi verileri incelendiğinde, imalat sanayinin genelinde, tasarım yapan firmaların, yapmayanlara göre daha yüksek faaliyet karı elde ettiklerini gördüklerini anlatarak, şöyle konuştu: "2014 yılında hazır giyim sektöründe tasarım yapmayan firmaların faaliyet karlılığı yüzde 4,5 iken tasarım yapan firmaların faaliyet karlılığı ise yüzde 7,3 olmuş. Bu gerçekten hareketle, pakete firmalarımızın tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik unsurların yer almasını önemsedik. Reform paketinde yer alan tüm eylemlerin arka planında, işte buna benzer bilgiler, tespitler, tecrübeler ve hikayeler var."

Pakette, daha yüksek katma değerli üretim yapısına geçişi sağlamak adına hedefi 12'den vuran eylemlerin yer aldığına dikkati çeken Işık, eylemlerin belirlenme sürecinde, reel sektör, üniversiteler ve eğitim camiasıyla çok yakın işbirliği içinde hareket ettiklerini belirtti. Pakete nihai halini vermek adına çok geniş katılımlı bir çalıştay düzenlediklerini anlatan Işık, şöyle devam etti:
"Sahadaki, alandaki girişimcilerin, akademisyenlerin, sanayicilerin görüşlerini, ihtiyaçlarını, tekliflerini olabilecek en üst düzeyde bu pakete yansıtmış olduk. Orta ve uzun vadede, Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayacak bir reform paketi hazırladığımıza inanıyorum. İnanıyorum ki Meclis aşamasında da TBMM üyeleri gereken katkıyı yapacaklar ve belki bugünkü seviyeden daha da olgunlaşarak kanunlaşmış olacak. Cumhurbaşkanımızın onayıyla da en kısa sürede yürürlüğe girecek diye ümit ediyoruz."

Işık, Ar-Ge ve yenilik gibi alanlarda yapılacakların bitmeyeceğini ve bu ekosistemi iyileştirecek adımlar atmaya devam edeceklerini dile getirdi. Paketin hazırlanma sürecine katkı verenlere teşekkür eden Işık, reform paketinin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı Ar-Ge Reform Paketinin detayları:

 • Tasarım Merkezleri kurularak Ar-Ge Merkezleri’ne sağlanan destek ve muafiyetlerden        yararlandırılması.Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde gerçekleştirilecek tasarım faaliyetlerinin de destek ve muafiyet kapsamına alınması.
 • Ar-Ge ve tasarım yapan firmalarımızın yanı sıra, Ar-Ge ve tasarımı siparişle yaptıran KOBİ’lerimizin de vergi indiriminden yararlandırılması.
 • Ar-Ge Merkezi kurmak için gerekli en az  Ar-Ge personeli sayısının özellikle yüksek teknolojili sektörlerde 30’dan 15’e düşürülmesi.
 • Ar-Ge Merkezleri’nde istihdam edilecek Temel Bilimler mezunlarımızın maaşlarının brüt asgari ücret kadarlık kısmının, 2 yıllığına Devlet tarafından karşılanması.
 • Firmaların ortak proje yapmalarını teşvik etmeye yönelik Rekabet Öncesi İşbirliği projelerine vergisel ve hibe destekler sağlanması.
 • Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri kapsamında dışarıdan temin edilen ürünlere Gümrük Vergisi İstisnası getirilerek proje sürelerinin kısaltılması ve maliyetlerinin düşürülmesi.
 • Öncelikli ve stratejik sektörlerde (bilişim, sağlık, biyoteknoloji, nanoteknoloji, savunma, uzay, havacılık vb.) İhtisas (Tematik) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin kurularak, odak Ar-Ge yapılarının tesis edilmesi.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’nde çalışan personelin, projelerle ve lisansüstü eğitimleriyle ilgili olarak dışarıda geçirmeleri gereken sürelerin de muafiyet kapsamına alınması.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yer alan Teknogirişim Sermayesi Desteği ile kurulan firmalara doğrudan girişim sermayesi sağlayan firmalara vergi indirimi kolaylığının getirilmesi.
 • Yenilikçi fikirlere sahip gençlerimize verdiğimiz 100.000 TL’lik Teknogirişim Sermayesi Desteği’nin, proje niteliğine göre  500.000 TL’ye kadar artırılması,mezuniyet sonrası 5 yıllık sürenin 10 yıla uzatılması.
 • Bilişim sektöründeki firmalarımızın güvenli ve kaliteli yazılımlar geliştirmelerini sağlamaya yönelik standart belirleme ve yetkilendirme sisteminin getirilmesi.
 • Üniversite-Sanayi İşbirliği faaliyetlerinde bulunan öğretim üyelerinin bu faaliyetleri sonucunda elde ettikleri gelirlerden; gelir vergisi kesintisi yapılmaması, döner sermaye kesintisinin % 15 ile sınırlandırılması öğretim üyesine % 85’inin ödenmesi.

Derleme haberimizi Ar-Ge Odaklı çalışmalar yapan okurlarımız başta olmak üzere tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar İdris Cin Hakkında

YTÜ Matematik Mühendisliği mezunu, 2005 yılında yazılım mühendisi olarak bilişim sektöründe çalışma başladı. Şimdilerde data, martech ve ai odaklı projelerde Teknik  Proje Yöneticisi olarak çalışıyor. 2006-2010 yıllarında girişim analizlerini kişisel blogunda paylaştı, Eylül 2010'da yeni medya girişimi Girişim Haber'i kurdu. Yayın Yönetmenliğine ek olarak yazılarıyla da bu platformda yer alıyor.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
 •   Yorum  
 •   Önizle  
Yükleniyor