Türk Tasarım Danışma Konseyi Web Sitesi Yayına Başladı!

Türk Tasarım Danışma Konseyi çalışmalarının kamuoyu ile paylaşılmasının yanı sıra toplumda üretici, tüketici, tasarımcı yönüyle tasarım farkındalığına katkı sağlanması amacıyla oluşturduğu web sitesini yayına geçirdi. Detaylar haberimizde..

Türk Tasarım Danışma Konseyi, çalışmalarının kamuoyu ile paylaşılmasının yanı sıra toplumda üretici, tüketici, tasarımcı yönüyle tasarım farkındalığına katkı sağlanması amacıyla oluşturduğu web sitesini yayına geçirdi.


Ocak 2016 itibariyle yayın hayatına başlayan site üzerinden, Konsey üyesi kurum/kuruluşlar ile tasarımla ilgili tüm mevzuat bilgilerine, Tasarım Strateji Belgesi’ne ve ülkemizde tasarım yapan firma veya kişileri teşvik etmek, tasarım faaliyetlerini geliştirmek amacıyla verilmekte olan desteklere ilişkin bilgilere ulaşmak mümkün.

Sayfa içeriğinde ayrıca gerçekleştirilen toplantılar ve tasarım alanında yaşanan gelişmelere ilişkin haberlere yer verilmesi planlandı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın başkanlığında, Türk Patent Enstitüsü’nün sekretaryasında çalışmalarını yürüten Türk Tasarım Danışma Konseyi, tasarım konusundaki tüm paydaşları bir araya getirerek, ülkemizde, tasarım alanındaki faaliyetlerde, belirlenen somut hedefler doğrultusunda sonuç odaklı çalışmalarda bulunulması amacı doğrultusunda, üye profili, kamu kurumları, sivil toplum kuruşları ve tasarım alanında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarını kapsayacak şekilde oluşturulmuş bir Konsey olma özelliğini taşıyor.

Türk Tasarım Danışma Konseyi’nin amacı Resmi Gazete’de “Türkiye'nin uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak için tasarım stratejilerinin ve politikalarının belirlenmesine, uygulama altyapısı oluşturulmasına ve uygulanmasına ve bu suretle katma değeri yüksek tasarımlar yaratılmasına, Türk tasarımcılarının ve tasarımlarının dünya pazarında tercih edilir konuma getirilmesine, tasarımcı ve sanayici işbirliğinin sağlanmasına ve "Türk Tasarımı" imajının yerleştirilmesine yönelik istişare niteliğinde kararlar almak ve önerilerde bulunmak amacıyla Türk Tasarım Danışma Konseyi kurulmuştur” şeklinde belirtilmiştir..

Kısaca “ürünlerin estetik ve fonksiyonellik içeren görünümlerini” ifade eden tasarım, günümüzde özellikle markalaşmada ve üretilen ürünlere katma değer sağlamada önemli bir stratejik rekabet aracı konumuna geldi. Bu yüzden daha fazla tasarım farkındalığı, daha fazla kaliteli özgün tasarım, daha fazla ulusal ekonomik kalkınma anlamına geliyor.

Türk Tasarım Danışma Konseyi hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz yayın hayatına yeni başlayan www.tasarimkonseyi.gov.tr web adresini ziyaret edebilirsiniz.

Haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor