Avrupa Birliği Hibe Programları Hakkında Yeterli Bilginiz Var mı?

Avrupa Birliği'ne üye ülkeleri veya aday ülkelerden vatandaşların, işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve kamu kurumlarının katılım sağlayabildiği ve Türkiye'nin de katılım sağlayabilen ülkeler arasında yer aldığı Avrupa Birliği Hibe Programları'ndan haberdar mısınız? Detaylar haberimizde..

Avrupa Birliği üye ülkeleri veya aday ülkelerden vatandaşların, işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve kamu kurumlarının katılım sağlayabildiği ve Türkiye'nin de katılım sağlayabilen ülkeler arasında yer aldığı Avrupa Birliği Hibe Programları'ndan haberdar mısınız?

AB Birlik Programları belirli bir süre için Birlik politikaları ile ilgili belirli alanları kapsayacak şekilde AB üye ülkeleri ve aday ülkeler arasında işbirliğini teşvik etmek üzere uygulanan faaliyetler bütünüdür.

Birlik Programları, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nin onayı ile yürürlüğe girmekte ve programa ilişkin teklif çağrılarını (ihale) yayımlayan ilgili Komisyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte. Programların bütçesi ise katılımcı ülkeler tarafından yapılan ödemeler ve AB bütçesinden sağlanan tahsis ile oluşturulmakta.

Programların önemli bir bölümü için başvurular doğrudan Avrupa Komisyonu'na gönderilmekte ve değerlendirme bağımsız uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Merkezi olmayan bazı programlar için ise katılımcı ülkede bulunan ulusal ajanslar yoluyla başvuru ve değerlendirme yapılmakta.

Birlik Programlarının temel amacı işbirliğinin geliştirilmesi olduğu için, başvuruların büyük çoğunluğunda farklı ülkelerden ortakların olması şart. Program bütçesinden sağlanan mali desteklerin önemli bölümü yatırım içermeyen projelere (kültürel faaliyetler, personel değişimi, araştırma projeleri, bilgi paylaşım projeleri gibi) verilmekte.

Türkiye'nin Katılım Sağladığı Birlik Programları:

Ekonomik ve sosyal birliğini hedefleyen 28 ülkeden oluşan AB'de çeşitli alanlarda işbirliğini teşvik etmek ve ilgili alanlardaki uygulamaları yakınlaştırmak için çeşitli Birlik Programları bulunuyor. Üye ülkelerin hepsi için zorunlu olan bu Birlik Programlarının önemli bir bölümü aday ülkeler ve Balkan Ülkeleri gibi AB'nin yakın olduğu ülkelere de açık.

Türkiye de aday ülke sıfatı ile bu Birlik Programları'na katılım sağlayabiliyor. Ülkemiz 26 Şubat 2002 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye'nin Topluluk Programlarına Katılmasının Genel İlkeleri Hakkında Çerçeve Anlaşma" ile AB Birliği Programları'na katılmaya başladı.

Türkiye'nin Aday Ülkelere Açık Olan Birlik Programlarına Katılım Prosedürü

 • Avrupa Komisyonu ya da ilgili Kurum/Kuruluşumuz Birlik Programına katılım için niyet beyan eder,
 • Programın konusu ile ilgili Kurum/Kuruluş ile söz konusu Birlik Programı'na katılım AB Bakanlığı tarafından koordine edilir,
 • Programa katılıma ilişkin gereken altyapı oluşturulur,
 • Katılımın resmi belgesi olan Katılım Anlaşması, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında imzalanır,
 • Katılım Bakanlar Kurulu Kararınca onaylanır ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla süreç başlar.

2007-2013 Yıllarında Katılım Sağlanan Birilik Programları

 • Eğitim ve Öğretim alanında Hayatboyu Öğrenme Programı,
 • Gençlik faaliyetlerini destekleyen Gençlik Programı,
 • Rekabetçilik ve Yenilik alanlarına destek sağlayan Rekabetçilik ve Yenilik Programı,
 • Araştırma ve Teknolojik Yeniliklerin desteklenmesi için 7. Çerçeve Programı,
 • Kültür faaliyetlerine destek sağlayan Kültür 2013 Programı,
 • Avrupa Kültür Başkentleri Eylemi,
 • Sosyal Politika alanında gerçekleştirilen Progress Programı,
 • Gümrük alanındaki işbirliğini destekleyen Gümrükler 2013 Programı,
 • Vergi alanındaki işbirliğini destekleyen Fiscalis 2013 Programı

Türkiye'nin 2014-2020 Yılları Arasında Katılım Sağlayacağı Programlar

1) Erasmus+ Programı: Birlik düzeyinde mesleki eğitim de dahil olmak üzere eğitim ve öğretimde işbirliği, hareketlilik faaliyetleri, dönemsel ortaklıklar ve gençlik faaliyetlerini desteklemekte. Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
2) Ufuk 2020 Programı: Bilimsel araştırmaların ve yenilikçilik faaliyetlerini yeni dönemde tek bir çatı altında toplayan Program, bilim insanlarının AB düzeyinde hareketliliğini de desteklemekte. Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
3) İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı: Yenilikçi girişimlerin ve fikirlerin ihtiyaç duyduğu finansmana erişimin kolaylaştırılması, girişimcilik kültürünün yerleşmesi ve iş ortamının iyileştirilmesine yönelik faaliyetleri desteklemekte. Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
4) Yaratıcı Avrupa Programı: Kültür aktörlerinin yanısıra Medya başlığı altında sinema sektörüne de destek sağlanmakta. Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
5) Fiscalis 2020 Programı: Genel amacı iç pazarın vergilendirme sisteminin ülkeler arası işbirliğini güçlendirerek düzenli olarak işlemesini sağlamak ve iyileştirmek.
6) Gümrükler 2020 Programı: Programın amacı gümrük alanında iç pazarın etkin biçimde işlemesine yönelik olarak üye ülkelerin çabalarının desteklenmesi.
7) İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı: Program kapsamında, nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli sosyal korumanın temini, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususlarına desteklenmekte. Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

2014-2020 Yılları Arasında Uygulanacak Olan "Birlik Programları" Listesi:

 1. Ufuk 2020
 2. COSME
 3. Erasmus+
 4. Galileo
 5. Kopernik
 6. Pericles 2020
 7. Herkül III
 8. Fiscalis 2020
 9. Customs 2020
 10. LIFE
 11. Sığınma ve Göç Prg.
 12. İç Güvenlik-Emniyet İşbirliği
 13. İç Güvenlik-Sınır ve Vize
 14. Adalet
 15. Haklar ve Vatandaşlık
 16. Vatandaşlar için Avrupa
 17. Büyüme için Sağlık
 18. Tüketici Programı
 19. Yaratıcı Avrupa
 20. Sivil Koruma Mekanizması
 21. İstihdam ve Sosyal Yenilik
 22. Bütünleşik Avrupa

2014-2020 yılları arasında uygulanacak "Birlik Programları" hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Avrupa Birliği Hibe Programları hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz www.ab.gov.tr web adresini ziyaret edebilir, Açık çağrılara ise buradan ulaşabilirsiniz.

Haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorumlar

AB Proje
AB Proje
AB hibe fonlarından maalesef yeterli oranda faydalanamıyoruz.Hibeler başarılı projelere verildiği için proje hazırlama kültürünü artırmamız gerekiyor http://www.ab-projeakademisi.com/

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
 •   Yorum  
 •   Önizle  
Yükleniyor