Girişimciler, Türkiye’de Paylaşım Ekonomisi Bir Yılda İki Kat Büyüyecek!

ING Bank tarafından, harcama, tasarruf ve yatırım kararlarını daha iyi anlama hedefiyle Avrupa ülkeleri, ABD ve Avustralya’da gerçekleştirilen araştırma, tüketicilerin paylaşım ekonomisine yaklaşımını değerlendirdi. Detaylar haberimizde..

ING Bank tarafından, harcama, tasarruf ve yatırım kararlarını daha iyi anlama hedefiyle Avrupa ülkeleri, ABD ve Avustralya’da gerçekleştirilen araştırma, tüketicilerin paylaşım ekonomisine yaklaşımını değerlendirdi.

Araştırma tüm ülkelerde paylaşım ekonomisinin gelişme eğiliminde olduğunu ortaya koydu. Türkiye 15 ülke arasında yüzde 50’lik oranla paylaşım ekonomisi hakkında bilgisi olanların en fazla olduğu ve yüzde 9’luk oranla da paylaşım ekonomisine aktif katılımın en yüksek oranda gerçekleştiği ülke oldu. Türkiye, aynı zamanda önümüzdeki 12 ay içinde yüzde 47’lik oranla paylaşım ekonomisine katılımın en fazla artması beklenen ülke olarak da dikkat çekti.

ING Uluslararası Araştırmalar tarafından Avrupa, Amerika ve Avustralya’da yer alan 15 ülkede 15 bin tüketiciyi kapsayan paylaşım ekonomisine yaklaşımı ortaya koyan araştırma sonuçları Avrupa genelinde her üç kişiden biri, Türkiye’de ise her iki kişiden birinin ‘paylaşım ekonomisi’ kavramına aşina olduğunu gösteriyor. Avrupa’da tüketicilerin yüzde 27’si paylaşım ekonomisinden haberdar olsalar da dâhil olmadıklarını belirtiyor. Yüzde 5’lik kesim ise paylaşım ekonomisine aktif şekilde katılıyor. Türkiye ise 15 ülke arasında yüzde 9’luk oranla paylaşım ekonomisine aktif katılımın en yüksek oranda gerçekleştiği ülke. Paylaşım ekonomisine katılım yaygınlığında Türkiye ile aynı oranı yakalayan tek ülkenin ise ABD olması dikkat çekiyor. Avrupa’da her üç tüketiciden biri önümüzdeki bir yıl içinde paylaşım ekonomisi içinde yer alacağını öngörüyor. Bu oran Türkiye’de yüzde 47 ile araştırmaya katılan ülkeler arasında en yüksek seviyeye ulaşıyor. Tüketicilerin paylaşım ekonomisi kavramına dair farkındalığı arttıkça bu alandaki gelişimin süreceği öngörülüyor.

Gençler Paylaşmaya Daha Yatkın

Avrupa’da son bir yıl içinde sahip oldukları bir şeyi paylaşanların büyük bir çoğunluğu 1000 Euro ve altında gelir elde ettiklerine işaret ediyor. Paylaşım ekonomisine katılanların ortalama 2500 Euro yıllık gelir elde ettikleri görülüyor.

Araştırma, 25 yaş altı tüketicilerin paylaşım ekonomisi içinde daha aktif şekilde yer alma eğiliminde olduklarını gösteriyor. Paylaşım ekonomisinden en fazla yararlananların 25-34 yaş aralığında yer alan tüketiciler olduğu göze çarpıyor. Bu yaş grubundakilerin yüzde 41’i bir yıl içinde paylaşım ekonomisine katılabileceklerini belirtiyor. 35 yaş ve üzeri gruplara dair veriler ise yaş ilerledikçe paylaşım ekonomisine katılımın düştüğünü ortaya koyuyor. 55 yaş ve üzeri katılımcılarda ise önümüzdeki bir yıl içerisinde paylaşım ekonomisine katılım öngörüsü yüzde 24’e kadar düşüyor.

Paylaşım Ekonomisinin Zirvesinde Tatil Yer Alıyor

Tüketicilerin paylaşıma en yatkın oldukları konu başlığı tatilde konaklama olduğu görülüyor. Avrupa genelinde araştırmaya katılanların yüzde 16’sı son bir yıl içinde evlerini tatil yapanlara açtıklarını ve bu konudan para kazandıklarını, yüzde 49’u ise önümüzdeki dönem için para karşılığında evlerinde konaklama sağlamaya sıcak baktıklarını belirtiyor. Tatil konaklamasının ardından en fazla paylaşıma açılan ürünler, spor ekipmanları, çocuklara ait eşyalar, otomobil, bisiklet, ev aletleri, elektronik ürünler ve kıyafetler şeklinde sıralanıyor.

Araştırma son bir yıl içinde kısa süreli kullanım için para karşılığı en fazla ödünç alınan ürünleri de ortaya koyuyor. Buna göre bir yıllık süre içinde en fazla ödünç alınan ürünün yüzde 9’luk oranla otomobil olduğu görülüyor. Tatil konaklaması, ev aletleri, bisiklet, spor ekipmanları, elektronik ürünler, çocuk eşyaları ve kıyafetler sırasıyla en fazla ödünç alınan diğer ürünler olarak göze çarpıyor. Göstergeler önümüzdeki bir yıl içinde para karşılığı kısa süreli ödünç alma konusunda “konaklama”nın liderliği ele geçireceğini gösteriyor.

Türkiye’de En Temel Beklenti Dayanışma Kurmak

Araştırmada tüketicilerin paylaşım ekonomisine katılımdan beklentileri de irdeleniyor.

Paylaşım Ekonomisine Katılım Nedenleri

Avrupalı tüketicilerin;

  • % 58’i tasarruf etmek için,
  • % 53’ü çevreye yararlı olduğunu düşündükleri için,
  • % 52’si ekstra gelir elde etmenin kolay bir yolu olarak gördükleri için,
  • % 47’si ise ortak bir topluluk oluşturma ve dayanışmaya yardımcı olduğu için

paylaşım ekonomisinde yer alıyor.

Türkiye’de ise tüketicilerin paylaşım ekonomisine katlım nedenleri;

  • % 67 ile tasarruf ve ekstra gelir temin etmek,
  • % 65 ile dayanışma amaçlı,
  • % 64 ile ise çevreye katkı sağlamak

olarak sıralanıyor.

Araştırmaya katılan kadınların yüzde 57’si paylaşım ekonomisine katılmalarındaki en önemli sebebin çevreye katkı sağlaması olduğunu düşünmeleri olduğunu belirtirken bu oran erkeklerde yüzde 50’ye düşüyor. Para tasarrufu sağlama ise kadınlar arasında yüzde 61 ile önemli bir diğer neden. Buna karşılık erkeklerin yüzde 56’sı tasarruf konusunu paylaşım ekonomisine katılım nedenleri arasında sayıyor.