Türkiye’nin 2014 Küresel Girişimcilik Endeksi Sonuçları Açıklandı!

Dünyanın en kapsamlı girişimcilik projesi olan ve girişimciliğin ekonomik büyüme sürecindeki önemini ortaya koyan Küresel Girişimcilik Monitörü’nün 2014 Türkiye sonuçları açıklandı. Detaylar Haberimizde..

Dünyanın en kapsamlı girişimcilik projesi olan ve girişimciliğin ekonomik büyüme sürecindeki önemini ortaya koyan Küresel Girişimcilik Monitörü’nün (Global Entrepreneurship Monitor-GEM) 2014 Türkiye sonuçları açıklandı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) öncülüğünde, Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) desteği ve Yeditepe Üniversitesi’nin akademik katkılarıyla gerçekleştirilen "Küresel Girişimcilik Monitörü" 2014 yılında Türkiye’de girişimcilik potansiyelinin arttığını gözler önüne seriyor.

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de her 100 kişiden 35’i 3 yıl içinde girişimcilik faaliyetinde bulunmayı hedefliyor. Bu oran geçtiğimiz yıla kıyasla 3 puanlık bir artışı da ifade ediyor. 18-64 yaş arasındaki yetişkin nüfusun %39,8’i yeni bir işe başlamak için fırsat oluşacağına inanıyorken; toplam yetişkin nüfusun %53’ü potansiyel girişimci özelliklerine sahip. Bu da ülke nüfusunun yarısından fazlasının potansiyel girişimci olduğuna işaret ediyor.

2014 yılında Türkiye’de ilk defa bölgesel bazda ele alınan araştırma, GEM projesine dahil olan ülkeler arasında 31 binden fazla katılımla en fazla anket yapan ve 26 bölge düzeyinde gerçekleştirilen tek proje olarak dikkatle izleniyor. Küresel Girişimcilik Monitörü 2014 yılı global araştırmasına ise dünya nüfusunun yaklaşık %73’ü, GSYH’nin ise %90’ını temsil eden 73 ülke katıldı.

Araştırma sonuçları, KOSGEB Başkan Yardımcısı Yusuf Keskin, TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz ile Yeditepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Esra Karadeniz’in katılımıyla düzenlenen bir basın toplantısı ile açıklandı.

Keskin: “KOSGEB ülkemizdeki girişimciliği geliştirme faaliyetlerinin öncüsü olarak GEM çalışmalarında etkin rol alıyor”

KOSGEB Başkan Yardımcısı Yusuf Keskin şunları söyledi: “Girişimciliğin desteklenmesi, hızla değişen dünya ekonomisinde söz sahibi olmayı amaçlayan ülkemizin gelişmesi için büyük önem arz ediyor. Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlayabilmek için girişimcilik konusundaki faaliyetlerin uluslararası düzeyde kabul gören araştırma sonuçlarıyla desteklenmesi gerekiyor.”

Keskin sözlerine şöyle devam etti: “Girişimciliğin geliştirilmesi konusunda KOSGEB olarak, 1990 yılından bu yana etkin çalışmalar yapmakla birlikte, girişimcilik potansiyelimizin ortaya çıkartılması, girişimciliğin yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması için gerek düşünce tarzımızda gerekse uygulamalarımızda sürekli yenilenerek bütün imkânlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz. Türkiye, GEM çalışmalarına 2006 yılından bu yana katılmakta olup, bu çerçevede KOSGEB’in ülkemizdeki girişimciliği geliştirme faaliyetlerinin öncüsü olarak GEM çalışmalarında da etkin rol almaktadır. 2011-2014 yılları GEM çalışmaları Başkanlığımız öncülüğünde yürütülmüştür. 2011-2012 yılları araştırması sadece Türkiye geneli girişimcilik endeksinin oluşturulmasına yönelik gerçekleştirilmiş olup 2013 yılı araştırmasıyla il ve bölge bazlı endeks çalışmaları yapılmıştır. Bu çerçevede yapılan anket sayısı 2.500’den 33.000’e yükseltilerek 2013 Türkiye araştırması yapılarak ilk defa bölgesel bazda girişimcilik endeksi çıkarılmıştır. Karşılaştırmalı analiz yapılmasına imkân vermek amacıyla, 2014 yılı içinde aynı metot kullanılarak 31.000’den fazla anket yapılmıştır. GEM projesine katılan ülkeler arasında en fazla anket yapan ve 26 bölge düzeyinde araştırma yapan tek ülke Türkiye olmuştur. KOSGEB, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da girişimcilik ile ilgili araştırmalarda ve girişimcilerimizi desteklemede öncü olma misyonunu sürdürmeye devam edecektir.”

Boz: “TEB Olarak Girişimciliğe Çok Yönlü Destek Veriyoruz”

Ülkelerin gelişiminin sahip oldukları girişimcilik ekosisteminin gücüne bağlı olduğunu ve girişimcilerin inovatif fikirleriyle geleceğin ekonomisini inşa edeceğine inandıklarını söyleyen TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, “Ülkemizin sahip olduğu genç, eğitimli, teknolojiye ve yeniliğe açık iş gücüyle girişimcilik konusunda bölgesel bir çekim merkezi olması için büyük bir potansiyeli var. Girişimcilik rakamlarının düzenli olarak artış gösterdiği ülkemizde, her geçen yıl girişimcilik bilinç düzeyi ve eğilimi yükseliyor. Biz de TEB olarak, 2013 yılında başlattığımız Türkiye’nin en kapsamlı Girişim Bankacılığı ile girişimcilik ekosistemine çok yönlü destek veriyor; girişimciliği teşvik etmeye, yenilikçi fikirlerin önünü açmaya ve katma değerli iş fikirlerini ekonomiye kazandırmaya odaklanıyoruz. Girişimcilerimize finansmana ulaşmalarında kolaylıklar sağlarken, finansmanın ötesinde ihtiyaç duydukları konularda da bilgi ve danışmanlık desteği veriyoruz. Girişimcilik ekosisteminin merkezinde konumlanan bir banka olarak, TEB Girişim Bankacılığı kapsamında yaptığımız çalışmalarda bu araştırmanın ortaya koyduğu sonuçların yol gösterici olacağına inanıyorum” dedi.

(daha büyük görüntülemek için resmin üzerine tıklayın)

 

“Araştırma Sonuçları Çalışmalarımıza Işık Tutacak”

Boz şöyle devam etti: “Araştırmaya göre genç girşimcilerin sayısının yüzde 50 arttığını ve girişimcilik bilincinin gençler arasında daha da yaygınlaştığını görüyoruz. Bunun yanı sıra kadınlar arasında girişimcilik poransiyelinin yüksek olması, girişimciliğin bir kariyer fırsatı olarak görülmesi girişimcilik ekosisteminin geleceği hakkında bizlere umut veriyor. Bu kapsamlı araştırmanın sonuçları Girişim Bankacılığı ile atacağımız adımlara da ışık tutacaktır. Girişimcilere eğitim, mentorluk ve danışmanlık desteğinin yanı sıra iş yönetim danışmanlığından yatırımcı buluşmalarına, networking olanaklarından müşteri edinme imkanlarına kadar birçok konuda ücretsiz destek sunduğumuz TEB Girişim Evi konseptini geçtiğimiz yıl itibarıyla Anadolu’ya yaymaya başladık. Bu merkezlerin farklı illerde, özellikle de girişimciliğin gelişimine açık, potansiyel barındıran bölgelerde açılmasına ağırlık vereceğiz. Sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerle ve ilgili kurumlarla hayata geçirdiğimiz eğitim çalışmalarını bu bölgelerde yoğunlaştıracağız. Bu yıl başlattığımız Kadın Bankacılığı ile kadınların iş hayatında daha fazla ve daha güçlü yer alması yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Özellikle genç ve kadın girişimcilerimize sunduğumuz destekleri kurgularken araştırma sonuçlarını baz alacağız. GEM 2014 Türkiye sonuçlarının iş modellerimizi kurgulama ve planlama aşamasında bize yol göstererek, çalışmalarımızı hem girişimcilerimiz hem de ülke ekonomisi adına daha etkin hale getireceğini umuyoruz.” dedi.

Türkiye Nüfusunun %35’i Girişimci Olmaya Niyetli

 • Endeks sonuçlarına göre Türkiye’de girişimcilik özelliklerine sahip potansiyel girişimci oranında son yıllarda önemli bir artış yaşanıyor. 2013’te Türkiye’de 18-64 yaş arasındaki yetişkin nüfusun %38,63’ü gelecek 6 ay içinde yeni bir işe başlamak için fırsat oluşacağına inanırken, 2014’te yetişkin nüfusun girişimciliğe olan inancının %39,8’e çıktığı görülüyor.
 • Ülkemizin potansiyel girişimcilik oranı ise %35 ile her 100 kişiden biri potansiyel bir girişimci olarak faaliyete başlama niyetinde. Bu oran, 2006-2012 yılları arasında ortalama %20 iken, 2013’te %31,64 olarak seyretmiş, 2014’te ise iyileşme devam ederek nüfusun %35’i seviyesine ulaşmış. Etkinlik Güdümlü Ekonomilerde bu rakam %25 iken; Türkiye ortalamanın üzerinde yer alarak 30 ülke arasında 6. sırada.
 • Yetişkin nüfusun %64’ünün kendi işini kurma konusunda cesaret sahibi olduğu görülüyor. Nüfusun %56’sı bilgi ve beceri açısından kendisine yeteri kadar güveniyor ve %39’u yakın gelecekte çevresinde iyi fırsatlar görüyor. Sonuç olarak, yetişkin nüfusun %53’ü potansiyel olarak girişimci olma özelliklerine sahip.

Genç Girişimcilerin Oranı %50 Arttı

 • Türkiye’de 18-24 yaş aralığındaki genç girişimcilerin seviyesi 2013’te %15,52 iken, 2014’te %22,62’ye yükseldi. Yani gençlerin girişimcilik faaliyetlerine katılımında ciddi bir artış gözlemleniyor. Lisans ve lisans üstü eğitime sahip olan girişimcilerin oranı %52’den %34’e düşerken; girişimcilerin %48’inin lise ve lise öncesi eğitim düzeyinde olduğu görülüyor.
 • Endeks sonuçları Türkiye’de fırsatları değerlendirmek için girişimcilik faaliyetinde bulunan kişilerin yüzdesi 2013’te %60,8 iken 2014’te %34,7’ye düşerken; işsizlik veya ihtiyaçtan dolayı fırsatları değerlendirmek isteyen girişimcilerin oranı bir önceki yıla göre %8,1’den 2014’te %42,5’e çıkarak yaklaşık beş kat artış gösterdi.
 • Bununla birlikte, çalışmayan kişilerin mecburiyetten dolayı iş olanaklarını değerlendirip girişimcilik faaliyetine katılım oranı %6’dan %31,6’ya yükseliş gösterdi.

İhtiyaçlar, Girişimciliği Tetikliyor

 • Endeks sonuçları Türkiye’de fırsatları değerlendirmek için girişimcilik faaliyetinde bulunan kişilerin yüzdesi 2013’te %60,8 iken 2014’te %34,7’ye düşerken; işsizlik veya ihtiyaçtan dolayı fırsatları değerlendirmek isteyen girişimcilerin oranı bir önceki yıla göre %8,1’den 2014’te %42,5’e çıkarak yaklaşık beş kat artış gösterdi.
 • Bununla birlikte, çalışmayan kişilerin mecburiyetten dolayı iş olanaklarını değerlendirip girişimcilik faaliyetine katılım oranı %6’dan %31,6’ya yükseliş gösterdi.

Erkek girişimciler, Türkiye Potansiyelini Yükseltiyor

 • Endeks sonuçlarına göre, 2014 yılında erken dönem girişimcilikte erkek nüfusun oranı genel olarak ülke potansiyelini yükseltiyor. 2013 yılında erkek/kadın oranı 2,17 iken bu oran, 2014’te 3,49 olarak gerçekleşiyor. Erken Dönem Girişimciler’in 2013’te %31,51’i kadın iken, 2014’te bu oranın %22,24 olduğu görülüyor.
 • Erken Dönem Girişimciler’in yanı sıra gelecekte girişimci olmak isteyen kişilerin de çoğunluğunu erkek nüfus oluşturuyor. Gelecekte girişimci olmak isteyen kişiler içinde kadınların oranı 2013’te %31,51 iken, 2014’te 22,44.

12 Bölgede Girişim Faaliyetleri İncelendi

 • Önceki yıllara göre artan örneklem sayısı sayesinde, hem 12 bölge çapında hem 26 bölge detayında girişim faaliyetleri incelendi ve Türkiye genelinde farklı bölgelerde girişimcilik faaliyetlerini ilk defa bir önceki yıl ile karşılaştırma imkânı sağlandı.
 • Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasına (İBBS)-1’e göre 12 bölge, (İBBS)-2’ye göre 26 alt bölge detayında analiz edilerek 2014 yılı 2013 yılı ile karşılaştırıldı. Araştırmaya göre en iyimser olan bölgeler; Doğu Marmara, Güney Doğu Anadolu, Batı Marmara ve Orta Anadolu Bölgeleri. Bu bölgelerdeki Türkiye ortalaması ise %40’dır

Küresel Girişimcilik Monitörü’nün (Global Entrepreneurship Monitor-GEM) 2014 Global sonuçları hakkında daha detaylı bilgi edinmek veya diğer ülkelerin raporlarını incelemek isterseniz www.gemconsortium.org web adresini ziyaret edebilir, buradaki pdf dosyasından ise tam Türkiye raporunu inceleyebilirsiniz.

Haberimizi girişimcilik ekosistemimizdeki tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.