İşletmeler, 2016 Verimlilik Proje Ödülleri Başvurularınızı Bekliyor!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ülkemizin verimlilik artışı potansiyelinin hayata geçirilmesine katkıda bulunmak için bu alanda çalışmaları olan tüm işletmeleri Verimlilik Proje Ödüllerine başvurmaya ve verimlilik artırıcı projelerini kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyor. Detaylar haberimizde

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına yönelik verimlilik çalışmaları kapsamında, her ölçekteki işletmelerin verimlilik artışlarını desteklemek ve bu alanda gerçekleştirilen projeleri teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” veriyor.

Bakanlık, İşletmelerdeki verimli çalışmanın önem ve gereğine dikkat çekmenin yanı sıra, verimlilik bilincinin ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasına katkıda bulunacak bu ödüller ile işletmeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmayı, verimlilik arttırıcı projeleri kamuoyuna duyurmayı ve uygulanmış projelerin sağladığı faydaları daha iyi tanıtmayı hedefliyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ülkemizin verimlilik artışı potansiyelinin hayata geçirilmesine katkıda bulunmak için bu alanda çalışmaları olan tüm işletmeleri Verimlilik Proje Ödüllerine başvurmaya ve verimlilik artırıcı projelerini kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyor. 

Ödüle Başvurabilecek Projeler

 • İşletmenin sunduğu ürün veya hizmetlerin kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler,
 • İş süreçlerinin performanslarını arttırmaya yönelik projeler,
 • Hammadde, malzeme, enerji, sermaye ve insan kaynaklarının verimliliğini arttırmaya yönelik projeler,
 • İşletmenin karlılığını arttırmaya veya maliyetlerini azaltmaya yönelik projeler,
 • Çalışma yaşamının kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler.

Kimler Başvurabilir?

 • Mikro İşletmeler
 • Küçük İşletmeler
 • Orta Büyüklükteki İşletmeler
 • Büyük İşletmeler
 • Kamu Kurumları

Ödül Başvuru Koşulları

 • Başvurular proje yürütücüsü işletmeler tarafından yapılır.
 • Projenin tamamlandığı tarih ile son başvuru tarihi arasındaki süre bir yılı geçemez.
 • Daha önce herhangi bir kuruluştan ödül alan projeler için başvuru yapılamaz.
 • Bir işletme bir yıl içinde en fazla üç proje ile başvurabilir.
 • Başvurular, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının internet sitesinde yayınlanan İşletme Başvuru Formu doldurularak elektronik ortamda gönderilmesi suretiyle yapılır.
 • Başvuru sırasında herhangi bir ücret alınmaz.

Bağımsız Değerlendirici Başvuruları

Gönüllü Bağımsız Değerlendirici olarak süreçte yer almak için; kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları, özel sektör çalışanları, akademisyenler ve sivil toplum örgütü temsilcileri başvuruda bulunabilirler.

Başvurular 16 Ocak'a kadar uzaltıldı! İşte Ödül Süreci ve Takvimi;

Başvurusu kabul edilen projeler "Verimlilik Proje Ödülleri Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik" uyarınca ön değerlendirme, yerinde inceleme ve nihai değerlendirme olmak üzere üç aşamada değerlendirilecek. Değerlendirme süreci sonunda ödül almaya hak kazanan projeler Verimlilik Haftası içerisinde düzenlenecek bir törende açıklanacak.

Ödül Süreci ve Takvimi
İşletme ve Bağımsız Değerlendirici Başvuruları  
9 Kasım 2015 -  16 Ocak 2016
Değerlendirme Bilgilendirme Toplantısı 29 Ocak 2016
Ön Değerlendirme Çalışmaları 29 Ocak - 19 Şubat 2016
Yerinde İnceleme Çalışmaları 19 Şubat - 25 Mart 2016
Ödül Jüri Toplantısı 7 Nisan 2016
Ödül Töreni 25 Nisan 2016

Ödül almaya hak kazanan işletmelere “Verimlilik Proje Ödülü” plaketi takdim edilir. Ödül töreninde projelerin sunumu gerçekleştirilir ve bu projelere Bakanlığın yayın organlarında ve resmi internet sitesinde yer verilir ve tanıtımı yapılır.

“Verimlilik Proje Ödülleri” hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz vgm.sanayi.gov.tr web adresini ziyaret edebilirsiniz.

Haberimizi verimliliğine güvenen küçük, orta ve büyük işletmeler olmak üzere tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
 •   Yorum  
 •   Önizle  
Yükleniyor