Huzurlarınızda 2015 İtibariyle Türkiye'nin En Dijital Şirketleri!

Türkiye'nin en dijital şirketlerini belirlemek için Accenture, Vodafone, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Vakfı ile beraber hayata geçirilen Accenture Dijitalleşme Endeksi çalışmasının sonuçları açıklandı. Detaylar haberimizde..

Accenture, Türkiye'nin en dijital şirketlerini belirlemek için Vodafone, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Vakfı ile beraber hayata geçirdiği Accenture Dijitalleşme Endeksi çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Accenture, Türkiye'de ilk kez bilimsel bir yaklaşım ve sistematik bir metodoloji kullanılarak dijitalleşmenin ölçümünde önemli bir ilke imza attı. Bu çalışma ile Accenture, 17 sektörün öncü şirketlerinin dijital karnesini ve sektörlerin dijitalleşme alanındaki liderlerini belirledi.

Türkiye'nin en dijital şirketlerini belirlendiği Accenture Dijitalleşme Endeksi'nin sonuçlarına göre; Garanti Bankası Türkiye'nin ve finansal hizmetler sektörünün en dijital şirketi olurken, Migros, perakende ticaret; Acıbadem, hizmet faaliyetleri; Ford Otomotiv Sanayi de motorlu kara taşıtları imalatı sektörünün en dijital şirketleri oldu.

Türkiye ortalaması yüzde 60 olan Accenture Dijitalleşme Endeksi sonuçlarına göre 'Finansal Hizmetler' dijitalleşme performansı en yüksek sektör olurken bankalar bu sektörde dijitalleşme konusunda rakiplerinden bir adım önde yer alıyor. 'Perakende Ticaret', 'Hizmet Faaliyetleri' ve 'Motorlu Kara Taşıtları İmalatı' sektörleri ise dijitalleşme yolculuğunda finansal hizmetler sektörünü takip ediyor.

Accenture Dijitalleşme Endeksi çalışmasında, dijitalleşmenin şirketlerin karlılığı üzerindeki etkisi de analiz edildi. Buna göre, maksimum 100 puanlık Accenture Dijitalleşme Endeksi skorundaki her 10 puanlık artış, Türkiye'de bir şirket için ortalama olarak yüzde 1,5'lik ek faiz ve vergi öncesi kr (FVÖK) marjı anlamına geliyor.

"Dijital Dönüşüme Ayak Uyduran Şirketler, Küresel Firmalarla Rekabet Edebilecek"

Accenture Dijitalleşme Endeksi çalışmasında Türkiye'nin önde gelen sektörlerinin dijital dönüşümdeki mevcut durumunun tespit edilerek gelişim alanlarının ortaya koyulması ve bu sektörlerin dijital dönüşümüne katkı sağlanarak ülkenin büyümesine ve kalkınmasına destek olunması hedefiyle yola çıktıklarını belirten Accenture Türkiye Genel Müdürü Tolga Ulutaş, "Dijital, dünyaya bin yılda bir gelebilecek bir fırsat ve Türkiye dahil her ülkeye eşit imkanlar sunuyor. Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler bu fırsatı değerlendirirse dünya ligine çıkıp küresel firmalarla rekabet edebilecek duruma gelebilirler. Biz de bu doğrultuda Türkiye'nin dijitalleşme öncülerini belirlemek için yola çıktık. G20 bünyesinde ilk defa B20 Türkiye ile beraber Dijital Ekonomi Politikaları raporunu hazırlayarak hükümetlere dijital ekonomiye ilişkin tavsiyelerde bulunduk. Bu çalışma, dijitalin hükümetlerin ajandasında olması açısından çok kıymetli. Accenture Dijitalleşme Endeksi de şirketlerin dijitalleşmesine süreçlerine sağlayacağı katkıdan dolayı ayrı bir önem taşıyor. Bu yıl ilkini hayata geçirdiğimiz endekse oldukça yüksek bir katılım oldu. Bu başarıya ulaşmamızı sağlayan, dijitalleşme süreçlerini bize açan firmalara öncelikle içten teşekkürlerimizi sunuyorum. Bugün, Türkiye'de ilk defa en dijital şirketleri açıklıyoruz ve inanıyorum ki dijitalleşen şirketler Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak ve Türkiye ekonomisini büyüterek dünya liginde daha sağlam yerler elde edecek" dedi.

Kalkınmanın Yeni Formülü Dijitalleşme Olacak

Vodafone Türkiye CEO'su Gökhan Öğüt, dijitalleşmenin hem ülkemizde hem de dünyada öncelikli bir konuma sahip olduğunu ifade etti. Gerek tüm dünyayı etkisi altına alan yeni dijital ekonomi düzeninde, gerekse Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında dijitalleşen şirketlerin önemli payı olacağını belirten Öğüt: "Ülkemizin dijitalleşmesi özel sektörün, dolayısıyla da şirketlerin dijitalleşmesi ile yakından ilintili; dijitalleşen şirketler, haliyle, faaliyet gösterdikleri ülkeyi de dijital geleceğe taşıyor. Yapılan araştırmalar, dijitalleşen şirketlerin karlılıklarını sektörlerinin yüzde 26 üzerinde gerçekleştirerek ekonomik kalkınmada pozitif etki yarattığını ortaya koyuyor. Diğer yandan, rekabetin gerisinde kalmamak için her ölçekten şirketin 4.5G'li yeni döneme de bir an evvel hazırlanması önem taşıyor. Vodafone olarak, Türkiye'nin uçtan uca dijital kalkınmasını hedeflediğimiz Dijital Dönüşüm Hareketi kapsamında Yarına Hazırım Platformu altında kurumların verimliliklerini artırarak değişen iş dünyasında yarına hazır olabilmesine yardımcı olacak çözümler sunuyoruz. Dijitalleşmedeki öncülüğümüz ve uzmanlığımız doğrultusunda, Accenture Dijitalleşme Endeksi'ni destekliyor ve Türkiye'deki tüm şirketleri Dijitalleşme Endekslerini hesaplayarak mevcut durumlarını ölçmeye ve ihtiyaçlarına en uygun çözümü hayata geçirerek bugünden dijitalleşmenin öncüsü olmaya davet ediyoruz" dedi.

Endüstri’nin Olmazsa Olmazı Dijitalleşme

Hazırlanan endeksin Türkiye'nin önde gelen 100 şirketinin tomografisi niteliğinde olduğunu söyleyen Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı; "İçinden geçmekte olduğumuz dijital devrimde, bu devrime hızla ayak uydurabilenler, roket gibi yükselecek. Ayak uyduramayanlar, sadece uçak gibi yükselecek. Roket gibi derken, 'gitgide artan' bir hızı kastediyorum. Exponential bir hız ve açı bu. Dikine çıkıyor. Günümüzde dönüşüm, bir uçağın pistten kalkması gibi değil, tam aksine, bir roketin rampadan kalkması gibi ilerliyor. Bu hız benzetmesini şirketlere, uluslara, ekonomiye sağlayan: dijitalleşme hızı ve becerisidir" değerlendirmesinde bulundu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Köksalan ise endeks çalışmalarının önemine değinerek; "Teşhis, değerlendirme ve gelişimin temelinde ölçüm vardır. Bilimsel yöntemlerle geliştirilen bu dijital endeks, şirketlerin dijitalleşmede bulundukları noktayı ölçmekte, güçlü ve zayıf yanlarını ortaya çıkartmaktadır. Endeksin içerdiği detaylı kriterler katılan şirketlerin kendilerini geliştirmeleri için önemli bilgiler sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker, Accenture Dijitalleşme Endeksi ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Üç temel dijitalleşme boyutu için geliştirilen 10 kriter ve 91 indikatör ile Accenture Dijitalleşme Endeksi, araştırmaya katılan şirketlere çok kapsamlı bir dijitalleşme karnesi sunma imkanı sağlamıştır. Bu karneler, şirketlerin dijitalleşme çabalarındaki güçlü ve zayıf yönleri ile gelişim alanlarını saptamalarında ve dijital dönüşüm yol haritalarını hazırlamalarında yol gösterici bir kılavuz niteliği taşımaktadır."

Türkiye'nin En Dijital Şirketleri

Türkiye'nin en dijital şirketlerini belirlendiği Accenture Dijitalleşme Endeksi çalışmasına çeşitli sektörlerden 104 şirket katıldı ve  aşağıdaki sonuçlar elde edildi.

Accenture Dijitalleşme Endeksi'ne göre Türk şirketleri, organizasyon içerisindeki iletişim, iç süreç ve operasyonlarının dijitalleşmesinde, müşterilere yönelik ürün ve hizmet süreçlerinin dijitalleşmesine oranla daha iyi bir performans gösteriyor. Şirketlerin dijitalleşme stratejilerini uygularken karşılaştıkları engellerin başında ise dijitalleşmenin etkin kullanımı için departmanlar arasında gerekli olan koordinasyonun eksikliği ve yavaş karar alma süreçleri geliyor.
Endeks çalışmasına katılan şirketlerin teknoloji ve dijitalleşme alanında çalışan yöneticilerinin yüzde 92'si dijitalleşmenin faaliyet gösterdikleri sektörlere ciddi bir etkisinin olacağını belirtiyor. Ancak bu beklentiye sahip yöneticilerin yüzde 41'i şirketlerinin dijitalleşmeden kaynaklanacak fırsat ve risklere tamamen hazır olduğunu düşünmüyor.

Accenture Dijitalleşme Endeksi çalışmasına göre Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin dijitalleşmeyi gündemlerine alarak ve iş yapış biçimlerini gözden geçirerek yakalayabilecekleri birçok fırsat bulunuyor. Buna göre şirketlerin izlemesi gereken adımlar şöyle:

  • Sektörlerine ve rakiplerine göre nerede bulunduklarını tespit ederek konumlarını güçlendirecek dijital stratejileri belirlemek.
  • Eski iş yapış şekilleri yerine, dijitalleşme yolculuklarında önlerine çıkan engellerin üstesinden gelmelerini sağlayacak sağlam bir operasyon modeli geliştirmek.
  • Üst yönetimin, kurumun dijitalleşmesine liderlik etmesini ve dijitalden gelecek yeni fırsatları desteklemesini sağlamak.
  • Özellikle bilgi teknolojileri, müşteri deneyimi ve servis tasarımı, analitik, online satış ve pazarlama, dijital kanalların tasarımı gibi alanlardaki deneyimin şirkete kazandırılması için çalışan yetkinliklerini artırmak ve bu konuda uzman şirket ve kurumlarla işbirliği yapmak.
  • Dijitalleşme sayesinde oluşacak büyüme ve verimlilik artışlarına odaklanarak dijitalleşme projelerinin kendi kendini finanse eden yatırımlar haline gelmesini sağlamak.
  • Dijitalleşmeden gelebilecek en fazla faydayı elde etmek için, tasarım odaklı düşünmek ve eldeki veriyi kullanarak içgörüler elde etmek.
  • Dijital dönüşüm süreçlerinde sosyal medya, bulut, mobil teknolojiler ve analitik gibi dijital teknolojileri en iyi şekilde kullanarak büyüme ve verimlilik sağlamak ve güvenlik çözümleri ile de bu alanda oluşabilecek riskleri minimize etmek.

Accenture Dijitalleşme Endeksi hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz www.endijital100.com web adresini ziyaret edebilir, Raporun tamamına ise buradan ulaşabilirsiniz.

Haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorumlar

Kader Topcu
Kader Topcu
Dijitalleşme endeksi,gelecekte tüm geleneksel yönetim kanallarına entegre olacağına dair ön görüler yazılan makaleler ve uygulanan yönetim fonksiyonları sonucunda gittikçe kesinleşiyor.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor