TÜİK 2014 Yılı Ar-Ge Faaliyetleri Anketi Sonuçlarını Açıkladı!

TÜİK tarafından gerçekleştirilen 2014 yılı Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması sonuçlarına göre; Türkiye’de Ar-Ge harcamaları 2014 yılında bir önceki yıla göre %18,8 artarak 17 milyar 598 milyon TL olarak gerçekleşti. Detaylar haberimizde..

TÜİK tarafından gerçekleştirilen 2014 yılı Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması sonuçlarına göre; Türkiye’de Ar-Ge harcamaları 2014 yılında bir önceki yıla göre %18,8 artarak 17 milyar 598 milyon TL olarak gerçekleşti. Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ye oranı %1,01; Tam Zaman Eşdeğer (TZE) Ar-Ge personeli sayısı 115.444, TZE araştırmacı sayısı da 89.657 olarak açıklandı.

Gayri Safi Yurt İçi Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Harcaması

Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması kapsamında kamu kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve özel sektördeki anket sonuçları ile devlet üniversitelerinin bütçe ve personel dökümlerine dayalı olarak yapılan hesaplamalara göre Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması 2014 yılında bir önceki yıla göre %18,8 artarak 17 milyar 598 milyon TL olarak hesaplanmış. Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki payı %1,01.

Sektörlere göre Gayri Safi Yurt İçi Ar-Ge Harcaması ve Finans Kaynakları

2014 yılında Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamalarında özel sektör  %49,8 ile en büyük paya sahipken bunu %40,5 ile yükseköğretim sektörü ve %9,7 ile kamu sektörü takip etti.

2014 yılında Ar-Ge harcamalarının %50,9’u özel sektör tarafından finanse edilirken bunu %26,3 ile kamu sektörü, %18,4 ile yükseköğretim sektörü, %3,4 ile yurtiçi diğer kaynaklar ve %1,1 ile yurtdışı kaynaklar takip etti.

Ar-Ge Personeli Sayısı

2014 yılında TZE cinsinden toplam 115.444 kişi Ar-Ge personeli, 89.657 kişi araştırmacı olarak çalıştı. Ar-Ge personelinin sektörler itibarı ile dağılımına bakıldığında, TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin  %53,7’si özel sektörde, %35,7’si yükseköğretim sektöründe ve %10,6’sı kamu sektöründe yer almakta.

Ar-Ge Harcamaları ve Ar-Ge Personelinin Bölgesel Dağılımı

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1. Düzeye göre 2014 yılında Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge %26,4 ile Ankara, Konya ve Karaman’ın dahil olduğu Batı Anadolu Bölgesi (TR5) iken, bunu %22,7 ile Doğu Marmara (TR4) ve %21,6 ile İstanbul (TR1) Bölgesi takip etti.

Ar-Ge personel sayısına göre ise %23,6 ile İstanbul (TR1) ilk sırada yer almakta olup, bu bölgeyi %21,8 ile Batı Anadolu Bölgesi (TR5) ve %14,3 ile Doğu Marmara (TR4) Bölgeleri izledi.

2014 yılı Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz www.tuik.gov.tr web aresini ziyaret edebilirsiniz.

Haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor