KOSGEB Başkanı Recep Biçer Halkbank Kobi'ye Röportaj Verdi!

HalkBank Kobi, Türkiye genelinde 806 bin KOBİ’yi bünyesinde barındıran KOSGEB Başkanı Sn. Recep Biçer ile KOBİ ve Girişimcilere sunduğu destekler hakkında bir röportaj gerçekleştirdi. Detaylar haberimizde..

HalkBank Kobi, Türkiye genelinde 806 bin KOBİ’yi bünyesinde barındıran KOSGEB Başkanı Sn. Recep Biçer ile KOBİ ve Girişimcilere sunduğu destekler hakkında bir röportaj gerçekleştirdi.

Röportajın orjinal halini tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

- Emel Lakşe: Hepimiz biliyoruz ki girişimcilik Türk insanının kanında var. Hemen herkes bir gün kendi işini kurmayı, kendi kendisinin patronu olmayı hayal ediyor. Bu girişimci ruh, ülkemiz ekonomisinin belkemiğini oluşturan KOBİ’lerde hayat buluyor. KOSGEB’in başındaki kişi olarak kurumunuz ve KOBİ’lerle ilgili genel bir profil çizmenizi istesek, nasıl bir profil çizersiniz?

- Recep Biçer: "Büyüme gücüne ve isteğine sahip, yenilikçi, uluslararası alanda rekabetçi KOBİ’ler, bugün küresel ekonominin en önemli büyüme motorları olarak değerlendirilmektedir. KOBİ’ler gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türk ekonomisinin de temel taşlarını oluşturuyor. AB rekabetçilik yolunun KOBİ’lerden geçtiğini biliyor. Bunun için girişimciliğin teşvik edilmesi ve uygun iş ortamlarının sağlanması çok önemli. KOBİ’ler, Türkiye’deki ekonomik büyümeye yakıt sağlamaktan, esneklik yaratmaya; Türkiye ile Avrupa Birliği arasında köprü kurma hedefinden, istihdamın desteklenmesine kadar birçok alanda çok önemli bir rol üstleniyor. Bugün serbest ekonomiye geçen Rusya bile artık KOBİ’lerini geliştirmeye önem veriyor. Hatta burada belirtmek gerekirse; KOSGEB gibi bir kurumu Rusya federal düzeyde kurmak istiyor ve bunun için bizim tecrübelerimizden faydalanıyor. Bizim ekonomimizin %99’unu KOBİ’lerin oluşturduğunu düşünürsek KOBİ’lerin bizim güçlü yanımız olduğunu söyleyebiliriz."

- Emel Lakşe: Kurum olarak hizmet verdiğiniz KOBİ sayısı kaç?

- Recep Biçer: "Türkiye’de hali hazırda bulunan 3 milyon 535 bin KOBİ’den  806 bini KOSGEB veri tabanına kayıtlı bulunmaktadır. Bu işletmelerden aktif bir şekilde destek alanların yanında KOBİ beyannamelerini güncellemeyenler de var elbet. Ancak biz yeni dönemde KOSGEB’i işletmelerimize daha ulaşılabilir yapmanın gayretindeyiz. 81 ilde 88 müdürlüğümüzle faaliyet veriyoruz. Eğitim ve desteklerimizin ücretsiz ve aracısız olduğunu, her işletmeye sorumlu uzman ve danışmanla hizmet verdiğimizi anlatmaya çalışıyoruz."

- Emel Lakşe: Kurumunuz girişimcilik eğitimleriyle şimdiye kadar kaç kişiye mesleki ve finansal destek sağladı? Bunlardan kaçı kendi işini kurdu ve devam etti?

- Recep Biçer: "2010 yılından bugüne kadar Girişimcilik Destek Programı kapsamında KOSGEB desteği ile 21.350 adet işletme kurulmuştur. Bu işletmelerin yüzde 95’ten fazlası faaliyetlerine devam etmektedir. Girişimcilik Desteğinde, Hibe destek üst limiti 30.000 TL olmasına karşın ortalama kullanım tutarı 13.987 TL, sabit yatırım desteği (Geri Ödemeli) üst limiti 70.000 TL olmasına karşın ortalama kullanım tutarı 42.699 TL olarak gerçekleşmiştir.

Diğer taraftan KOSGEB veri tabanı baz alınarak yapılan çalışmalarda, Yeni Girişimci Desteği’nden yararlanan işletmelere göre 2011 yılında yeni doğanların %95,1’inin 2012 yılında hayatta kaldığı, 2012 yılında yeni doğanların ise %93,3’ünün 2013 yılında hayatta kaldığı görülmüştür.

Totalde bakıldığında ise destek sağlanan 21.350 adet işletmeden 1.236 tanesinin kapanması %5,78’lik bir orana tekabül etmektedir."

- Emel Lakşe:  Ülkemizde KOBİ’lerin finansman arayışlarına cevap veren pek çok kurum bulunuyor. KOSGEB de bunlardan biri. KOBİ’ler için sağladığınız destekler neler?

- Recep Biçer: "KOSGEB olarak Destek ve Hibeleri aşağıdaki başlıklarda vermekteyiz;

KOBİ Proje Destek Programı: Markalaşma ve Kurumsallaşma Projeleri olan KOBİ’ler projeleri kapsamında 150.000 TL’ye kadar destek alabilmektedirler.

Tematik Proje Destek Programı: Meslek Kuruluşlarının üyelerini geliştirmeyi amaçlayan projelerine destek verilmektedir.

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı: İşletmelerin biraraya gelerek ortak sorunlarına ortak çözümler ürettikleri projeleri desteklenmektedir. Bireysel başvuru değil birlikte başvur bu programda esastır.

Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı: Girişimcilerin ve işletmelerin Ar-Ge, İnovasyon veya bu projelerini endüstriyel uygulama alanına geçirmelerine yönelik desteklendiği bir programdır. Tekno-girişimciler ayrıca KOSGEB’in üniversite kampüslerinde bulunan inkübatörlerinde ücretsiz işlik tahsisiyle de desteklenmektedir.

Genel Destek Programı: Bu programda aşağıdaki listedeki desteklerden üç yıl boyunca faydalanmaktadırlar.

 • Yurt İçi Fuar Desteği
 • Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
 • Tanıtım Desteği
 • Eşleştirme Desteği
 • Bağımsız Denetim Desteği
 • Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
 • Danışmanlık Desteği
 • Eğitim Desteği
 • Enerji Verimliliği Desteği
 • Tasarım Desteği
 • Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
 • Belgelendirme Desteği
 • Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

Girişimcilik Destek Programı: Ülkemizde girişimciliğin geliştirilmesi için Girişimcilik Eğitimi, daha sonrasında iş kurmaları için iş kurma desteği ve İŞGEM İş Geliştirme Merkezleri olarak adlandırılan inkübatörlerin desteklendiği bir programdır.

Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı: Bu program ile gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaçla KOBİ’lerin yapacakları bir takım giderler desteklenmektedir.

Kredi Faiz Desteği: KOSGEB sürekli olmamakla birlikte çeşitli zamanlarda ihtiyaç duyulan koşul ve kriterlerde kredi faiz desteği sağlamaktadır. Bu kapsamda protokol yapılan Bankalardan işletmelerin kullanacakları kredilerin faizlerinin gerek görüldüğü kısmı KOSGEB tarafından sağlanarak uygun koşullarda kredi kullanmaları sağlanmaktadır.

Laboratuvar Hizmetleri: KOSGEB’in 9 ildeki Hizmet Merkezleri bünyesinde bulunan 12 farklı laboratuvar ile işletmelerin çeşitli analiz ve test ihtiyaçları uygun koşullarda giderilmektedir.

- Emel Lakşe: KOSGEB, kadınlara, gençlere ve engellilere yönelik pozitif ayrımcı yaklaşımıyla biliniyor. Bu kesimler için hali hazırda yaptıklarınızı ve ilerisi için hedeflediklerinizi anlatır mısınız?

- Recep Biçer: "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerini tamamlayarak eğitime katıldığını belgeleyen girişimcilerin eğitimi tamamladıktan sonra kurdukları işletmeler ile İŞGEM’de yer alan işletmeler İş Planı hazırlayarak Yeni Girişimci Desteği’ne başvuru yapmaya hak kazanmaktadırlar.

Bir nevi başlangıç sermayesi niteliğinde olan Yeni Girişimci Desteği 30.000 TL geri ödemesiz, 70.000 TL geri ödemelidir. Yeni Girişimci Desteğinin destekleme oranı 1. ve 2. bölgeler için % 60, 3., 4., 5. ve 6. bölgeler için %70’tir. Kadınlar, engelliler, şehit yakınları ve gaziler için bu oranlar (+) yüzde 20 olarak uygulanmaktadır. Bu desteğe başvurabilmek için eğitim sürecini tamamlamış olmak ve destek onay kurullarınca kabul edilebilir bir iş planı sunmak gerekmektedir."

- Emel Lakşe: Bir girişimcinin olmazsa olmaz’ları sizce nelerdir?

- Recep Biçer: "KOSGEB olarak biz diyoruz ki; gençlerimiz kariyer planlamalarını yaparken girişimciliği de ciddi bir seçenek olarak değerlendirsin. Yetenekli, yenilikçi, yaratıcı insanlar, sadece başkalarının onları daha iyi koşullarda istihdam etmesini beklemesin; cesaretle, özgüvenle, hayatın sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek kendi işlerini kursunlar. Böylece kazanç elde etmenin yanı sıra başkalarını da istihdam edebilir hale gelebilir; hem kendilerine, hem de ekonomik ve sosyal anlamda ülkelerine önemli katkılar sağlayabilirler. Eğitimlerimizde girişimci ruhlara cesaret vermiyoruz elbette onlar zaten buna sahipler biz sadece bu cesur girişimci adaylara daha planlı düşünmelerini ve karşılaşacakları küçük zorlukları nasıl aşabileceklerini gösteriyoruz."

- Emel Lakşe: Web sitenizde KOBİ’lere online eğitim verdiğiniz KOBİ Kampüs’ü okurlarımıza biraz anlatır mısınız?

- Recep Biçer: "Günümüzün yoğun rekabet ortamında araştıran, piyasayı ve rakiplerini iyi analiz eden, gelişmeleri takip eden, önce öğrenip uygulayan, kendini yenileyebilen KOBİ’ler kazanacaktır. Bu nedenle “eğitim” KOBİ’ler için önemli bir araç haline gelmiştir. Bu noktada KOSGEB, sunduğu hizmetlere bir yenisini daha eklemiş ve KOBİ’lerin rekabet edebilirliklerinin arttırılmasında önemli bir unsur olan, “Bilişim Alt Yapısını” kullanarak yeni bir hizmet olarak 2014 yılında “KOBİ Kampüs”ü KOBİ’lerin hizmetine sunmuştur. Öncelikle on-line olarak 15 farklı eğitim programının sunulduğu ‘‘KOBİ Kampüs’’ün, eğitim içeriklerinin zenginleştirilmesine yönelik çalışmalara 2015 yılında da devam edilmektedir.

Sunulmakta olan bu hizmetle, KOBİ’lerin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programlarının elektronik ortama taşınarak; KOBİ’lerin mesleki bilgi ve becerilerinin arttırılması, teknolojik yeniliklere uyumlarının süratle sağlanabilmesi ve yetkinliklerinin arttırılarak büyümelerinin sağlanması hedeflenmektedir."

- Emel Lakşe: Halkbank ile ‘’KOBİ’lerin Finansmana Kolay Erişimi için İşbirliği Protokolü’’ imzaladınız. Bu işbirliğinden biraz bahseder misiniz?

- Recep Biçer: "KOSGEB olarak 25 yıldır biz de KOBİ’lerin hamiliğini yapmaya çalışıyoruz. KOBİ’leri geliştirmeye ve ölçek büyütmeye çalışıyoruz. Yurt dışına açmaya gayret ediyoruz. KOBİ’lerin hem ekonomiye hem sosyal kalkınmaya katkıları var. KOBİ’lerin finansa erişimlerini daha kolay hale getirmek için tüm fırsatları değerlendiriyoruz. Halk Bankası ile de bu kapsamda bir protokol imzaladık. KOSGEB veri tabanına kayıtlı KOBİ’leri kolay kredi imkânı sağladık. Bu ortak çalışmadan dolayı Halk Bankası’na da teşekkür ediyor, bu finansman kolaylığına yönelik protokolün KOBİ’lerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

- Emel Lakşe: Son olarak bu protokolle birlikte KOBİ'lere sunulacak finansman desteğinin şartları ve çerçevesi ne olacak?

- Recep Biçer: "KOBİ’lerin finansmana erişimlerinde kolaylık sağlanması ve kredi olanaklarından daha fazla faydalanabilmelerini teminen sürdürülen faaliyetler kapsamında KOSGEB olarak Türkiye Halk Bankası A.Ş. ile imzaladığımız protokolle “KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve Güncel KOBİ Beyannamesi onaylı” işletmelerin ihtiyaç duydukları kısa, orta, uzun vadeli, nakdi kredi ihtiyaçlarının Halkbank’ın kredi değerlendirme ve tahsis politikaları doğrultusunda değerlendirilmesi ve diğer Bankacılık hizmetlerinin uygun koşullarda karşılanmasını amaçladık. Bu protokol kapsamında;

KOBİ Finansman Destek Kredisi uygulamaya konuldu. Halk Bankası tarafından ilk defa olarak uygulanacak ve azami 60 Ay (5 yıl) vadeli kredide işletmelere, nakit akışları ve mali bünyeleri göz önünde bulundurularak 3 ayda bir ödemeli, taksit ertelemeli veya ödemesiz dönemli gibi özel ödeme seçenekleri sunulabilecektir.

Halk Bankası ile yapılan protokolle çevreci faaliyetlerden inovasyona kadar tüm alanlarda KOBİ’lerimize kolay kredi imkânları ve yeni iş kuracak girişimci adaylarımıza ise çok geniş destekler sunuluyor."

KOSGEB ve Halkbank Kobi hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz www.kosgeb.gov.tr ve www.halkbankkobi.com.tr web adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Emel Laşke'nin kaleme aldığı röportaj haberini tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
 •   Yorum  
 •   Önizle  
Yükleniyor