TÜİK: Son 3 Yılda Ayakta Kalan Girişimcilerin Yarısı Yenilikçi Girişimler!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Yenilik Araştırması'nın sonuçlarına göre, 2012-2014 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yarısı yenilikçi girişimde bulundu. Detaylar haberimizde..

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Yenilik Araştırması'nın sonuçlarına göre, 2012-2014 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yarısı yenilikçi girişimde bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Yenilik Araştırması'nın sonuçlarına göre, 2012-2014 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde;

  • 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yüzde 51,3'ü,
  •  10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 49,3'ü,
  • 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 57,5'i
  • 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yüzde 65'i

"yenilik" faaliyetinde bulundu. Sanayi sektöründe yenilikçi girişimlerin oranı yüzde 54,2 iken hizmet sektöründe bu oran yüzde 47,8 oldu.

Söz konusu dönemde girişimlerin yüzde 38'i, devam eden ve sonuçsuz kalan faaliyetler de dahil olmak üzere ürün ve/veya süreç yeniliği faaliyetinde bulundu. Aynı dönem içerisinde yenilik faaliyeti devam eden girişimlerin oranı yüzde 20,4, yenilik faaliyeti sonuçsuz kalan girişimlerin oranı ise yüzde 5,5 olarak hesaplandı.

Organizasyon ve/veya pazarlama yeniliği faaliyetinde bulunan girişimlerin oranı da bu dönemde yüzde 41 oldu. Bu kapsamda girişimlerin yüzde 28,5'i organizasyon yeniliği, yüzde 33,6'sı ise pazarlama yeniliği gerçekleştirdi.

İşbirliği Oranı Yüzde 17,6 Oldu

Devam eden ve sonuçsuz kalan yenilik faaliyetleri de dahil olmak üzere ürün ve/veya süreç yeniliği faaliyeti gerçekleştiren girişimlerin yüzde 17,6'sı söz konusu dönemde diğer girişim veya kuruluşlarla işbirliği yaptı. Bu girişimler, en fazla yüzde 86,9 ile makine, teçhizat, malzeme ve yazılım sağlayıcıları ile işbirliğinde bulundu.

İşbirliği yapılan kişi ve kuruluşların ülkeleri dikkate alındığında yüzde 97,2'sinin yurtiçinden, yüzde 30,1'inin Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden, yüzde 8,2'sinin ABD'den, yüzde 14,5'inin Çin ve Hindistan'dan, yüzde 21,5'inin ise diğer ülkelerden olduğu görüldü. 

Girişimlerin Yüzde 29,2'si Finansal Destek Aldı 

Söz konusu girişimlerin yüzde 29,2'si bu dönemde finansal destek aldı. Bu girişimlerin yüzde 94,5'ine merkezi kamu kurum/kuruluşları tarafından finansal destek verilirken, yüzde 12,1'ine yerel veya bölgesel kamu kuruluşları, yüzde 5,3'üne ise AB kurumları destek verdi.

Girişimlerin yüzde 28,5'i 2012-2014 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde organizasyon yeniliği yaptı. Organizasyon yeniliği yapan girişimlerin yüzde 80,7'si iş sorumlulukları ve karar alma sürecinde yeni yöntemler kullandı, yüzde 69,3'ü organizasyon süreci için yeni iş yöntemleri ortaya koydu, yüzde 25,1'i de diğer girişimler veya kamu kuruluşlarıyla işbirliği, ortaklık, taşeronluk gibi yollarla yeni yöntemler kullandı. 

Pazarlama Yeniliği yapan Girişimlerin Oranı Yüzde 33,6

Girişimlerin yüzde 33,6'sı söz konusu üç yıllık dönemde pazarlama yeniliği yaptı. Bu girişimlerin yüzde 59,6'sı ürünün tasarımı veya ambalajının estetiğinde önemli değişikliklerde bulundu, yüzde 58,5'i ürün tanıtımı için yeni ortam veya reklam teknikleri kullandı, yüzde 54,3'ü ürün ve hizmetlerin fiyatlandırmasında yeni metotlar, yüzde 46,5'i de yeni bir satış veya dağıtım yöntemi uyguladı.

Girişimlerin yüzde 48,7'si 2012-2014 döneminde yenilik faaliyetinde bulunmadı. Yenilik faaliyetinde bulunmayan girişimlerin yüzde 84,7'si yenilik yapmaya zorlayan bir neden olmadığını belirtirken, yüzde 15,3'ü ise yenilik faaliyetini engelleyen faktörlerin fazlalığını en önemli neden olarak gösterdi.

Yenilik Araştırması hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz buradaki pdf dosyasını inceleyebilirsiniz.

AA kaynaklı haberimizi ekosistemimizdeki tüm girişimci okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Bu içeriği 6.005 kişi okudu.
Kategori: İnovasyon, Ulusal, KAMU
Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor