Dünya Ekonomik Forumu 2015-2016 Küresel Rekabet Raporu Açıklandı!

İsviçre’de yerleşik olan Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum), TÜSİAD – Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu ile çalışmalarını ortak yürüttüğü, 2015-2016 Küresel Rekabet Gücü Raporu sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. Detaylar haberimizde..

İsviçre’de yerleşik olan Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum), TÜSİAD – Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu ile çalışmalarını ortak yürüttüğü, 2015-2016 Küresel Rekabet Gücü Raporu sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. Türkiye, makroekonomik ortam ve kurumsal yapılanmadaki bozulma sonucu 140 ülke arasında altı basamak gerileyerek 51. sırayı aldı.

Temel Bulgular:

  •  Küresel Rekabet Raporu 2015-2016’ya göre ülkeler global büyümedeki yavaşlama ve yüksek işsizlik ile mücadele etmek için verimliliklerini arttırmak zorundadır.
  •  Rapordaki bulgulara göre rekabet gücünü arttırmadaki başarısızlık,  durgunluk ve diğer şoklara karşı dayanıklılığı tehlikeye sokmaktadır.
  • İsviçre, Singapur ve A.B.D. inovasyonu desteklemeye devam etmiş, böylece 140 ekonomi arasında en üst sırada yer almışlardır.

İsviçre’de yerleşik olan Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum), TÜSİAD – Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu ile çalışmalarını ortak yürüttüğü, 2015-2016 Küresel Rekabet Gücü Raporu sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. Rekabet gücü sıralamasında bu yıl dikkate alınan 140 ülke arasında İsviçre yeniden ilk sırayı aldı. İkincilik ve üçüncülük ise aynı kalarak sırasıyla Singapur ve ABD arasında paylaşıldı. Rekabet gücünde ilk 10 sırayı paylaşan ülkeler ve rekabet gücü sıralamasında konumları aşağıdaki tabloda mevcut.

Dünyanın en büyük gelişmekte olan gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin bazıları rekabet gücünün artırlması konusunda güçlüklerle karşılaşmaya devam etmekte. Suudi Arabistan 25., Türkiye 51., Breziya 75. sırada olup sıralamada düşüş göstermişler. Hindistan beş yıllık düşüşünü bitirerek görülmeye değer bir atlama yapmış, 16 basamak yükselerek 55. sıraya yükselmiştir. Çin (28.) ise bu yıl da yerini sabit tutarak BRICS ülkesi ekonomilerinin en yükseği olarak sıralamada yerini almış.

Türkiye Değerlendirmesi:

Raporda Türkiye ile ilgili değerlendirmeye gelince; Türkiye’nin 2014 itibariyle satın alma gücü paritesine göre 806.1 milyar ABD dolarlık bir GSYİH büyüklüğüne, kişi başına düşen 10.482 ABD dolarlık bir gelire, Türkiye’nin GSYİH’sinin dünya toplamında %1.40’lık bir paya sahip olduğu hatırlatılmakta.

2015-2016 dönemi Küresel Rekabetçilik Endeksi hesaplamalarına göre Türkiye 140 ülke arasında 51. sırada. Türkiye bir önceki yıl 144 ülke arasında 45., ondan önceki yılda ise 148 ülke arasında ise 44. sırada konumlanmıştır. Geçen yıl olduğu gibi Küresel Rekabetçilik Endeksi’nin içinde bulunan bileşenler arasında en iyi performans 16. sırada yerini koruyan pazar büyüklüğü kaleminde gösterilmekte.

Bu yıl en ağır düşüş Kurumsal yapılanma endeksinde olup Türkiye bu sıralamada 75. sırada yer almış. Rapora göre ülkedeki hassas siyasi dönem (Haziran 2015 seçimleri) ile jeopolitik çatışmaların birleşmesi sonucunda oluşan belirsizlik ortamı Türkiye’nin kalkınmasında ciddi rolü olan özel sektör yatırımlarının ve özellikle uluslararası yatırımların yavaşlamasına sebep olmuştur. Rapora göre yatırımların yavaşlamasında yüksek enflasyonun yarattığı belirsizlik ve yerel finansal sektöre duyulan güven ile bu sektörün etkinliğindeki düşüş de rol oynamıştır. Türkiye’nin rekabetçilik sıralamasında yaşadığı düşüşte makroekonomik ortamın bozulması da rol oynamış gözükmektedir.

Aşağıdaki tablo, Küresel Rekabetçilik Endeksi’nin hesaplanmasında kullanılan bileşenlerin bir bölümünde Türkiye’nin yeri hakkında bilgi vermekte. Tabloda da görüldüğü üzere; bir önceki yıla göre rekabetçilik endeksi bileşenlerinde ciddi düşüş görülmüş olup, sadece İşgücü piyasaları endeksinde iyileşme olduğu ve pazar büyüklüğü endeksinin ise sabit kaldığı görülmekte.

2015-2016 Küresel Rekabet Gücü Raporu hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz buradaki pdf dökümanını inceleyebilirsiniz. Haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor