Finans Teknopark’tan Şirketlere 4 Bin m2, Başvurular Başladı!

Borsa İstanbul ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle oluşturulan finans alanında yazılım geliştirecek şirketlere ev sahipliği yapacak olan Finans Teknopark için ilk başvurular başladı. Detaylar Haberimizde..

Borsa İstanbul ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle oluşturulan finans alanında yazılım geliştirecek şirketlere ev sahipliği yapacak olan Finans Teknopark için ilk başvurular başladı. 10 Haziran’a kadar sadece elektronik ortamdan alınacak başvurular sonucu Teknopark’ta 4 bin metre karelik alan şirketlere tahsis edilecek.

Finans odaklı tematik yapısı ile Türkiye’de bir ilk olacak proje, teknoloji geliştirmenin üniversite ve borsa işbirliğiyle etkin bir şekilde sağlanabileceğini ortaya koyan yapısıyla da uluslararası alanda yeni bir model oluşturacak.

Türkiye bankacılık ve finans sektörlerinin daha rekabetçi bir yapı kazanması ve küresel piyasalardaki pazar payını artırması için Borsa İstanbul ile Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde oluşturulan finans odaklı teknoloji geliştirme bölgesi projesi için ilk başvurular alınmaya başlandı. Finans Teknopark’a başvurmak isteyenlerin 10 Haziran 2015 tarihine kadar e-posta yoluyla başvurularını yapmaları ve başvuru dosyalarını en geç 12 Haziran’a kadar Finans Teknopark’a iletmeleri gerekiyor. Değerlendirmeler ise Değerlendirme Kurulu görüşleri çerçevesinde 29 Haziran 2015 tarihinde tamamlanacak.

Projenin tanıtımı amacı ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Binasında, Borsa İstanbul Genel Müdürü Tuncay Dinç ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu’nun katılımı ile bir toplantı düzenlendi.

Borsa İstanbul yerleşkesi içinde yaklaşık 10 bin metrekare büyüklüğündeki bir arazi üzerine inşa edilmesi ve 17 bin metrekare kapalı alana sahip olması planlanan proje inşaatının, 2016 yılı ortasına kadar bitirilip faaliyete geçmesi hedefleniyor. Finans Teknopark’ın %10’u kuluçka merkezi için ayrıldı.

Rekabetçiliği Artıracak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu, Borsa İstanbul ile olan işbirliği doğrultusunda finans piyasalarının ve kurumların küresel piyasalarda rekabetçi ve öncü konumunu güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Barbarosoğlu; “Hedefimiz sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp, dünya ve küresel finans alanında önde gelen, özgün teknolojilerin burada geliştirilmesidir. Teknoloji üretmeye hedefli, niyetli tüm firmaları bugün buradan Finans Teknopark’a davet ediyoruz. Boğaziçi Üniversitesi, farklı akademik birimlerde çok sayıda öğretim üyesi ve öğrencisi, uzmanlaşmış araştırma merkezleri, odaklı yüksek lisans programları ile finans alanında eğitim ve araştırma faaliyetlerini başarı ile yürüten müstesna bir kurumdur. Özellikle finansal matematik, matematik, bilişim teknolojileri ve yazılım mühendisliği başta olmak üzere mühendislik alanlarındaki bilgi ve deneyimimizi, Borsa İstanbul ile yaptığımız bu işbirliği çerçevesinde pekiştirerek, finans piyasalarımızın ve kurumlarımızın küresel piyasalarda rekabetçi ve öncü konumunu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Amacımız yeni finansal mimaride önemli bir rol üstlenecek olan İstanbul'da üniversiteler, araştırma kurumları, bilişim şirketleri ve finansal kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürmeleri; birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi yapmaları; yenilikçi ve yetkin insan kaynağı için gereken altyapıyı oluşturmaktır. Böylelikle; üniversite ve araştırma merkezlerindeki akademik bilgi ve araştırma potansiyelinin teknolojik ürünlere dönüştürülmesi, ticarileştirilmesi ve teknoloji transferi için uygun ortamın sağlanması, teknoloji odaklı firma ve işletmelerin oluşturulması ve büyüyüp gelişebilmeleri, yurt içi ve yurt dışındaki yetişkin beyin gücümüzün finansal teknolojiyi en verimli şekilde üretmeleri mümkün olacaktır. Finans Teknopark ‘ta önem verdiğimiz bir diğer husus da sektöre yeni girişimciler ve filiz şirketler (start-up) kazandıracak etkin bir kuluçka merkezinin varlığıdır.” şeklinde konuştu.

Dünyadaki İlk Tematik Teknopark

Toplantıda Teknopark’ın finans odaklı tematik yapısını vurgulayan Borsa İstanbul Genel Müdürü Tuncay Dinç şunları söyledi: “Sermaye piyasamızda borsaları tek çatı altında toplayan Borsa İstanbul, tüm paydaşlarına küresel standartlarda hizmet veren bir kuruluştur. Borsamız, sunduğu yüksek standartlardaki hizmetleri verebilmek için bilişim teknolojileri alanında önemli projeler yürütmektedir. Yürüttüğü bu projelerin biri de Finans Teknopark ’tır. Finans Teknopark’ı ülkemizdeki diğer teknoparklardan ayıran en önemli unsur, ‘tematik’ bir teknopark olması ve finans sektörüne odaklanmış olması. Bu açıdan bildiğimiz kadarıyla dünyada da bir ilk niteliği taşıyor. Projenin çıkış noktasında İstanbul Uluslararası Finans Merkezi vizyonu ve Borsa İstanbul’un bu vizyon içerisindeki konumu yer alıyor.”

Bilişim teknolojilerinin son 20 yıl içinde finans sektöründe başlıca rekabet alanı haline geldiğinin altını çizen Dinç, şöyle devam etti: “Bilişim alanındaki gelişmelerin finans sektöründe iş modellerini nasıl değiştirdiğini ve yarattığı fırsatları görüyoruz. Burada rekabet gücü kazanmanın yolu da yazılımda Ar-Ge ve inovasyondan geçiyor. Finans Teknopark ‘ta özellikle finans sektörüne yönelik yazılım geliştiren şirketlere öncelik tanıyarak, ülkemizin bu alandaki rekabet gücünü artırmayı amaçlıyoruz. Teknopark bünyesinde yer alacak finans sektörüne yazılım üreten firmaların bir arada olması finans sektörü için üretken bir ekosistem oluşturacaktır. Teknopark’ın sermaye piyasası ve bankacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketlere oldukça yakın bir noktada kuruluyor olması da önemli bir sinerji meydana getirecektir. Teknopark’ın Borsamız kampusunda yer almasını, Borsa İstanbul ve iştirakleri ile etkileşim açısından da önemli görüyoruz. Grup olarak İstanbul Finans Merkezi programının teknoloji ayağında öncü konumdayız. Bu çerçevede Teknopark projesi ile İFM programına teknoloji konusunda önemli katkı yapmış olacağız.”

İlk Başvuru ve Değerlendirme Haziran Ayında

Borsa İstanbul yerleşkesi içinde yaklaşık 10 bin metrekare büyüklüğündeki bir arazi üzerine inşa edilmesi ve 17 bin metrekare kapalı alana sahip olması planlanan proje inşaatının, 2016 yılı ortasına kadar bitirilip faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Finans Teknopark’a ilk başvuru takvimi şöyle olacak:

10 Haziran 2015 E-posta yoluyla başvuru dokümanlarının iletilmesinin son tarihi
12 Haziran 2015 Basılı, imzalı başvuru dokümanlarının iletilmesinin son tarihi
15 – 18  Haziran Başvuruların Değerlendirme Kurulu Üyeleri’ne gönderilmesi
22 – 29  Haziran Değerlendirme Kurulu’nun toplanarak başvuruları değerlendirmesi ve raporlaması

Unutmayın, Finans Teknopark'ın son başvuru tarihi 10 Haziran 2015.

Finans Teknopark hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz www.finansteknopark.com.tr web adresini ziyaret edebilirsiniz.

Haberimizi finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösteren okurlarımız başta olmak üzere tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor