Kırsal Kalkınma Yatırımlarında Hibe Desteği Kapsamı Genişledi!

İlk kez 2011 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile uygulanmaya başlanan kırsal kalkınma yatırımlarına hibe desteği verilmesine ilişkin uygulama, 2015 yılında yapılacak yatırımları da kapsayacak şekilde genişletildi. Detaylar haberimizde..

İlk kez 2011 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile uygulanmaya başlanan kırsal kalkınma yatırımlarına hibe desteği verilmesine ilişkin uygulama, 2015 yılında yapılacak yatırımları da kapsayacak şekilde genişletildi.

Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlarının desteklenmesinin esaslarını düzenleyen tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2011 yılında çıkarılan, geçen yıl ise bazı kalemleri yükseltilen hibe destekleri, 2015 yılında yapılacak yatırımlar için değiştirilmedi. Destekleme kapsamındaki yatırımların en geç 31 Aralık 2015 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor. Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde, bu süre 90 güne kadar uzatılabilecek.

Tebliğ kapsamındaki çalışmaları bakanlık adına Tarım Reformu Genel Müdürlüğü yürütecek. Tebliğ kapsamındaki desteklerden, çiftçi kayıt sistemi veya diğer kayıt sistemlerine dahil olan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecek. Tüzel kişilerde idari ve mali açıdan bağımsız olma şartı aranırken, köylere hizmet götürme birliklerinin yüzde 49’a kadar ortak oldukları şirketler de desteklerden yararlanabilecek.

Tebliğde belirlenen esaslara uygun hazırlanan projelerin başvurusu en geç 30 gün içinde elektronik ağ üzerinden yapılacak.

Projelerin incelenmesi ve ilk değerlendirmesi, il proje değerlendirme komisyonu tarafından yapılacak. Komisyonun yapısı valilikler tarafından belirlenecek. Proje sahibi, hibeye esas proje tutarının yüzde 10’u kadar süresiz banka teminat mektubu verecek.

Azami katkı oranını aşan, maliyeti piyasa fiyatlarına uygun olmayan, yatırım yeri şerhli, icraya verilmiş ve mahkemelik olan, birden fazla parselde yer alan yatırım başvuruları onaylanmayacak.

Tebliğ kapsamında haksız yere yapıldığı tespit edilen ödemeler, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca geri alınacak. 2011 yılında uygulamaya konulan kırsal kalkınma yatırımlarına ilişkin hibe desteklerinden yararlanan yatırımlar için, alternatif enerji üretimi, kapasite artırımı ve teknoloji yenileme dışındaki başvurular kabul edilmeyecek.

Hangi Projeye Ne Kadar Destek Verilecek?

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, hibeye esas proje tutarının yüzde 50’sine hibe desteği verecek, projenin kalan kısmı başvuru sahibi tarafından karşılanacak. Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan;

 • Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları - 3 milyon lira
 • Tohum işleme, paketleme ve depolama yatırımları - 3 milyon lira, diğer yatırımlar - 1 milyon lira
 • Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımı - 3 milyon lira
 • Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar - 3 milyon lira
 • Hayvansal orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar - 2 milyon lira
 • Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar - 3 milyon lira
 • Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlar - 1 milyon lira
 • Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlar -1 milyon lira
 • Alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yatırımlar - 3 milyon lira
 • Mantar yetiştiriciliği ve kültür balıkçılığına yönelik modern sabit yatırımlar - 1 milyon lira
 • Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar - 1.5 milyon lira
 • Küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar - 1 milyon lira

Proje Kapsamında Uygulanacak Bazı İstisnalar

 • İdari kısımlarla ilgili harcamalar, hibeye esas inşaat giderinin yüzde 20’sini aşamayacak.
 • Mesken ve benzeri yapıları kapsayan proje başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilmeyecek.
 • Çelik silo, sera ve soğuk hava deposu yatırımları hariç, tüm yatırımlarda inşaat gideri hibeye esas proje tutarının yüzde 80’inden fazla olamayacak.
 • Alternatif enerji olarak jeotermal kaynağın kullanılacağı yatırımlarda, enerji üretim tesisi, enerjiyi kullanacak yatırımla aynı parselde yer alacak.
 • Yeni makine, ekipman ve malzeme alımları, üretimi de içeren bir proje bütününün parçası olduğu takdirde finanse edilecek.
 • Trafo satın alımları hibe desteği kapsamında olmayacak.

Destekleme Kapsamında Olmayan Giderler

 • Her türlü borçlanma giderleri.
 • Faizler.
 • Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler.
 • Kira giderleri.
 • Kur farkı giderleri.
 • Arazi, arsa ve bina alım bedelleri.
 • Bina yakıt, su, elektrik ve apartman aidat giderleri.
 • Bankacılık giderleri.
 • Ayrı faturalandırılmış nakliye, montaj giderleri.
 • Denetim giderleri.
 • KDV de dahil iade alınan veya alınacak vergiler.
 • İkinci el mal alım giderleri.
 • Proje yönetim ve danışmanlık giderleri.
 • Makine tamir ve parça alım giderleri.
 • Laboratuvar sarf malzemeleri.

Hangi Yatırımlar Desteklenecek?

 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı,
 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi,
 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,
 • Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,
 • Alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,
 • Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar,
 • Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

Kapsamda Olmayan Yatırımlar

 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, sert kabuklu meyveler dışında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırımlar.
 • Un ve karma yem konularında yeni yatırım tesisi.
 • Teknoloji yenileme ve kapasite artırımı dışında kütlü pamuk yatırımları.
 • Çelik silo ve soğuk hava deposu dışındaki depolama yatırımları.

Hangi İlde Hangi Yatırım Desteklenecek?

Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman, Ardahan illerinde;

 • Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 • Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi,
 • Soğuk hava deposu,
 • Çelik silo,
 • Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 • Alternatif enerji kullanan yeni sera,
 • Alternatif enerji üretim tesisleri.

Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce illerinde;

 • Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 • Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 • Su ürünleri, paketlenmesi ve depolanması,
 • Soğuk hava deposu,
 • Çelik silo,
 • Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 • Alternatif enerji kullanan yeni sera,
 • Alternatif enerji üretim tesisleri,
 • Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar.

Kırsal kalkınma yatırımlarına yapılan hibe destekleri hakında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz www.tarim.gov.tr/TRGM web adresini ziyaret edebilirsiniz.

Haberimizi kırsal alanlarda yatırım yapan veya yatırım yapmayı planlayan okurlarımız başta olmak üzere tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
 •   Yorum  
 •   Önizle  
Yükleniyor