Girişim Sayısı ve İstihdamda En Yüksek Payı Hizmet Sektörü Oluşturdu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılına ilişkin ''Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri'' geçici sonuçlarını yayımladı. Detaylar haberimizde..

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılına ilişkin ''Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri'' geçici sonuçlarını yayımladı. Geçici sonuçlara göre 2013 yılında faal olan girişimlerin %41,3’ü hizmet sektöründe, %39,9’u ise ticaret sektöründe.

Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflaması, (NACE) Rev. 2 kısım ayrıntısında ise ilk üç sıraya göre toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründen sonra %15,6 ile ulaştırma ve depolama ve %12,6 ile imalat sanayi sektörleri yer aldı.

Girişim Sayıları, İstihdam ve Katma Değerin Sektörlere Göre Oransal Dağılımı, 2013

Hizmet sektörü toplam istihdamın %35,8’ini oluştururken; sanayi sektörünün istihdam payı %29,5 oldu. NACE Rev. 2 kısım ayrıntısında ise %27,1’lik pay ile imalat sanayi, %24,3 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, %10,3 ile inşaat sektörü izledi.

Faktör Maliyetiyle Katma Değerde En Yüksek Pay Sanayi Sektöründe Oluştu

Sanayi sektörü faktör maliyetiyle katma değerde %42,5’lik pay ile ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla bulunduğu ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün katma değer payı %30,7 iken, ticaret sektörünün katma değer payı %19,8 oldu.

Katma Değerin İmalat Sanayi Bölümlerine Göre Oransal Dağılımı, 2013

NACE Rev. 2 kısım ayrıntısında yaratılan faktör maliyetiyle katma değere göre imalat sanayi sektörü %34,8 paya sahipti. İmalat sanayi kısmının bölümlerine göre yaratılan faktör maliyetiyle katma değerde en yüksek paya sahip bölümler ise sırasıyla %11,6 ile gıda ürünlerinin imalatı, %9,7 ile tekstil ürünlerinin imalatı ve %8,1 ile diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı oldu.

Hizmet Sektörlerinde Ciroda En Yüksek Payı Ulaştırma ve Depolama Sektörü Aldı

Ulaştırma ve depolama sektörü ciroda %40,3’lük pay ile ilk sırada yer aldı. Hizmetlerde yaratılan ciroda en yüksek paya sahip diğer kısımları ise sırasıyla %12,2 ile İdari ve destek hizmet faaliyetleri, %12,1 ile Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, %11,8 ile Bilgi ve iletişim ve %11,1 ile Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler izledi.

Cironun Hizmetlerde Kısımlara Göre Oransal Dağılımı, 2013

İmalat Sanayindeki Girişimlerin %60,8’i Düşük Teknoloji İle Çalıştı

Düşük teknolojide yoğunlaşan imalat sanayindeki girişimler, istihdamın %53,8’ini, faktör maliyetiyle katma değerin %39,1’ini oluşturdu.

İmalat Sanayinde Temel Göstergelerin Teknoloji Düzeyine Göre Oransal Dağılımı,2013

Orta-düşük teknoloji ve orta-yüksek teknoloji düzeylerinde girişim sayısı ve istihdam oranları farklı iken, yaratılan faktör maliyetiyle katma değer açısından büyük bir faklılık göstermedi.

TÜİK kaynaklı haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Hanife Merve Özcan Hakkında

İnönü Üniversitesi “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi” Lisansı 2011 mezunu yazar, Anadolu Üniversitesi “Marka İletişimi” bölümüne devam etmektedir. Bir kurs merkezinde “Bilgisayar Kullanımı” dersleri veren, dijital ajanslarda profesyonel olarak yaptığı Sosyal Medya Uzmanlığı işine Freelance olarak devam eden Yazar; Aralık 2014 - Mayıs 2015 aralığında Girişim Haber'de editörlük ve sosyal medya uzmanlığı yapmıştır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor