TİGEM Tarım Yatırımcılarını İştirak Kurmaya Davet Ediyor!

TİGEM'e bağlı Kazımkarabekir Tarım İşletmesinin 70 bin dekarlık kısmında, tarımsal faaliyette bulunulmak üzere özel sektör tarım yatırımcılarıyla ortaklık kurulacak. Detaylar haberimizde..

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Kazımkarabekir Tarım İşletmesinin 70 bin dekarlık kısmında, tarımsal faaliyette bulunulmak üzere özel sektör tarım yatırımcılarıyla ortaklık kurulacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, iştirakte bulunulacak şirket türü anonim şirketi olacak. TİGEM'in iştirakte bulunma oranı yüzde 15'den aşağı yüzde 25'den yukarı olmayacak. Şirket, tarımsal üretim ve verimliliği artırmak üzere TİGEM'in amaç ve faaliyet konularında üretim yapacak. Ayrıca üretimin gerektirdiği işleme tesisleri kuracak ve pazarlama faaliyetlerinde bulunacak.

Şirket, çiftlik turizmi gibi doğrudan kuruluş amacı dışındaki faaliyetlerden kaçınacak ve ilgili üretim konularında tekelleşmeye meydan vermeyecek. TİGEM'e ait tesis ve varlıklar, ayni sermaye olarak konulmaksızın, iştirak edilmek suretiyle kurulacak şirkete kiralanacak ve elde edilecek kira bedeli TİGEM'in sermaye katkısı olarak kabul edilecek. Kira süresi 30 yıl olacak. Kurulacak iştirakin onayı için ayrıca Yüksek Planlama Kurulu'na müracaat edilecek.

Konuyla ilgilenen yatırımcılar, ilgilendikleri işletmenin özelliklerini belirten dosyaları 5 bin lira karşılığında TİGEM'den temin edebilecek. Dosya içinde yer alan şirket ana sözleşmesi ve kira sözleşmesi YPK tarafından onaylandığından içeriği ve maddeleri üzerinde yasal zorunluluk olmadıkça değişiklik yapılamayacak. Dosya almayan yatırımcılar, işletmede inceleme yapamayacak, hazırlayacakları projelerle sundukları teklifler değerlendirmeye alınmayacak. Dosya alan talipliler iştirak kurulacak olan Kazımkarabekir Tarım İşletmesinde proje ve fizibilite çalışmaları yapmak üzere inceleme yapabilecek.

Proje ve Fizibilite Raporları 8 Mayıs'a Kadar Gönderilecek

Proje sahipleri, hazırladıkları proje ve fizibilite raporlarını 8 Mayıs'a saat 17.00'a kadar TİGEM genel evrak servisine verecek veya bu saatte ulaşacak şekilde postayla gönderecek. Süre uzatımı, zorunlu olmadıkça yapılmayacak.

TİGEM tarafından yapılacak değerlendirme sonrası yeterlilik alan teklif sahiplerinden en yüksek puan alan ilk üç kişi ya da firma "ortaklık adayı" olabilecek. En yüksek puan alan "ortaklık adayı" ile iştirak kurma çalışmaları başlatılacak.

Yeterlilik alan ve "ortaklık adayı" seçilen istekliler, ortaklık projelerinde gerçekleştirmeyi düşündükleri yatırım miktarının yüzde 1'ini geçici teminat olarak yatıracak. Bu adaylar, yeterlilik aldıklarının ve ortaklık adayı olduklarının kendilerine bildirilmesinden sonra 15 iş günü içinde teminatlarını TİGEM'e verecek.

TİGEM'ce yapılan değerlendirmede en yüksek puan alan ortaklık adayıyla Kazımkarabekir Tarım İşletmesinde (70 bin dekarlık kısım) TİGEM iştirakiyle A.Ş. kurma esaslarını belirleyen ve YPK'ca onaylanan şirket ana sözleşmesi ve kira sözleşmesinin ilgili bölümleri teklif esaslarında doldurularak proje ve diğer ekleri ile birlikte karşılıklı paraf ve imza edilecek.

TİGEM ile iştirak kurulacak yatırımcı firma ya da şahıs arasında karşılıklı imza ve paraf işleminden sonra hazırlanan metinler nihai karar için YPK'ya sunulacak. YPK onayından sonra ortaklık adayı yatırımcıya, kira ve anonim şirket sözleşmesine ait gerekli hukuki prosedürün tamamlanması hususu yazıyla bildirilecek. Yatırımcının, bildirimin kendisine tebliğinden itibaren 15 iş günü içinde kuruluş işlemlerine başlaması ve en geç 1 ay içinde şirket kuruluşunu tamamlanacak.

Şirket kuruluşunu müteakip, TİGEM'in yazılı talebi üzerine taşınmaz 15 gün içinde teslim alınacak. Aksi takdirde teminatı cezai şart olarak irat kaydedilecek ve şirket tasfiye edilerek ortaklık çalışmaları sona erdirilecek. TİGEM'in bu işlemlerden doğabilecek zarar-ziyanı Ortaklık Adayından tazmin etme hakkı saklı olacak.

Davetten başlamak üzere ortaklık kurulması ve işletme taşınmazının devir tesliminin yapılmasına kadar her türlü vergi, resim, harç ve masraflar yatırımcılara ait olacak. Herhangi bir şekilde ortaklık kurulamaması durumunda, ortaklık adayı ve diğer talipliler yaptıkları masrafların tazmini hususunda TİGEM'den herhangi bir talepte bulunamayacak.

Davete icap eden yatırımcılardan projesi ve teklifi, yapılan puanlamada ikinci ve üçüncü olan ortaklık adayları, birinci olan yatırımcı ile herhangi bir nedenle ortaklık kurulamaması halinde sıra ile ortaklığa davet edilebilecek.

İştirak şeklinde ortak Anonim Şirket kurma teklifi veren ve TİGEM'le ortak iştirak kurulmasına YPK'ca nihai karar verilen yatırımcı gerçek ya da tüzel kişilerin (ortak girişim ve konsorsiyum kabul edilmeyecek) kurulacak şirketteki sermaye payı yüzde 60'ın altında olamayacak.

TİGEM dosya alıp teklif veren istekliler ile iştirak kurup kurmamakta serbest olacak.

Unutmayın, proje sahipleri, hazırladıkları proje ve fizibilite raporlarını 8 Mayıs'a saat 17.00'a kadar TİGEM genel evrak servisine verecek veya bu saatte ulaşacak şekilde postayla gönderecek.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz www.tigem.gov.tr web adresini ziyaret edebilirsiniz.

Dünya kaynaklı haberimizi tarım yatırımcıları başta olmak üzere tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Hanife Merve Özcan Hakkında

İnönü Üniversitesi “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi” Lisansı 2011 mezunu yazar, Anadolu Üniversitesi “Marka İletişimi” bölümüne devam etmektedir. Bir kurs merkezinde “Bilgisayar Kullanımı” dersleri veren, dijital ajanslarda profesyonel olarak yaptığı Sosyal Medya Uzmanlığı işine Freelance olarak devam eden Yazar; Aralık 2014 - Mayıs 2015 aralığında Girişim Haber'de editörlük ve sosyal medya uzmanlığı yapmıştır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor