Türkiye'nin Mobilya İhracatı 8 Yılda 3 Kat Arttı!

İstanbul Sanayi Odası (İSO) "Mobilya İmalatı Sektör Raporu"nu açıkladı. Buna göre Türkiye’nin 2005-2013 döneminde mobilya sanayisi ihracatı üç kat artarak 2,2 milyar dolara yükseldi. Detaylar haberimizde..

İstanbul Sanayi Odası (İSO) "Mobilya İmalatı Sektör Raporu"nu açıkladı. Buna göre Türkiye’nin 2005-2013 döneminde mobilya sanayisi ihracatı üç kat artarak 2,2 milyar dolara yükseldi.

Raporda sektörün küresel rekabet gücünün artırılması için yerli hammadde olanaklarının geliştirilmesi, haksız rekabetin ve kayıt dışının önlenmesi, finansman ve sermaye olanaklarının artırılması ve organize sanayi bölgelerinde toplulaşma gerektiği vurgulandı.

İSO Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Ayhan Saruhan: “Rapor, imalat sanayi açısından son derece önemli bir veri kaynağı, sektörün geleceğine ilişkin yol haritası oluşturacak.”

Mobilya Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç: “Mobilyada son 10 yılda Çin’den sonra en fazla büyüyen ülke Türkiye. Sektöre ivme kazandırmak için  ugulanan kurumlar vergisi inmeli ya da muafiyet olmalı.”

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye’nin en eski ve köklü üretim alanlarından biri olan mobilyada sanayi sektör raporunu açıkladı. Mobilya İmalatı Sektör Raporu’na göre Türkiye’nin 2005-2013 döneminde mobilya sanayisindeki üretim, ihracat, verimlilik ve katma değeri artış gösterdi. İSO Mobilya İmalatı Sektör Raporu’na göre mobilya sektörünün 2005 yılında 715 milyon dolar olan ihracatı 2013 yılında 2,2 milyar dolara çıktı, toplam ihracat içindeki payı yüzde 1,47’ye yükseldi. Aynı dönemde yaklaşık dört kat artan verimlilik yüzde 46,3, net döviz fazlası da 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Sektörün 2012 yılı itibariyle üretim değeri 16 milyar TL, katma değeri 3,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektör, kentleşme, orta sınıfın büyümesine paralel gelir düzeyinde ve küçük/orta ölçekli ofis sayısındaki artış yaşanması gibi nedenlerden dolayı iç pazarda da hızla büyüdü.

Raporda, Türkiye mobilya imalatının küresel rekabet gücünün artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması için uygulanacak stratejiler arasında, yerli hammadde olanaklarının geliştirilmesi, haksız rekabetin ve kayıt dışının önlenmesi, finansman ve sermaye olanaklarının artırılması ve organize sanayi bölgelerinde toplulaşma gerektiği vurgulandı.

Mobilya Diğer Sektörlerden Daha Hızlı Büyüdü

İSO Mobilya İmalatı Sektör Raporu, sektör temsilcilerinin de katıldığı bir toplantı ile açıklandı. Toplanının açılış konuşmasını yapan İSO Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Ayhan Saruhan, “İmalat sanayi açısından son derece önemli bir veri kaynağı olan bu rapor, sektörün geleceğine ilişkin yol haritası oluşturacak” dedi. Raporun sunumunu yapan İSO Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel, mobilya sanayinin gelişmesinin diğer sektörlere oranla daha hızlı olduğunu söyledi. Gürlesel, Türk mobilya sektörünün gerek ülke gerekse dünya ticaretindeki payını artırdığını söyledi.

Raporun açıklanmasının ardından düzenlenen panelde, ağırlıklı küçük ölçekli firmalardan oluşan sektörü üretimde bir araya getirecek bir formül bulmak gerektiğine dikkat çekildi. Panelde konuşan İSO 39. Grup Meslek Komitesi Başkanı Aydın Aslandağ, iç pazarda sektöre zarar veren kayıtdışı firma sayısını azaltmak gerektiğini belirterek, “Sektörde tedarik sistemi yaygınlaşmalı. Orta ölçekli firmalar şirket evlilikleri yapıp daha güçlü firma olmalı” dedi.

Mobilyamız Gidiyor Ama Ustamız Giremiyor

İSO 40. Grup Meslek Komitesi Başkanı İbrahim Yazıcı, mobilyanın turizm ve tekstilden sonra başarılı olacak yegane sektör olduğunun altını çizerek “Sektör üretim ve katmadeğeri artırıyor ama yatırım oranı yeterli değil. Özellikle AB ile ilgili vize sorununu hızla çözmemiz gerekiyor. İngiltere’ye mobilyamızı gönderiyoruz ama montaj yapacak ustamız giremiyor. Oradaki ustalarla bu işi çözmeye çalışıyoruz” dedi.

Mobilya Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç de mobilyada son 10 yılda Çin’den sonra en fazla büyüyen ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, “2023’te 25 milyar dolar üreteceğimizi bu potansiyele inanarak söyledik. Önümüzdeki temmuz ayında dünya üretiminde belki de 11. sırada olacağız. Sektör büyümesine ivme kazandırmak küçük ölçekli firmaları bir araya getirmeli, uygulanan kurumlar vergisi inmeli ya da muafiyet olmalı” dedi.

Sektörde Çalışan Sayısı 159 Bin     

İSO Mobilya İmalatı Sektör Raporu’na göre sektörün 2012 yılı itibariyle girişimci sayısı 39 bin, ücretli çalışan sayısı 159 bin 246 olarak gerçekleşti.  Bununla birlikte sektörde kapasite kullanım oranı, yıllar itibariyle sanayi ortalamasının altında kalarak 2013’te yüzde 71,4 oldu. Rapora göre 2005-2013 dönemi arasında en yüksek üretim artışını yüzde 243,5 ile mutfak mobilyaları, en yüksek ihracat artışını da 1,3 milyar dolar ile diğer mobilyalar ile bunların aksam ve parçaları grubu gerçekleştirdi. Mobilya ithalatı ise 2005 yılında 389 milyon dolar iken, 2013 yılında 969 milyon dolara yükseldi. Mobilya ithalatı içinde en büyük payı 451 milyon dolar ile oturmaya mahsus mobilyalar ile bunların aksam ve parçaları grubu aldı.

Teknolojik Gelişim Gün Geçtikçe Artıyor

Günlük yaşamın her alanında kullanılan, ağaç ve ağaç ürünleri, metaller ve plastiklerden üretilen mobilya sektörü, büro-mağaza, mutfak, yatak ve diğer olmak üzere dört alt sınıfta faaliyet gösteriyor. Ağırlıklı küçük ölçekli işletmelerin faaliyet gösterdiği sektörde Ar-Ge faaliyetlerinde istihdam edilenlerin sayısı 2009’dan itibaren azalarak 2013’te 315 kişi oldu. Ar-Ge harcamaları ise artarak 15,7 milyon TL oldu. Mobilya imalatı sanayinde 2013 yılı itibariyle alınan patent sayısı 317,  marka tescili sayısı 2 bin 663, endüstriyel tasarım tescil sayısı 1.719’a yükseldi. Ayrıca ağırlıklı küçük ölçekli firmalardan oluşan sektörde üretimin başta İstanbul ve Kayseri olmak üzere Bursa, İzmir, Ankara, Adana ve Eskişehir gibi illerde toplandığı belirtildi.

En Büyük İhracat Pazarı Irak Oldu

Mobilya sektörünün dünya ihracatındaki payı yüzde 1,3’e çıkarken, Türkiye de ülkeler sıralamasında 15.basamakta yer aldı. Sektörün en önemli ihracat pazarı yüzde 20’lik pay ile Irak oldu. Türkiye’nin önemli pazarları arasında AB’nin yanında Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Rusya ve Türkmenistan da yer aldı. ABD ise ilk 15 pazar içinde yer aldı. Sektör ithalatının önemli bölümü ise AB ve Çin’den yapıldı. Dünya mobilya imalatı sanayinin üretim değeri 2013 yılında 446 milyar dolara, mobilya tüketimi ise 2013 yılında 440 milyar dolara kadar yükseldi. Dünya mobilya ihracatında Çin 2013 yılında 60 milyar dolar ile birinci, Almanya 12 milyar dolar ile ikinci ve İtalya 11 milyar dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Dünya mobilya ithalatında da 42,1 milyar dolar ile ilk sırada yer alan ABD’yi, Almanya ve Fransa izledi.

Yerli Hammadde Olanakları Geliştirilmeli

Raporda Türkiye mobilya imalat sanayinin küresel rekabet gücünün arttırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması için uygulanması gereken stratejiler şu şekilde gerçekleşti:

 • Yerli hammadde olanaklarının geliştirilmesi,
 • Yan sanayinin geliştirilmesi,
 • Organize sanayi bölgelerinde toplulaşma,
 • İş ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, enerji maliyetlerinin düşürülmesi,
 • Tasarım ile ürün geliştirme kapasitesinin artırılması ve markalaşma,
 • 2023 yılında 10 milyar dolar ihracat yapılması,
 • Finansman ve sermaye olanaklarının artırılması,
 • Küçük ve orta ölçekli firmaların kapasitelerinin geliştirilmesi,
 • Mesleki eğitimin iyileştirilmesi, nitelikli işgücü açığının kapatılması, nitelikli işgücü istihdamının artırılması,
 • Haksız rekabetin ve kayıt dışının önlenmesi,
 • Test, ölçme, laboratuvar ve standart alt yapısının güçlendirilmesi.

Mobilya İmalatı Sektör Raporu hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Haberimizi mobilya sektöründe faaliyet gösteren okurlarımız başta olmak üzere tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
 •   Yorum  
 •   Önizle  
Yükleniyor