Teşvik Almak İçin Büyük, Paydaş Olmak İçin Küçük 3500 Şirket Var!

HSBC’nin küresel çapta hazırladığı “Kurumsal Segmentin Ekonomideki Gizli Gücü”adlı raporuna göre Türkiye’de 3 bin 500 adet olduğu tahmin edilen kurumsal segmentteki firmalar toplam 397 milyar dolar ciro yapıyor.İstihdamın yüzde 12’sini sağlıyor. Detaylar haberimizde..

HSBC’nin küresel çapta hazırladığı “Kurumsal Segmentin Ekonomideki Gizli Gücü”adlı raporuna göre Türkiye’de 3 bin 500 adet olduğu tahmin edilen kurumsal segmentteki firmalar toplam 397 milyar dolar ciro yapıyor.İstihdamın yüzde 12’sini sağlıyor.

Araştırmayı değerlendiren HSBC Türkiye Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Virma Sökmen, “Kurumsal segmentteki şirketler devlet teşviki almak için çok büyük ölçekli; kamunun etkin bir paydaşı olarak görülmek için ise çok küçük ölçekli kalabiliyorlar” dedi.

HSBC’nin, Oxford Economics tarafından hazırlanan kurumsal segmentteki şirketlerin analiz edildiği ilk raporu olan bu çalışmada; yıllık ciroları 50 milyon ile 500 milyon dolar arasında değişen şirketler değerlendirmeye alındı. Rapor; “Kurumsal Segment”i temsil eden bu şirketlerin çalışmaya dahil edilen 15 ülke ekonomisine olan katkılarını ortaya koyuyor. Rapora göre, Türkiye; aralarında Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve ABD’nin de olduğu 15 ülke içerisinde kurumsal segmentteki şirket sayısı bakımından 10. sırada yer alırken, söz konusu şirketlerin gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) doğrudan katkısı açısından 4. sırada bulunuyor. Rapora göre, kurumsal segmentteki şirketler Türkiye ekonomisine katkısının yanı sıra 2,6 milyon kişiye de doğrudan istihdam sağlayarak milli istihdamın %12,3'lük kısmını karşılıyor.

Türkiye Ekonomisinin Büyümesinde Kurumsal Segment Önemli Rol Oynayacak

Sağlanan devlet teşvikleri ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) büyüme yolunda desteklendiğini belirten HSBC Türkiye Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Virma Sökmen, “Büyük işveren ve yatırımcı sıfatını taşıyan çok uluslu büyük şirketler de hükümetlerin ekonomik politikalarında önemli birer paydaş. Ancak kurumsal segmentteki şirketler devlet teşviki almak için çok büyük, iş dünyasında etki yaratmak için çok küçük kalabiliyorlar. Türkiye’de bu segmentte 3 bin 500’ün üzerinde şirket bulunduğu tahmin ediliyor. Söz konusu şirketler doğrudan, dolaylı ve tüketim etkileri ile ülke ekonomisine ve istihdama çok önemli katkılarda bulunuyor. Bu açıdan bakıldığında ülkemizin, dünyanın en büyük 10 ekonomisi içerisinde yer alma hedefine ulaşmada kurumsal segment önemli bir rol oynayacaktır. Kurumsal segment şirketlerinin ihtiyaç ve hedeflerine uygun desteğin sağlanmasıyla gerçek potansiyelinin ortaya çıkarılabileceğini, sürdürülebilir bir büyüme sağlayarak ekonomiye ve istihdama olan katkılarının artabileceğini düşünüyoruz” dedi.

Kurumsal Segment Şirketlerinin Çoğu İmalat Sektöründe

Türkiye’deki kurumsal segment şirketleri toplamda yaklaşık 397 milyar dolar ciro yaparken, brüt katma değere ise 99,3 milyar dolarlık (GSYH’nin yüzde 15,6’sı) doğrudan katkı sağlıyor. Türkiye, kurumsal segmentin doğrudan, dolaylı ve tüketim etkilerinin toplamına bakıldığında GSYH’ye etkisi açısından 15 ülke içinde 2. sırada, istihdama toplam etkisi açısından ise 3. sırada yer alıyor. Türkiye’deki kurumsal segmentinbrüt katma değere toplam katkısı (doğrudan, dolaylı ve tüketim etkisi dahil) iseyüzde 39 ile yaklaşık 248 milyar dolar olurken, 8 milyon kişiye istihdam sağladığı ortaya çıkıyor.

Türkiye'deki kurumsal segmentin yüzde 40'tan fazlası imalat sektöründe faaliyet gösteriyor. İmalat sektörü, yaklaşık 168,5 milyar dolar ciroyla Türkiye'de kurumsal segment ciroları bakımından en yüksek paya sahip. Sektör, ülkedeki brüt katma değere olan toplam (doğrudan, dolaylı ve tüketim etkisi dahil) katkı bakımından ilk sırada yer alırken, ikinci sırada ulaştırma ve bilişim teknolojileri, üçüncü sırada ise işletme hizmetleri sektörü yer alıyor.

Türkiye’deki kurumsal segmentin istihdama doğrudan katkısına bakıldığında da imalat sektörünün yine başı çektiği görülüyor. İmalat sektörünü sırasıyla perakende ve toptan satışlar ile tarım ve balıkçılık takip ediyor.

Raporda Öne Çıkanlar

  • Rapora dahil edilen ülkeler Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hong Kong, Hindistan, Meksika, Polonya, Singapur, Suudi Arabistan, Türkiye, BAE, Birleşik Krallık ve ABD’den oluşuyor.
  • Kurumsal segment şirketleri, incelenen ülkelerdeki ilgili sektörlerde brüt katma değerin %10 ila %17'sini doğrudan gerçekleştiriyor.
  • 15 ülkede, yaklaşık 161.800 kurumsal segment şirketinin toplamda 16,6 trilyon dolar ciro yaparak 4,8 trilyon dolar brüt katma değer yarattığı tahmin edilirken, bu şirketler169 milyon civarında insana iş olanağı sağlıyor.
  • ABD, bu segmentte yaklaşık 55.700 şirket ve yaklaşık 16,5 milyon istihdam rakamıyla en büyük kurumsal segment pazarı konumunda yer alıyor.
  • Çin’de 40.200 civarında kurumsal segment şirketi olduğu öngörülürken, 74 milyon kişiye toplam istihdam sağladığı tahmin ediliyor.

Haberimizi orta ölçekli işletmelerimiz başta olmak üzere tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor