Genç MÜSİAD'ın 7. Dönem Başkanı Yavuz Fettahoğlu Oldu!

MÜSİAD Gençlik Kurulu (Genç MÜSİAD) 11.Genel Kurul Toplantısını MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleştirdi. Genel kurul sonrası Genç MÜSİAD 6. Dönem Başkanı Faruk Akbal, başkanlığı Yavuz Fettahoğlu’na teslim etti. Detaylar haberimizde..

MÜSİAD Gençlik Kurulu (Genç MÜSİAD), 11.Genel Kurul Toplantısı'nı MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirdi. Genel kurul sonrası Genç MÜSİAD 6. Dönem Başkanı Faruk Akbal, başkanlığı Yavuz Fettahoğlu’na teslim etti.

Genel Kurul’a MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcıları Kemal Yamankaradeniz, Nazım Özdemir ve Abdurrahman Kaan, MÜSİAD 3. Dönem Başkanı Ömer Bolat, İstanbul Milletvekili Bilal Macit, Genç MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ve Genç MÜSİAD’lılar katıldı.

MÜSİAD Başkanı Nail Olpak, Genç MÜSİAD 11.Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bugün MÜSİAD yönetim kurulları ve profesyonel kadrolarında Genç MÜSİAD'tan yetişen kişilerin bulunduğunu fakat bunu yeterli görmediğini, gençlerin kendilerinden görevleri daha hızlı almaları gerektiğini belirtti.

Bu yıl Çanakkale Zaferi'nin 100'üncü yılının kutlanacağını hatırlatan Nail Olpak; “Öyle bir zafer ki bir taraftan büyük kayıplar ve derin acıları hatırlatırken, diğer taraftan tam 1 asırdır bize ışık tutmakta ve motive etmekte. Yeni bir tarihin yazıldığı bu savaşta, Mehmet Akif'in 'Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela' dediği, birçok milletten bir araya gelmiş bir ordu kesin bir bozguna uğratılmıştı. Çanakkale, küllerinden yeniden doğan bir milletin yazdığı destan olurken, orada manevi yardımları çekebilmek için çalışmalar yapmanın yanı sıra onun öncesinde maddi yapının da sağlam bir şekilde kurulduğu bir savaş görüyoruz” dedi.

Adil Olmayan Gelir Dağılımı Günümüz Dünyasının Temel Sorunu

Adil olmayan gelir dağılımının, günümüz dünyasının temel sorunları arasında olduğunu vurgulayan Olpak, yapılan bir araştırma sonucunun, küresel servetin gittikçe daha küçük ve varlıklı elit bir grubun elinde toplandığını ifade etti. Bu bireylerin finans ve sağlık gibi sektörler dâhil olmak üzere sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini ve bunu yapan lobilere de her yıl milyonlarca dolar harcadığını söyleyen Olpak; “Raporlara göre; dünya üzerindeki en zengin yüzde 1, küresel servetin yüzde 48'ini elinde tutuyor. Dünya üzerindeki en zengin yüzde 20, kalan yüzde 80'ine sadece yüzde 5,5'luk bir servet bırakmaktadır. Mevcut trendin devam etmesi durumunda, önümüzdeki yıl en zengin yüzde 1'in varlığının, küresel servetin yüzde 50'sini geçmesi beklenmektedir. Bundan 5 yıl önce en zengin 80 kişi 1,3 trilyon dolar varlığa sahipken, geçen yıl itibarıyla bu rakam 1,9 trilyon dolara ulaşmıştır. Dünyanın en zengin 80 kişinin serveti, en fakir yüzde 50'nin servetine, yani, 3,5 milyar insanın servetine eşdeğerdir” diye konuştu.

‘Gerçek Ekonominin Değerleri Ar-Ge, Yenilikçilik, Yatırım, İstihdam ve Üretimdir’

Türkiye'nin ekonomik açıdan kabuk değiştirirken, dünyanın da global kriz sonrasında yeni bir arayışın ve değişimin eşiğinde olduğuna değinen Olpak; “Bu arayış, merkezine neredeyse sadece faiz enstrümanını koyan ekonomik ve finansal sistemden, insan odaklı sisteme geçiş arayışı olmalıdır. Bugün, kaliteli ve doğru finansmana hızlı erişimin nasıl olması gerektiği değil de faizlerin kaç baz puan niçin artırılması ya da düşürülmesi gerektiği tartışılıyor. Tıpkı, insanların neden öldürüldüğünün değil, nasıl öldürülüşünün tartışıldığı, günümüzün medeniyet anlayışında olduğu gibi. Aslında, insanın ve toplumun daha müreffeh bir seviyeye ulaşması için bir araç olması gerekirken, insanları yöneterek, kendisini bir amaç haline getiren ve bunu acımasızca yapan günümüzün finansal sistemi yeniden kurgulanmalıdır. Burada MÜSİAD olarak ilkemiz, ticaretin helal ve faizin haram olduğudur. Gerçek ekonominin değerleri Ar-Ge, yenilikçilik, yatırım, istihdam ve üretimdir” şeklinde konuştu.

‘Amacımız Doğu-Batı Ayrımcılığı Yapmak Değil’

AB tarafının samimiyetinden şüphelerin arttığını dile getiren Olpak; ”Sonunda ortaklık olsa da olmasa da milletimizin mutluluğu için gerekli gördüğümüz ekonomik, hukuki ve demokratik standartları yakalamayı hedeflediğimiz bir dönemde, amacımız doğu-batı ayırımcılığı yapmak değil, ancak önümüze gelen fırsatları da en etkin bir şekilde değerlendirmek olmalı. Bu noktada ekonomik ya da siyasal güç, doğudan batıya ya da kuzeyden güneye nereye kayarsa kaysın, Türkiye barışın, adaletin, hak ve özgürlükler terazisinin ortasındaki, denge merkezi olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Genç MÜSİAD, MÜSİAD’ın 10 Yılda Aldığı Mesafeyi 3-4 Yılda Alıyor

MÜSİAD 3. Dönem Başkanı Ömer Bolat toplantıda yapığı konuşmada; “ Genç MÜSİAD, MÜSİAD'ın 10 yılda aldığı mesafeyi 3-4 yılda almaktadır, buda olanların önlerinde rol model olması ve onu çok iyi takip etmelerinden, gençliklerinden ve dinamizmlerinden ileri geliyor. Genç MÜSİAD'da görev alan kardeşlerimizin hepsinin MÜSİAD'da görev almalarını gönülden diliyoruz. Biz Genç MÜSİAD'ı Kasım 2002'de kurarken 4 tane ana hedefimiz vardı. Birincisi, MÜSİAD’ı yönetecek gençlerin yetişmesi ve abilerinin yerini alması, ikincisi gençlerimizin sosyal faaliyetlerde yer almalarını sağlamak, üçüncüsü, bir fayda getirmeyen gençlik örgütleri içerinde yer almalarını engelleyerek Ülkemiz, halkımız için hayırlı hizmetlerde yer almalarını sağlamak, dördüncüsü, Üniversite gençliğiyle MÜSİAD arasında bir bağ kurulmasıydı. Hamdolsun bütün bu amaçların hepsi gerçekleşti. Genç Müsiad bir kaç düzine gençle başladı bugün 4 bini aşan bir kartopu halini aldı. Genç MÜSİAD'ın kuruluşunun üzerinden 12,5 yıl geçti; Kasım 2012, bu tarih esasında Türkiye'de yeni dönemin, Yeni Türkiye’nin başladığı tarihtir. Çok güzel bir tevafuk, daha demokrat, daha özgürlükçü, daha itibarlı, bir Türkiye'nin, yükselen Türkiye'nin olduğu dönemde Genç MÜSİAD'da görevini başarıyla yerine getirmiş ve bütün Türkiye’ye bütün Avrupa'ya Bütün İslam âlemine ulaşabilmiştir. Son 12 yıldır Türkiye’de yapılan tüm güzel işlerde Hem MÜSİAD'ın hemde Genç MÜSİAD'ın katkıları vardır. Allah Hepinizden razı olsun” dedi.

Genç MÜSİAD’ın Emeklisi Olmaz MÜSİAD’lısı Olur

Genç MÜSİAD'ın 6. Dönem Başkanlığını yapan Faruk Akbal, 11. Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, Genç MÜSİAD'ın yurtiçinde 38 ve yurtdışında 14 olmak üzere toplamda 52 şubeye sahip olduklarını belirterek, toplamda 4 bini aşkın da üyeleri olduğunu bildirdi.

Akbal, görevi devralırken; “Genç MÜSİAD'ın emeklisi olmaz, MÜSİAD'lısı olur” dediğini hatırlatarak; “Dolayısıyla benimle Genç MÜSİAD'dan emekli olacak arkadaşların, MÜSİAD'a geçme vakti gelmiştir. Bayrağı devralacak Yavuz Fettahoğlu'na ve ekibine Allah'tan muvaffakıyet diliyorum. Şüphe yok ki bayrağı çok daha yukarıya çıkaracak” dedi.

Genç MÜSİAD 7. Dönem Başkanı Yavuz Fettahoğlu Oldu

Genç MÜSİAD'ın görevi devralan Başkanı Yavuz Fettahoğlu bu yıl çalışmalarını 3 ana başlık altında yoğunlaştırmak istediklerini vurguladı.

Yavuz Fettahoğlu; ”Bu başlıkların ilki, maalesef artık girişimcilik kavramının içinde duyamadığımız, emek, tecrübe, usta-çırak ilişkisi gibi medeniyetimize ait çok önemli öğelerin girişimcilikle anılmaması. Bu bizi dertlendiriyor. Biz de bu yıl MÜSİAD'ın ve medeniyetimizin değerleriyle kaybettiğimiz bu değerli unsurları girişimcilik kavramına tekrar kazandırmak için çaba sarf edeceğiz. İkinci başlığımız ise bu çalışmamızı destekleyici bir proje olan 'sürekli staj' projesi adını verdiğimiz, üniversiteli yükseköğrenim gören genç kardeşlerimizi tecrübe etmek ve uzmanlaşmak istedikleri alanlarda erken yaşlarda buluşturmak için pilot çalışmalarla yeni bir süreç başlatmak istiyoruz. Son başlığımız, genç kardeşlerimizi çok daha erken yaşlarında doğru ve ahlaklı girişimcilikle buluşturabilmek için lise ve ortaokullara giderek küçük kardeşlerimizle çalışmalar başlatmak” diyerek sözlerini tamamladı.

Programın sonunda görev süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra sektör ve şube başkanlarına plaket takdim edildi.

MÜSİAD Gençlik Kurulu (Genç MÜSİAD) hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz www.gencmusiad.org.tr web adresini ziyaret edebilirsiniz.

Haberimizi genç girişimci okurlarımız başta olmak üzere tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Hanife Merve Özcan Hakkında

İnönü Üniversitesi “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi” Lisansı 2011 mezunu yazar, Anadolu Üniversitesi “Marka İletişimi” bölümüne devam etmektedir. Bir kurs merkezinde “Bilgisayar Kullanımı” dersleri veren, dijital ajanslarda profesyonel olarak yaptığı Sosyal Medya Uzmanlığı işine Freelance olarak devam eden Yazar; Aralık 2014 - Mayıs 2015 aralığında Girişim Haber'de editörlük ve sosyal medya uzmanlığı yapmıştır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor