Kadınların İşgücüne Katılımı Araştırması: Kadınlar Firmaları Parlatıyor!

Her yıl dünya genelinde yaklaşık 700 araştırma gerçekleştiren Mercer’ın kadınların iş gücüne sağladığı katkıyı mercek altına aldığı ‘Kadınların İşgücüne Katılımı Araştırması’ tamamlandı. Detaylar haberimizde..

Her yıl dünya genelinde yaklaşık 700 araştırma gerçekleştiren Mercer’ın kadınların iş gücüne sağladığı katkıyı mercek altına aldığı ‘Kadınların İşgücüne Katılımı Araştırması’ tamamlandı. 28 ülkede gerçekleştirilen araştırmaya göre, dünya genelinde kadınların iş dünyasındaki yeri hala istenilen düzeyde değil.

Araştırmaya göre, geçen 20 yılda yapılan geliştirmeler, kadının iş yerindeki konumunu biraz daha iyiye taşısa da, temsil, eşitlik ve kariyer açısından kadınlar erkeklerden hala çok gerideler. Araştırmaya katılan firmaların kadınlara bakış açısı aynı şekilde devam ettiği sürece üst yönetim pozisyonlarının sadece üçte biri kadınlar tarafından temsil edilecek. 2024 yılında dünyanın gelişmiş ekonomilerinden Amerika ve Kanada’da üst yönetim pozisyonlarının sadece yüzde 25’i kadınlar tarafından temsil görecek. Araştırmanın şaşırtıcı sonuçlarından birisi de, gelişmemiş ülkelerde kadınların temsilinde büyü hızı daha fazla olacak.

Araştırmanın sonuçlarına göre, dünyada iş gücünün yüzde 41’i kadın ve kadınlar daha çok destek birimlerinde rol alıyor. Profesyonel seviyede ise kadın iş gücünün oranı yüzde 40 olarak karşımıza çıkıyor. Kadınların yüzde 36’sı müdür seviyesinde, yüzde 20’si kıdemli müdür ve yüzde 19’u ise direktör rollerinde görev alıyor.

Cinsiyet Eşitliği İçin Yönetim Desteği Şart

Araştırmanın sonuçlarına göre, işyerlerinde eşitliği sağlamak adına gerçekleştirilen en etkili yöntemlerden biri, üst yönetimin bu çalışmaya birebir katılması ve desteklemesi. Katılım gösteren firmaların yüzde 56’sı üst yönetimin böyle bir çalışmada yer aldığını belirtti. Ayrıca iş yerlerinde bu konuya adanmış bir grubun olması, kadın-erkek ücretlerindeki eşitlik, esnek çalışma saatleri ve evden çalışılabilen programlarını geliştiren firmalar, kadınların lider rollerde yer almasını kolaylaştırıyor.

İş dünyasında kadınları daha yukarı seviyeye taşımak adına geleneksel yaklaşımların aksine, daha çeşitli emeklilik programı, cinsiyete göre sağlık programı ve yatırım eğitimleri gibi uygulamaları hayata geçiren firmalar daha başarılı oluyor. Bu firmaların yüzde 15’i çalışanlarının birikimlerini takip ediyor ve onlara cinsiyet farklılığına göre kişiye özel emeklilik programı sunuyor. İş hayatında ücret, kariyerde yükselme gibi cinsiyetler arasındaki farklılıkları elimine edebilen ülkeler, gayri safi yurtiçi hasılasını yüzde 34 oranında yükseltebiliyorlar.

Kadını Üst Düzey Rollerde Tutmak İş Dünyasında Ayrıştırıcı Bir Faktör

Dünyada işgücünün yüzde 41’ini kadınlar oluştururken, bu oran Amerika ve Kanada’da yüzde 48, Avrupa ve Okyanusya’da yüzde 37 ve Latin Amerika’da ise yüzde 33 olarak karşımıza çıkıyor.

Amerika ve Kanada’da kariyerin her aşamasında gerçekleştirilen işe alımlarda, kadınlar erkeklere göre daha arka planda yer alıyor. Avrupa ve Okyanusya’da ise sadece müdür seviyesinde aynı orandalar. Latin Amerika ise, giriş seviyesinde gerçekleştirilen işe alımlarda en agresif ve dikkat çeken ülke olarak göze çarpıyor; ancak müdürlük seviyesine bakınca kadınlar yine erkeklerin arkasında yer alıyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre, gelecek 10 yıl içerisinde Amerika’da kadın istihdamı aynı oranda kalacak; ancak üst düzey kademede yüzde 24’ten yüzde 26’ya bir yükseliş söz konusu olacak. En büyük gelişme Avrupa ve Okyanusya’da gerçekleşecek ve üst düzey kademelerdeki kadın oranı yüzde 18’den yüzde 47’ye ulaşacak. Latin Amerika’da da gözle görülür bir gelişme yaşanacak ve yüzde 12’den yüzde 39’a doğru bir artış söz konusu olacak.

Araştırmayı genel olarak incelediğimizde, Amerika ve Kanada’nın terfilerde eşitliği yakalaması gerekirken, Avrupa ve Okyanusya’nın her kademede daha çok kadın istihdamı yapması gerekiyor. Latin Amerika’nın ise kadınları iş hayatında tutmanın yöntemleri üzerine çalışması gerekiyor. Tüm coğrafyalarda ise, kadınları üst düzey rollerde elde tutabilmek önemli ve iş dünyasında ayrıştırıcı bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.

Dinçer Güleyin: “Kadınlar İş Sonuçlarına Ve Performansa Değer Katıyor”

Mercer Türkiye Genel Müdürü Dinçer Güleyin, kadınların iş hayatına katılması ya da kariyerlerinde devam etmesinin ekonomik ve sosyal gelişim açısından son derece önemli olduğunu belirtirken, kadınların iş hayatında yer almasının iş sonuçlarına ve performansa doğrudan değer kattığını söyledi. İş dünyasında kadınların temsilinin, o iş yerinin kadını çekme, geliştirme ve tutma stratejileri ile doğrudan etkili olduğuna dikkat çeken Güleyin, özellikle kadınlara yönelik programları uygulayan firmaların önümüzdeki yıllarda çok daha avantajlı olacaklarını söyledi.

Haberimizi kadın okurlarımız başta olmak üzere tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Hanife Merve Özcan Hakkında

İnönü Üniversitesi “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi” Lisansı 2011 mezunu yazar, Anadolu Üniversitesi “Marka İletişimi” bölümüne devam etmektedir. Bir kurs merkezinde “Bilgisayar Kullanımı” dersleri veren, dijital ajanslarda profesyonel olarak yaptığı Sosyal Medya Uzmanlığı işine Freelance olarak devam eden Yazar; Aralık 2014 - Mayıs 2015 aralığında Girişim Haber'de editörlük ve sosyal medya uzmanlığı yapmıştır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor