Yurtdışında Teknoloji Şirketi Satın Alan Yatırımcılara Teşvik Geliyor!

Yurtdışı teknoloji şirketi satın alana teşvik verilecek. İleri teknoloji şirketi satın alanların TL ve döviz kredi faizlerinin birkaç puanını devlet karşılayacak. Detaylar haberimizde..

Yurtdışı teknoloji şirketi satın alana teşvik verilecek. İleri teknoloji şirketi satın alanların TL ve döviz kredi faizlerinin birkaç puanını devlet karşılayacak.

Yurtdışında teknoloji şirketi satın alanlara 3 milyon liraya kadar faiz desteği verilmesi kesinleşti. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin DÜNYA’nın 17 Kasım 2014 tarihli sayısında Ankara Sohbetleri aracılığıyla duyurduğu, “yurtdışında şirket satın alımında 3 milyon liraya kadar destek verilmesine” ilişkin uygulama geçtiğimiz hafta sonu hayata geçirildi. Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği başlıklı 2011 yılında yayınlanan tebliğe ‘ileri teknolojiye sahip yurtdışı şirket alım desteği’ maddesi eklendi. TL kredilerin faizinin 5 puanı, döviz kredilerinin faizinin ise 2 puanı devlet tarafından karşılanacak.

Öte yandan eski tebliğde döviz kazandırıcı faaliyette bulunan şirketlerin yurtdışı çalışmaları da destek kapsamındayken, yenisinde bunlar kapsam dışı tutuldu. Tebliğin 9’uncu maddesi ile yapılan düzenlemeye göre, ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurtdışında yerleşik şirketlerin alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler, şirketler için yüzde 75 oranında ve yıllık 500 bin dolara kadar desteklenecek. İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan TL cinsi kredilerin faizinin 5 puanı, döviz cinsi kredilerin ise faizinin 2 puanı devlet tarafından karşılanacak. Bu kapsamda şirketlere 3 milyon liraya kadar destek sağlanabilecek. Faiz desteği miktarı ödenen faiz giderinin yüzde 50’sini aşamayacak ve ilk faiz ödeme tarihinden itibaren 5 yıllık faiz ödemelerine verilecek. Bu uygulamadan 31 Aralık 2017’ye kadar kullanılacak krediler için yararlanılabilecek.

DEİK ve TİM'e Destek Verilecek

Tebliğin, pazar araştırması ve pazara giriş desteklerini düzenleyen diğer hükümlerinde de kapsamı genişletici değişiklikler yapıldı. Tebliğ kapsamında faaliyeti desteklenecek kuruluşlardan birisi olan ‘işbirliği kuruluşlarının’ kapsamı da yeni tebliğle birlikte değiştirildi. Daha önce sadece ihracatçı birlikleri, il ticaret ve sanayi odaları, sektörel dernek ve kuruluşlar, OSB’ler ile imalatçıların kurduğu dernek-birlik ve kooperatifler kapsamda yer alıyordu. Yeni tebliğle birlikte kurumsal olarak TİM, DEİK, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektörel dış ticaret şirketleri ile işveren sendikaları da artık "Yurtdışı Pazar Araştırması" desteklerinden yararlanabilecek. Satın alınacak yurt dışında yerleşik şirketin ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak nitelikte olduğuna ilişkin karar, bakanlığın yanı sıra, TÜBİTAK ve/veya üniversite, ileri teknoloji enstitüsü ve diğer kamu kurum/ kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak Değerlendirme Komisyonu tarafından oybirliği ile verilecek.

Gezi Desteği 5 Bin Dolara Düştü

Tebliğ kapsamında şirketlerin yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler yüzde 70 ve seyahat başına en fazla 5 bin dolar uygulanacak. Bir yurt dışı pazar araştırması kapsamında en fazla iki çalışanın; ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 doları geçmemek kaydıyla araç kiralama giderleri karşılanmaya devam edilecek. Konaklama giderlerinin de günlük 150 doları geçmemek kaydıyla desteklenmesi sürdürülecek. 2011 tarihli tebliğin, rapor ve hukuki- mali danışmanlık giderlerine ilişkin destek hükümlerinde de teknik bazı düzenlemeler yapıldı. Eski tebliğde onay makamı olarak İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME) gösterilirken, yenisine göre artık onay Ekonomi Bakanlığı tarafından verilecek. Buna göre şirketler ve işbirliği kuruluşlarının pazara giriş stratejileri ile eylem planları oluşturabilmek amacıyla satın aldıkları rapor ile mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlere yüzde 60-75 oranında destek verilecek ve bu kapsamda en fazla 200 bin dolara kadar destek sağlanacak.

‘İhracata İvme Kazandıracak’

Tebliğe ilişkin Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uluslararası pazara açılmaya çalışan şirketlere ilişkin düzenleme ile ihracata ivme kazandıracak yenilikler getirildiği bildirildi. 2023 ihracat stratejisi kapsamında tüm devlet yardımlarının gözden geçirildiğinin belirtildiği açıklamada, tebliğle Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği, Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımı Desteği Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyetleri Desteği ile E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği verildiği kaydedildi. Açıklamada, “Söz konusu destekler ile birlikte yurtdışından yapılacak alımlar ile ülkemize yeni yeterlik ve yetkinliklerin kazandırılması, AR-GE kapasitemizin görünür bir şekilde artırılması planlanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Dünya kaynaklı haberimizi girişimci ve yatırımcı okurlarımız başta olmak üzere tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor