TAGEM Ar-Ge Destek Programı 10. Proje Başvuruları Başladı!

Tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, çiftçiler, tarımsal sanayiciler ile ihracatçılara aktarılması ve tarım sektöründeki örgütlerin Ar-Ge kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge Destek Programı 10. Proje Başvuru çağrısı yayımlandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, çiftçiler, tarımsal sanayiciler ile ihracatçılara aktarılması ve tarım sektöründeki örgütlerin Ar-Ge kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge projelerine geri ödemesiz doğrudan destekleme ödemesi veriyor.

5488 sayılı tarım kanuna bağlı olarak çıkartılan Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ kapsamında, tarım sektörünün ihtiyacı olan konularda üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, çiftçi örgütleri ve özel sektör tarafından yürütülen Ar-Ge projeleri desteklenmekte.

Bakanlık Ar-Ge proje desteklerine 2007 yılından itibaren başlanmış olup, Proje başvurusu, projelerin değerlendirilmesi ve kabul edilen projelerin izlenmesi ile ilgili olarak Sekretarya görevi Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından yürütülmekte.

Her yıl proje destek duyuruları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve TAGEM'in web sitesinde ilan ediliyor. Ar-Ge desteğinden yararlanmak isteyen kurum ve kuruluşlar belirtilen süre içerisinde proje tekliflerini sunmakta. Tebliğ kapsamında oluşturulan Sekretarya, Bilim Komitesi ve Değerlendirme Kurulu tarafından uygun görülenler proje sahipleri ile sözleşme imzalanarak projeler yürürlüğe girmekte.

Projelerin hazırlama sürecinde; aşağıda mevzuat bölümünde yer alan Ar-Ge tebliği, Ar-Ge Harcamalarına İlişkin Usül ve Esaslar, Öncelikli Ar-Ge Konuları, Ar-Ge Proje Sözleşme Metni, Devam Eden ve Sonuçlanan Projeler ile diğer başlıkların gözden geçirilerek dikkate alınması gerekmekte.

Bu Program Kapsamında Yapılacak Başvurularda Dikkat Edilecek Hususlar

  • Proje Başvuruları linkte verilen Proje Başvuru Formu formatına uygun olarak hazırlanmalı.
  • Proje başına verilebilecek destek üst limiti KDV dahil 300.000 TL.
  • Proje Başvuru Formu bir suret hazırlanmalı, tüm imzalar eksiksiz olmalı, poşet dosya kullanılmadan karton klasör içerisine delinerek takılmalı.
  • Projenin içeriğinde bulunan tüm belgeler (proforma fatura, teknik şartname vb.) ile projenin Word dokumanı klasörle birlikte teslim edilmeli. Ayrıca projeye ilişkin tüm belgelerin ve projenin Word dokümanının bir adet CD'ye kaydedilmiş dijital kopyası da başvuru formuna eklenmeli.
  • Proje önerisi Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne (TAGEM) (Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Kampüsü İstanbul Yolu Üzeri, No:38, 06171 Yenimahalle / ANKARA) hitaben yazılmış kurum üst yazısı ile birlikte, elden, kargo veya posta yolu ile ulaştırılmalı.
  • Projelerin değerlendirmeye alınabilmesi için 1 Nisan 2015 tarihi mesai bitimine kadar TAGEM'e ulaştırılması gerekmekte. Posta ve kargodan kaynaklanan gecikmelerden TAGEM sorumlu değil.

Unutmayın, Ar-Ge Destek Programı 10. Proje Başvuru çağrısının son başvuru tarihi 1 Nisan 2015.

Ar-Ge Destek Programı 10. Proje Başvuruları hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz www.tarim.gov.tr web adresini ziyaret edebilirsiniz.

Haberimizi Ar-Ge destek programlarından yararlanmak isteyen okurlarımız başta olmak üzere tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor