Türkiye’ye Doğrudan Yatırım, Sürdürülebilir Kalkınmada Kaldıraç Etkisi!

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), “Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınmasında Uluslararası Doğrudan Yatırımlar (UDY)’ın Katma Değeri”ni ortaya koyduğu imza projesini kamuoyuyla paylaştı. Detaylar haberimizde...

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), “Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınmasında Uluslararası Doğrudan Yatırımların Katma Değeri”ni ortaya koyduğu imza projesini kamuoyuyla paylaştı.

Aralık sonunda Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED)’in ve Türkiye’de yerleşik faaliyet gösteren uluslararası şirket üyeleri ve uluslararası danışmanlık şirketi McKinsey’nin katkılarıyla hazırladığı ardından kamuoyuyla paylaştığı “Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınmasında Uluslararası Doğrudan Yatırımların Katma Değeri” başlıklı projesinde; Türkiye’ye doğrudan yatırım yapmış olan uluslararası şirketlerin uzun vadeli yatırımlarının, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında oynadığı önemli rol ortaya konuldu.

YASED’in yeni raporuna göre, 2004-2013 yılları arasında Türkiye’ye yapılan yeni Uluslararası Doğrudan Yatırımlar (UDY) tarafından sağlanan ekonomik katkı, 2013 yılı sonu itibariyle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) üzerinde yıllık 84 milyar dolar artış etkisine ulaştı. Bu ekonomik katkı, Türkiye’nin 2013 yılı GSYH’sinin %10,2’sini ve incelenen dönemdeki GSYH artışının %19,4’ünü oluşturdu. UDY’nin Türkiye’deki istihdama olan katkısının da incelendiği raporda, 2004-2013 dönemindeki istihdam artışının %36’sının yeni UDY’ler tarafından karşılandığı ve böylece 1,9 milyon kişiye iş imkanı yaratıldığı belirlendi.

YASED Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Timuray, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada: “Türkiye’ye doğrudan yatırım yapan uluslararası şirketler, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında ve küresel rekabet gücünün artırılmasında stratejik katkı sağlamaktadır. Raporumuz, uluslararası doğrudan yatırımların, Türkiye’de Ar-Ge yoğunluğu, ihracat artışı, istihdam artışı, Kobi’lerin gelişimi ve küresel arenada rekabet edebilecek standartlarda bir ekosistemin yaratılmasında sağladıkları katma değeri ve kaldıraç etkisini çarpıcı rakamlarla ortaya koymaktadır.” dedi.

YASED Yönetim Kurulu Başkanı Timuray, Türkiye’ye gelen uluslararası yatırım stoğunun 2013 yılında 146 milyar dolara ulaştığını belirtirken bu rakamın 2002 yılında sadece 18 milyar dolar olduğunu hatırlatarak son 13 yılda uluslararası yatırım stoğunun 10 kat arttığına değindi.

Timuray: “Türkiye, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik sürdürülen çalışmalarla, bugüne kadar ülkemize gelen yatırım miktarından çok daha fazla yatırım çekme potansiyeline sahip bir ülke konumuna gelmiştir. Yaptığımız çalışmaya göre, 2004-2013 yılları arasında yeni yapılan uluslararası doğrudan yatırımlar(UDY), 2013 sonu itibariyle Türkiye GSYH’sine yıllık 84 milyar dolar katkı sağlamaktadır. Bu ekonomik katkı; İstanbul’un GSYH’sinin yarısına, İstanbul hariç Marmara Bölgesi’nin GSYH’sinin %70’ine, Ege Bölgesi’nin GSYH’sinin de % 90’ına denk gelen bir büyüklüktedir.” şeklinde açıklama yaptı.

Timuray ayrıca, 2004-2013 yılları arasında gelen yeni UDY’nin, 1,9 milyon kişiye istihdam yaratarak, Türkiye’nin 2013 yılı istihdamının %7,9’unu ve bu dönemdeki istihdam artışının %36’sını oluşturduğunu vurguladı.

Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınmasında Uluslararası Doğrudan Yatırımların Katma Değeri” başlıklı çalışmanın detaylarını açıklayan YASED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Galya F. Molinas da UDY’lerin yatırım yapılan ülkeye ekonomik ve sosyal alanlarda etkili ve uzun vadeli katkılar sağlayan yatırımlar olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

UDY’ler ekonomik ve sosyal kalkınmayı doğrudan etkileyen bir kaldıraç görevi görürler. Yurtiçi rekabetin artmasına katkıda bulunurken, rekabetçi sektörlerin bölgesel liderliğini de artıran uluslararası yatırımcı şirketler, Türkiye’nin bölgesel merkez olarak konumlandırılmasına ve algı yönetimine uzun vadede önemli katkı sağlarlar. Bu nedenle bu yatırımları odaklı politikalarla doğru alanlara yönlendirmek büyük önem taşımaktadır. Uluslararası doğrudan yatırımcı şirketler, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması açısından büyük bir katma değer sağlamakta ve potansiyel arz etmektedir. Bu şirketlerin gerçekleştirdiği uzun vadeli yatırımlar GSYH, istihdam ve ihracat artışı ve ülkenin vasıflı, verimliliği yüksek ve aranılan bir işgücüne sahip, son derece cazip bir bölgesel merkez haline gelmesine yardımcı olma yönünde katkı sağlamaktadır.

YASED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Galya F. Molinas açıklamalarına şöyle devam etti: “Türkiye’de son 10 yıldaki ortalama UDY ve GSYH büyüme oranları baz alındığında, 2009-2018 yılları arasında öngörülen sıfırdan yapılan UDY katkısının, 2018 yılı GSYH’sinin %12,2’sini oluşturması beklenmektedir. Uluslararası şirketlerin sağladıkları ekonomik katkının yanında sosyal katkıları da önemli boyutlardadır. Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, nitelikli ve uluslararası tecrübeye sahip işgücünün yetiştirilerek işgücü verimliliğinin yükseltilmesi ve özellikle kadın istihdamının artırılmasındaki rolleri ile sürdürülebilir büyümeye önemli katkı sağlamaktadırlar. Türkiye, kalkınmasını daha ileri seviyeye taşıma yolunda uzun vadeli ortak olmak isteyen uluslararası doğrudan yatırımcı şirketler açısından daha cazip bir yatırım ortamı yaratarak, geçmişteki büyümesinden güç alacak ve 2023 hedeflerine hızlı ve doğru adımlarla yürümeye devam edecektir.

Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınmasında Uluslararası Doğrudan Yatırımların Katma Değeri” çalışmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

  • İhracat oranının artmasında UDY’nin payı ve çarpan etkisi fazladır: Çünkü çok uluslu firmaların yerleşmiş iş bağlantıları ve uluslararası pazarlar hakkındaki bilgi ve tecrübesi yeni ihracat pazarlarının oluşmasının en önemli destekçisidir. Nitekim 2013 yılında ISO 500 firmaları içinde yer alan 137 uluslararası sermayeli sanayi şirketi İSO 500 firmalarının ihracatının %42’sini gerçekleştirmiştir.
  • Ar-Ge harcamasındaki 1 milyar dolar artış, önümüzdeki 10 yılda Türkiye’nin GSYH’sini %1 artırır: Özellikle Ar-Ge, uluslararası yatırımların katma değer yarattığı en önemli kanallar arasındadır. Tüm dünyadaki endüstri tabanlı Ar-Ge çalışmalarının üçte ikisi uluslararası şirketler tarafından yapılmaktadır. Ar-Ge yatırımlarının GSYH üzerinde önemli bir etkisi vardır; 1 milyar dolarlık Ar-Ge yatırımının önümüzdeki 10 yıl boyunca Türkiye’nin GSYH’sini %1 (8,3 milyar dolar) artıracağı tahmin edilmektedir. Bu rakamlar, uluslararası şirketlerin ArGe yatırımları ve faaliyetleri için Türkiye’yi bir merkez olarak konumlandırmalarının stratejik önemine işaret etmektedir.
  • KOBİ’ler Uluslararası Doğrudan Yatırımcı Şirketler ile dönüşüyor: KOBİ’ler, uluslararası sermayeli şirketler ile işbirlikleri sayesinde küçük birer işletme olmaktan çıkıp, uluslararası alanda rekabet eden, ihracat yapan ve istihdam sağlayan küresel şirketler haline gelme potansiyeline sahip olmaktadır.
  • Uluslararası sermayeli şirketler küresel yeteneklere sahip işgücü sağlar; işgücü verimliliğini artırır: UDY’nin katkısı sadece ekonomik alanla sınırlı olmayıp; uluslararası şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, nitelikli ve uluslararası tecrübeye sahip işgücünün yetiştirilerek işgücü verimliliğinin yükseltilmesi ve özellikle kadın istihdamının artırılmasındaki rolleri ile sürdürülebilir büyümeye önemli katkı sağlamaktadır. Uluslararası sermayeli şirketler hem bugünün hem de geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde küresel yeteneklere sahip işgücünün geliştirilmesine ve istihdam edilmesine yardımcı olurlar. Bu sayede işgücü verimliliği de önemli ölçüde artar.

Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınmasında Uluslararası Doğrudan Yatırımların Katma Değeri” çalışması hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz www.yased.org.tr web adresini ziyaret edebilirsiniz. Haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Hanife Merve Özcan Hakkında

İnönü Üniversitesi “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi” Lisansı 2011 mezunu yazar, Anadolu Üniversitesi “Marka İletişimi” bölümüne devam etmektedir. Bir kurs merkezinde “Bilgisayar Kullanımı” dersleri veren, dijital ajanslarda profesyonel olarak yaptığı Sosyal Medya Uzmanlığı işine Freelance olarak devam eden Yazar; Aralık 2014 - Mayıs 2015 aralığında Girişim Haber'de editörlük ve sosyal medya uzmanlığı yapmıştır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor