46. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışma Başvuruları Devam Ediyor!

Lise öğrencilerini temel ve sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca "Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması" düzenlebniyor. Detaylar

Lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel ve sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Coğrafya, Psikoloji, Sosyoloji ve Tarih dallarında "Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması" düzenleniyor.

"Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"nın Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya, Türkiye ve K.K.T.C.’de öğrenim gören tüm lise öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanır.
 • Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman istediği sayıda projeye danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değil.
 • Yarışmaya gönderilecek projelerin 2015 yılı “Proje Yarışmaları Kitapçığı”nda bulunan “Proje Rehberi”ne(*) göre hazırlanması gerekir.
 • Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, bu yarışmaya katılamaz.
 • Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle bu veya başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu belirlenen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan eleneceklerdir.
 • 2015 yılı “Enerji Verimliliği” proje yarışmasına katılanlar, aynı projeyle bu yarışmaya da katılırlar ise her iki yarışmadan da diskalifiye edilirler.
 • Bu koşullara uymayan projeler kesinlikle yarışmaya kabul edilmeyecek.

Başvuruların Değerlendirilmesi

12 Bölge Merkezi ilde bir öğretim üyesi TÜBİTAK tarafından yarışmadan sorumlu Bölge Koordinatörü olarak görevli. Bölge merkezi iller: Ankara, Erzurum, Eskişehir, İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Mersin, Samsun, Van.

 • Proje Rehberine uygun olarak hazırlanmış olduğu belirlenen projeler önce, 12 ayrı bölgede ve her dal için oluşturulacak jürilerce, “Proje Raporu” üzerinden değerlendirilecek.
 • Jüri gerek görürse, proje başvuru alanını değiştirebilir.
 • Ön değerlendirme sonucunda sergilenmesi uygun görülen projeler Bölge Merkezlerinde yapılacak sergiye davet edilecek.
 • Sergiye davet edilen projeleri hazırlayan öğrenciler sergi esnasında jüriler tarafından mülakata alınacak. Mülakatta bilgisayar ve projeksiyon cihazı Bölge Koordinatörü tarafından sağlanacak. Sergide kullanılması öngörülen teknik donanım yarışmacılar tarafından temin edilmeli.
 • Projelerin değerlendirilmesinde, Özgünlük ve Yaratıcılık, Kullanılan Bilimsel Yöntem, Tutarlılık ve Katkı, Yararlılık (Ekonomik, Sosyal, …), Uygulanabilirlik ve Kullanışlılık, Kaynak Taraması, Özümseme ve Hâkimiyet, Sonuç ve Açıklık gibi kıstaslar göz önüne alınacak.
 • Bölge merkezinde yapılacak yarışmalar sonunda Bölge Finalistleri belirlenecek. Ödül alan öğrenciler ve danışmanlarına "Başarı Belgesi" ve "Para Ödülü" verilecek.
 • 12 bölgede Finalist olarak belirlenen projeler Final Yarışması için Mayıs ayında Ankara’ya davet edilecek. Ankara’da düzenlenecek yarışma sergisinde projeler jürilerce tekrar değerlendirilecek ve değerlendirme sonucunda her dalda derece alan öğrenciye ve danışman öğretmenine para ödülü ve başarı belgesi verilecek. Sergilenen projelerin değerlendirilmesi sonucunda uygun bulunursa bir proje sahibine/sahiplerine "Yılın Genç Araştırmacısı Ödülü" verilecek.
 • Takım halinde yarışmaya katılan öğrencilerin bölge ve final sergilerine davet edilmeleri durumunda, sunum ve sergide her iki öğrencinin de bulunması zorunlu, aksi halde her iki öğrencide yarışmadan elenecek.
 • Düzenlenecek sergilerin yeri ve tarihleri daha sonra açıklanacak. Sergilerin yapılacağı illerin dışından gelecek öğrenciler ile okul müdürlüğünce görevlendirilecek olan her proje için bir öğretmenin konaklama ve geliş-dönüş (otobüs, tren) yol giderleri TÜBİTAK tarafından ödenecek.
 • Final Yarışmasında dereceye giren adaylar YGS’ye girdikleri yıl, bir kereye mahsus olmak üzere derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü seçmeleri durumunda yarışmada aldıkları derece ile orantılı ek katsayı uygulamasından yararlanacaklar. (Bkz. 2015 YGS Kılavuzu) Dereceye giren öğrenciler YGS’ye girecekleri yıl YGS kılavuzunda belirtilen tarih ve şekilde TÜBİTAK’a ek katsayı başvurusunda bulunacaklar.
 • Uluslararası proje yarışmalarına TÜBİTAK tarafından gönderilecek projeler Final yarışmasına katılan tüm projeler arasından, farklı bir jüri tarafından belirlenecek.

Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile tamamlanmış olması beklenmekte. Kendisine ait olmayan, sonuçlandırılmış ya da devam etmekte olan başka bir çalışmanın proje olarak sunulduğu, projede başka kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullanıldığı tespit edilen projeler hangi aşamada olursa olsun elenecek. Ayrıca proje sahibi öğrenciler ve danışmanlar bundan sonraki hiçbir TÜBİTAK etkinliğine katılamayacak, TÜBİTAK desteklerinden yararlanamayacak ve bu durum MEB’e bildirilecek. Söz edilen kurallara uyulmadığı yarışma sonrasında belirlenmesi durumunda yukarıda sayılan yaptırımlar uygulanacak.

Yarışma ile ilgili yazılı belgeler öğrenci, danışman ve okul müdürlüklerine TÜBİTAK tarafından e-posta olarak gönderilebilir. Yarışma süresince sisteme gireceğiniz e-posta adresinizi takip etmeniz beklenmekte.

Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması önerilir. Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adresinden edinilebilir.

Başvuru İşlemi

 • Proje başvuruları e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden 06 – 27 Ocak 2015 tarihleri arasında öğrenci tarafından online olarak yapılacak. İki öğrenci tarafından hazırlanan projelerde bir öğrenci sisteme giriş yapacak ve diğer öğrenci ile danışman bilgilerini de sisteme girecek.
 • Öğrenci/ler son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraflarını sisteme yükleyecekler. Online başvuruda Proje Planı, Proje Özeti (özet 250 kelimeyi geçmemelidir) ve Proje Raporu PDF formatında sisteme yüklenecek. Proje özet, plan ve raporun üzerine kişisel bilgiler yazılmayacak.
 • Online başvuru yapıldıktan sonra sistemden alınacak proje başvuru çıktısı öğrenci/ler, danışman ve okul müdürlüğü tarafından imzalanacak. Başvuru formu 30 Ocak 2015 (saat 17:00) tarihine kadar Bölge Koordinatörlüğü adresine gönderilecek veya elden teslim edilecek(proje başvuruları TÜBİTAK’a gönderilmeyecek). 
 • İllerin hangi bölgeye bağlı olduğu ve başvuruların yapılacağı Bölge Koordinatörlerinin adres bilgilerine buradan erişebilirsiniz.
 • Eksik veya yanlış bilgi ile yapılan başvurular ve başvuru sisteminde online başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılmış projeler değerlendirmeye alınmayacak.

Proje rehberine ulaşmak isteyen okurlarımız www.projeyarismasi.org, online başvuru formuna ulaşmak isteyen okurlarımız ise e-bideb.tubitak.gov.tr web adreslerini ziyaret edebilirler.

Haberimizi girişimci lise öğrencileri başta olmak üzere tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
 •   Yorum  
 •   Önizle  
Yükleniyor