TÜBİTAK 2015 Verimlilik Proje Ödülleri Siz Sahiplerini Arıyor!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına yönelik verimlilik ile ilgili çalışmalar kapsamında, her ölçekteki işletmelerin verimlilik artışlarını desteklemek ve bu alanda gerçekleştirilen projeleri teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” veriyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına yönelik verimlilik ile ilgili çalışmalar kapsamında, her ölçekteki işletmelerin verimlilik artışlarını desteklemek ve bu alanda gerçekleştirilen projeleri teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” veriyor.

İşletmelerde verimli çalışmanın önem ve gereğine dikkat çekmenin yanı sıra, verimlilik bilincinin ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasına katkıda bulunacak bu ödüller ile işletmeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmayı, verimlilik arttırıcı projeleri kamuoyuna duyurmayı ve uygulanmış projelerin sağladığı faydaları daha iyi tanıtmayı hedeflemekte.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ülkemizin verimlilik artışı potansiyelinin hayata geçirilmesine katkıda bulunmak için bu alanda çalışmaları olan tüm işletmeleri verimlilik artırıcı projeleri ile "Verimlilik Proje Ödülleri"ne başvurmaya davet ediyor.

Ödüle Başvurabilecek Projeler

 • İşletmenin sunduğu ürün veya hizmetlerin kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler
 • İş süreçlerinin performanslarını arttırmaya yönelik projeler
 • Hammadde, malzeme, enerji, sermaye ve insan kaynaklarının verimliliğini arttırmaya yönelik projeler
 • İşletmenin karlılığını arttırmaya veya maliyetlerini azaltmaya yönelik projeler
 • Çalışma yaşamının kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler

Kimler Başvurabilir?

 • Mikro İşletmeler
 • Küçük İşletmeler
 • Orta Büyüklükteki İşletmeler
 • Büyük İşletmeler
 • Kamu Kurumları

Ödül Başvuru Koşulları

 • Başvurular proje yürütücüsü işletmeler tarafından yapılır.
 • Projenin tamamlandığı tarih ile son başvuru tarihi arasındaki süre bir yılı geçemez.
 • Daha önce herhangi bir kuruluştan ödül alan projeler için başvuru yapılamaz.
 • Bir işletme bir yıl içinde en fazla üç proje ile başvurabilir.
 • Başvurular, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının internet sitesinde yayınlanan İşletme Başvuru Formu doldurularak elektronik ortamda gönderilmesi suretiyle yapılır.
 • Başvuru sırasında herhangi bir ücret alınmaz.

Bağımsız Değerlendirici Başvuruları

Gönüllü Bağımsız Değerlendirici olarak süreçte yer almak için; kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları, özel sektör çalışanları, akademisyenler ve sivil toplum örgütü temsilcileri başvuruda bulunabilirler.

Ödül Süreci ve Takvimi

Başvurusu kabul edilen projeler "Verimlilik Proje Ödülleri Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik" uyarınca ön değerlendirme, yerinde inceleme ve nihai değerlendirme olmak üzere üç aşamada değerlendirilecek. Değerlendirme süreci sonunda ödül almaya hak kazanan projeler "Verimlilik Haftası" içerisinde düzenlenecek bir törende açıklanacak.

Son Başvuru (İşletme ve Bağımsız Değerlendirici Başvuruları) 16 Ocak 2015
Değerlendirici Bilgilendirme Toplantısı 19 Ocak 2015
Ön Değerlendirme Çalışmaları 20 Ocak – 20 Şubat 2015
Yerinde İnceleme Çalışmaları 21 Şubat – 20 Mart 2015
Ödül Jürisi Toplantısı 2 Nisan 2015
Ödül Töreni 27 Nisan 2015

Verimlilik Proje Ödülleri

Ödül almaya hak kazanan işletmelere “Verimlilik Proje Ödülü” plaketi takdim edilecek. Ödül töreninde projelerin sunumu gerçekleştirilecek ve bu projelere Bakanlığın yayın organlarında ve resmi internet sitesinde yer verilip tanıtımı yapılacak.

Güncelleme: 2015 Verimlilik Proje Ödülleri başvuruları 16 Ocak 2015'e kadar uzatılmıştır.

“Verimlilik Proje Ödülleri” hakkında daha detaylı bilgi ve başvuru için vgm.sanayi.gov.tr web adresini ziyaret edebilirsiniz.

Haberimizi işletme sahibi okurlarımız başta olmak üzere tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
 •   Yorum  
 •   Önizle  
Yükleniyor