Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı 2014 Araştırması Yayınlandı!

Türkiye İstatistik Kurumu, “Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2014” raporunu yayımlayarak Girişimcilerin Bilişim Teknolojilerini kullanmaları yönündeki eğilimleri ortaya koydu. Detaylar haberimizde..

Türkiye İstatistik Kurumu, “Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2014” raporunu yayımlayarak Girişimcilerin Bilişim Teknolojilerini kullanmaları yönündeki eğilimleri ortaya koydu.

On Girişimden Dokuzu İnternet Erişimine Sahip

Araştırma sonuçlarına göre 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin İnternete erişim oranı 2014 yılında %89,9 oldu. Bu oran, 2013 yılında %90,8’di. Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre İnternet erişim oranları ise; 10-49 çalışanı olan girişimlerde %88,5 iken, 50-249 çalışanı olan girişimlerde %96,1, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise %98,7 oldu. Bilgisayar kullanım oranı 2014 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimler için %94,4 iken 2013 yılında %92 idi.

Girişimlerin %27,7’si Sosyal Medyayı Kullandı

Araştırma sonuçlarına göre 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin %27,7’si 2014 yılında müşteriler, iş ortakları, tedarikçiler vb. ile bilgi paylaşımı için sosyal medya uygulamalarını kullandı. Bu oran 2013 yılında %26,7 idi. Sosyal ağlar, %94,2 ile sosyal medya uygulamalarını kullanan girişimlerin en çok tercih ettiği sosyal medya uygulaması oldu.

Web Sayfasına Sahip Girişimlerin Oranı %56,6 Oldu

Girişimlerin %56,6’sı 2014 yılında web sayfasına sahip iken, bu oran bir önceki yıl %53,8’di. Web sayfası sahiplik oranı %87,3 ile en yüksek 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde iken, bunu %73,5 ile 50-249 çalışanı olan girişimler ve %52,3 ile 10-49 çalışanı olan girişimler takip etti.

Girişimlerin %89,9’u Genişbant Bağlantı Kullandı

Girişimlerin %89,9’u 2014 yılında İnternete erişimde genişbant bağlantı kullandı. DSL bağlantı (ADSL, VDSL vb.) %86,3 ile İnternete erişimde en çok kullanılan genişbant bağlantı tipi oldu. Mobil genişbant bağlantı ise girişimlerin %47,9’u tarafından kullanıldı.

İnternet kullanan girişimlerin abone oldukları İnternet bağlantı hızları dikkate alındığında, %57,4’ü 10 Mbit/s altında, %27,3’ü 10-99 Mbit/s hız aralığında ve %15,2’si ise 100 Mbit/s ve üzeri hızda İnternet kullandı. İnternet bağlantı hızları girişimin büyüklüğü ile artmakta.

Girişimlerde bilgisayar kullanımı, İnternet erişimi ve web sayfası sahipliği, 2005-2014 (*)

(*) 2006 yılında araştırma yapılmamış.

Girişimlerin %8,6’sı Online Satış Yaptı

Girişimlerin %8,6’sı 2013 yılında İnternet (web siteleri, online mağazalar) üzerinden ve/veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) üzerinden mal/hizmet siparişi aldı/satış yaptı. Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre bu oran 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde %17,7 iken, 50-249 çalışanı olan girişimlerde %9,3 ve 10-49 çalışanı olan girişimlerde ise %8,1.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla İletişimde İnternet Kullanma Oranı %79,3 Oldu

Girişimlerin kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimde İnternet kullanma oranı 2013 yılında %79,3 oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişimde İnterneti kullanan girişimler, %88,4 ile kamu kuruluşlarının web sayfasından bilgi almak, %69 ile kamu kuruluşlarının web sayfasından form almak/indirmek, %64,2 ile web üzerinden resmi formları doldurmak, %58,7 ile KDV beyannamesi vermek ve %62 ile SGK beyanları vermek için İnterneti kullandı.

“Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2014” raporu hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz www.tuik.gov.tr web adresini ziyaret edebilirsiniz.

TUİK kaynaklı haberimizi ekosistemimizdeki ve bilişim sektöründeki okurlarımız başta olmak üzere tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor