Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Ar-Ge Projelerini Destekliyor!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda üniversiteler, sivil toplum ve çiftçi kuruluşları, meslek kuruluşları ve özel sektör tarafından yürütülen projeler ile araştırmacıların Ar-Ge Destek Programı'ndan desteklenmesini sağlayacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda üniversiteler, sivil toplum ve çiftçi kuruluşları, meslek kuruluşları ve özel sektör tarafından yürütülen projeler ile araştırmacıların Ar-Ge Destek Programı'ndan desteklenmesini sağlayacak.

Söz konusu Ar-Ge Destek Programı öncelikli konularını, başvuru dönemini ve her bir projeye verilecek destek tutarını, Bakanlıkça desteklenecek araştırma-geliştirme projelerinin değerlendirildiği ve nihai kararların alındığı Değerlendirme Kurulu belirleyecek.

Proje başvuruları ilanda belirtilen süre içerisinde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünü (TAGEM)'e iletilecek. 15 Kasım 2014 tarihinde resmi gazetede yayımlanan tebliğ yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş.

Destek Kapsamına Alınan Harcama Kalemleri aşağıdaki gibidir;

 • Alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanımlar,
 • Dayanıklı taşınır malzeme ve sarf malzemeleri,
 • Araştırmanın gerektirdiği tohum, ilaç, gübre, hormon ve benzeri girdi alımları,
 • Anket, deneme, analiz, ekonometrik modelleme, danışmanlık ve benzeri hizmet alımları,
 • Projede kullanılan cihaz, ekipman, sera ve benzeri (bina, laboratuvar gibi yapılar hariç) bakım onarım giderleri,
 • Yurtiçi seyahat/nakliye giderleri,
 • Proje konusuyla ilgili toplantı, konferans, sempozyum ve benzeri yerlere katılım ücretleri,
 • Projenin sonuçlarının ticari uygulamaya dönüştürülmesi için yapılacak giderler,
 • Tescil, patent ve sertifikasyon giderleri.

Desteklenmeyecek Harcama Kalemleri aşağıdaki gibidir;

 • Her türlü sermaye kullanım maliyeti, promosyon malzemesi, pazarlama ve ticari amaçlı reklâm giderleri,
 • Proje hazırlama giderleri, gelişme ve sonuç raporları ile bunlara ait basım giderleri,
 • Isıtma, aydınlatma, haberleşme ve su giderleri,
 • Personel giderleri,
 • Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olmayan diğer harcamalar.

Ar-Ge Destek Programları hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz www.tarim.gov.tr web adresini ziyaret edebilirsiniz.

Haberimizi tarım sektöründe faaliyet gösteren okurlarımız başta olmak üzere tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
 •   Yorum  
 •   Önizle  
Yükleniyor