Sürdürülebilir Kalkınma İçin Girişimcilik ve İnovasyonda Kadın Konferansı

Ankara Kalkınma Ajansı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, TOBBve ASO işbirliği ile düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Girişimcilik ve İnovasyonda Kadın Konferansı" 24 Ekim 2014 tarihinde Ankara düzenleniyor. Detaylar haberimizde..

Ankara Kalkınma Ajansı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, TOBBve ASO işbirliği ile düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Girişimcilik ve İnovasyonda Kadın Konferansı" 24 Ekim 2014 tarihinde Ankara'da düzenleniyor.

Günümüz dünyasında sürdürülebilir kalkınma modeli bütüncül bir çerçevede ortaya koyulmakta olup kalkınma; çevresel, sosyal, ekonomik ve kültürel boyutları ile bir arada tanımlanıyor. Buna göre insan ile yaşadığı gezegen arasında bir ilişki kurularak, yarının nesilleri için bugünün kaynak kullanımının planlanması gerektiği ortaya çıkıyor. Bu gereklilik, üretime ve tüketime ilişkin olarak girişimcinin de bütüncül bir bakış açısına sahip olmasını zorunlu kılıyor. Yeniçağda girişimcilik, yeni bir fikrin (ekonomik, sosyal, kültürel) yaratılan finans ile hayata geçirilmesi ile başlayan bir süreç olarak görülüyor. Ekonomik, sosyal ve toplumsal hayatın tamamı içinde hem inovasyon (yenilikçilik) ile bir bütün halinde hem de daimi bir süreç olarak tanımlanan girişimcilik, yeni iş fikrinin hayata geçirilmesi ile son bulmamakta, yenilik ve yeni teknoloji üretimi gibi mevcut kaynakların yeniden organize edilmesi, bu sürecin devamlı kılınması gerekliliğini ortaya koyuyor. Girişimcilik daimi bir sıfat olmayıp yenilik faaliyeti varsa ve devam ediyor ise girişimcilikten bahsedilebilir.

Bu durum, daimi yaratıcılık gerektiren bir süreç olup ekonomik ve sosyal hayat içindeki kadınlar da tüm yenilikçi fikir ve uygulamaların merkezinde. Girişimciliğin ülke ekonomisine ve sürdürülebilir kalkınmaya verdiği katkıların yanı sıra kadınlar açısından da finansal kaynaklara erişim imkânı vermesi, yaratıcılık ortamı sağlaması ve özellikle de yenilikçiliği teşvik etmesi son derece önemli. Kadın girişimciliğinin, küreselleşme sonucu artan rekabet ortamında, yaratacağı yeni ekonomik fırsatlar nedeniyle ve büyümenin önemli bir bileşeni konumunda olması dolayısıyla teşvik edilmesi ve desteklenmesi üzerinde önemle durulmalı.

Konferansın Amacı: Gelecek nesilleri de göz önüne alarak kaynakların yeniden organize edilmesini sağlayan yeniçağ girişimcilik sürecinde kadın, tüm yetenekleri ve yaratıcı gücü ile katkı sunacak yetenek, cesaret ve güce sahip. Kadınların yenilikçi özelliklerinden faydalanmayı esas edinerek ancak kadın erkek her iki cinsin de tüm yetenekleriyle birlikte olduklarında toplumsal ve sürdürülebilir kalkınmanın başarılabileceğine inanılılıyor.

Bu kapsamda hem ekonomik hem sosyal hayatta bu yaklaşımı benimsemiş örgüt ve girişimcilerin, başarılı rol model örnekleri olarak, bilgi ve deneyimlerini ilgili taraflara aktarmaları amaçlanmakta.

Sürdürülebilir Kalkınma için Girişimcilik ve İnovasyonda Kadın Konferansı Programı
Kayıt (09:30-10:00)
Açılış Konuşmaları (10:00-10:45) TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu – Birten Gökyay
Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi – Nesrin Semiz
Kadının Statüsü Genel Müdürü – Gülser Ustaoğlu
TOBB Başkanı - Rıfat Hisarcıklıoğlu
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı – Ayşenur İslam
Kahve Arası (10:45-11:00)
Panel 1 (11:00-13:00) Sürdürülebilir Kalkınma için Girişimcilikte Kadın Paneli
Moderatör: Ufuk Batum - ODTÜ TEKNOKENT Genel Müdür Yrd.
Panelistler:
Melek Pulatkonak - Turkish WIN Kurucusu
Zühal Mansfield -  TMG Doğaltaş Şirketi Yönetim Kurulu Bşk.
Elif Esen - İstanbulum Hediyelik Eşya Şirketi Kurucusu
Beliz Bediz - Vivera Biyoteknoloji Şirketi Kurucusu
Barış Okur - Viveka Kuluçka Programı Yöneticisi
Kadriye Sezer - Nallıhan Kadın Kooperatifi Bşk.
Jose Gulherme Reis - Dünya Bankası Ankara Ofisi-Program Lideri
Öğle Yemeği (13:00-14:00)
Panel 2 (14:00-16:00)
Sürdürülebilir Kalkınma için İnovasyonda Kadın Paneli
Moderatör: Göknur Atalay - EnerGY Danışmanlık Şirketi Kurucusu ve Genel Müdürü
Panelistler:
Elif Bilgin - 2013 Google Bilim Fuarı Finalisti ve “Halkın Seçimi” Ödülü Sahibi
Şadiye Mavi - Kadın Buluşçular Fuarı Altın Madalya sahibi
Tülin Akın - Tarımsal Pazarlama ve TABİT Tarımsal Bilişim ve İletişim Teknolojileri Şirketleri Kurucusu
Başak Taşpınar - armut.com Kurucusu ve Genel Müdürü
Gülay Özkan – GEDS Şirketi Kurucusu
Orhan Yılmaz - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Bşk.
Cengiz Ultav - TTGV Yönetim Kurulu Bşk., Vestel Yönetim Kurulu Üyesi
Kahve Arası (16:00-16:15)

Konuk Konuşmacı

(16:15- 17:00)


Kristiina Hiukka - Women in Innovation Topluluğu Kurucusu

Unutmayın, "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Girişimcilik ve İnovasyonda Kadın Konferansı" 24 Ekim 2014 tarihinde Ankara Meyra Palace Hotel'de gerçekleştirilecek. Daha detaylı bilgi, sorularınız ve kayıt için ydo@ankaraka.org.tr adresli maili kullanabilirsiniz.

AnkaraKA kaynaklı haberimizi kadın girişimci okurlarımız başta olmak üzere tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor