Marmaralı Üniversitelerde Girişimci ve Yenilikçi Yapı Güçleniyor!

Üniversitelerin girişimci ve yenilikçi yapıları konularında değerlendirmelerde bulunan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Fatih Akbulut, TÜBİTAK tarafından 2014 yılı Temmuz ayında ilan edilen “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi”ne ilişkin açıklamalarda bulundu.Detaylar haberimiz

Üniversitelerin girişimci ve yenilikçi yapıları konularında değerlendirmelerde bulunan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Fatih Akbulut, TÜBİTAK tarafından 2014 yılı Temmuz ayında ilan edilen “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi”ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Teknolojik üretim seviyesindeki artışın girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün gelişmesiyle sağlanabileceğini ifade eden Dr. Fatih Akbulut, üniversitelerin gerçekleştirdikleri bilimsel ve teknolojik araştırmalar ile fikri mülkiyet çalışmalarının bu kültürün oluşmasına önemli katkı sağladığını belirterek, üniversite-sanayi işbirliğiyle oluşturulacak girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün teknolojinin ticarileştirilmesi noktasında da önemli rol oynadığını vurguladı. TÜBİTAK’ın üniversiteleri girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıraladığı “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinin” 2014 yılı sonuçlarına göre Doğu Marmara Bölgesi’nden 4 üniversitenin Türkiye'nin en girişimci ve yenilikçi 50 üniversitesi arasında yer aldığını belirten Dr. Akbulut, endeks hakkında aşağıdaki değerlendirmelerde bulundu.

50 İçinde 4

“TÜBİTAK’ın ilk kez 2012 yılında hazırladığı endeks her yıl Türkiye’nin yenilikçi ve girişimci ilk 50 üniversitesini belirlemektedir. Bünyesinde 50’den az akademisyen bulunan üniversitelerin değerlendirmeye alınmadığı endekste 2014 yılında 144 üniversite değerlendirilmiş ve Bölgemizde bulunan 6 üniversitenin 4’ü söz konusu endekste ilk 50 üniversite içerisinde yer almıştır. En Yenilikçi ve girişimci 50 üniversite endeksinde Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 12. Kocaeli Üniversitesi 24. Düzce Üniversitesi 41. ve Sakarya Üniversitesi 45. sırada bulunmaktadır. Bir önceki yıla ilişkin bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü, ekonomik katkı ve ticarileşme verileri kullanılarak hazırlanan endekste 2013 yılında Bölgemizden 3 üniversitemiz bulunmaktaydı” dedi.

Arge ve Yenilik Projeleri

TÜBİTAK’ın söz konusu endekste, üniversite-sanayi işbirliğinde yapılan Ar-Ge ve yenilik projeleri sayısı, bu projelerden alınan fon tutarı, akademisyenlerin, üniversite öğrencilerinin ya da son beş yıl içinde mezun olanların teknoparklarda, kuluçka merkezlerinde, TEKMER’lerde ortak veya sahip olduğu faal firma sayısı, lisanslanan patent/faydalı model, endüstriyel tasarım sayısı, bilimsel yayın ve atıf sayısı, patent başvuru ve belge sayısı, faydalı model/endüstriyel tasarım belge sayısı, teknoloji transfer ofisi yapılanmasının varlığı, üniversite dışına yönelik düzenlenen girişimcilik, teknoloji yönetimi ve inovasyon yönetimi eğitimi/sertifika programı sayısı verilerinin de içinde bulunduğu 23 göstergeyi veri setinde kullandığını ifade eden Dr. Akbulut aşağıdaki açıklamalarda bulundu.

8 Milyon Liralık Bütçe

“Önümüzdeki dönemde bu alanlarda üniversitelerimiz tarafından daha fazla sayıda faaliyet gerçekleştirilmesini, bölgemizde bulunan tüm üniversitelerin yenilikçi ve girişimci ilk 50 üniversite içerisinde bulunmasını ve listede bulunan üniversitelerimizin de mevcut konumlarını üst sıralara çıkarmalarını temenni ediyoruz. 2010-2014 yılları arasında Bölgemizde bulunan 6 üniversitemizin toplam bütçesi 8.090.999,85 TL olan 43 projesi Ajansımızdan destek almaya hak kazandı ve Ajansımız bu projelere öngörüldüğü gibi tamamlandığı takdirde 6.095.424,99 TL karşılıksız destek vermeyi taahhüt etti.  Ajansımızın başlattığı farklı programlara ait bu projelerden bir kısmı tamamlanmış olmakla birlikte bir kısmı da devam ediyor. Devam eden projelerden ikisi güdümlü proje niteliğinde olup, bu projeler Ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenmektedir” açıklamasında bulundu.

Projeler Hayata Geçecek

Akbulut, “İlki Kocaeli Üniversitesi’yle yürütülmekte olan 2013 yılında başlayan güdümlü projemiz sayesinde kalp krizi sırasında kullanılan ve ithal edilen bir kitin bölgemizde üretilmesi ve ticarileştirilmesi sağlanacak. İkincisi Sakarya Üniversitesi’yle yürütülmekte olan 2014 yılında imzaları atılan güdümlü projemiz kapsamında ise, Türkiye’nin ilk  “Bölgesel Ortopedik ve Dental İmplant Tasarım, Üretim ve Test Merkezi” kurulacak. Toplam bütçe büyüklüğü 4,76 milyon TL olan bu iki projeye Ajans olarak yaklaşık 3,58 Milyon TL karşılıksız destek vereceğiz. İlaveten, Düzce Üniversitesi’yle gerçekleştirmeyi planladığımız bir güdümlü proje üzerindeki hazırlıklarımıza da devam ediyoruz. Bu çerçevede, önümdeki dönemde hem üniversitelerimizin şimdiye kadar faydalandığı mali ve teknik destek programlarımıza devam edecek hem de ilave işbirliklerini hayata geçireceğiz” dedi.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı çalışmaları ve sağladığı destekler hakkında daha detaylı bilgi için www.marka.org.tr web adresini ziyaret edebilirsiniz.

Haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor