İthal Ürünlerin Yerlisini Yapan Girişimcilere 200 Bin TL Destek!

“Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı” ile TÜBİTAK ithal ürünlerin yerlisini yapan girişimcilere 200 Bin TL destek verecek. Detaylar haberimizde..

Hükümetin “milli dönüşüm” atağına TÜBİTAK’tan çifte destek. Uçaktan tanka, otomobilden uyduya, ilaçtan aşıya kadar pekçok konuda “milli üretim”e geçilmesinin ardından, yeni projelerin kapısı da sağlanan bu desteklerle aralanacak. Bu çerçevede uygulamaya konulan desteklerden biri “Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı” adını taşıyor. Destek kapsamında, yaygın olarak kullanılmasına karşın ithal edilen cihaz ve malzemelerin yerlisini yapanlara teşvik veriliyor.

Dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası alanda rekabet edebilecek ürünlerin geliştirilmesi amacıyla uygulamaya konulan program kapsamında, 18 ay süreyle 200 bin TL’ye kadar destek verilecek.

İlk Arge’ye 60 Bin TL 

Ayrıca, aylık 3 bin TL’ye kadar burs desteği imkanı sağlanıyor. Bilimsel faaliyetler için 10 bin TL’ye kadar seyahat desteği, proje yürütücüsüne aylık bin TL proje teşvik ikramiyesi ve araştırmacıya aylık 500 TL’ye kadar proje teşvik ikramiyesi de sunuluyor.

TÜBİTAK’ın devreye soktuğu bir diğer destek de “Başlangıç ARGE Projeleri Destek Programı”. ARGE projesi hazırlama kültürüyle birlikte projeler konusunda deneyim kazandırma amacıyla başlatılan programdan, herhangi bir projede yürütücülük yapmamış olan üniversite, kamu veya özel kuruluşlardaki araştırmacılar yararlanabiliyor. Programda, proje başına en fazla 24 ay olmak kaydıyla 60 bin TL’ye kadar bütçe sağlanıyor. Projede yer alacak bursiyerlere aylık 1.800 TL burs, bilimsel faaliyetler için 10 bin TL’ye kadar seyahat desteği, 5 bin TL’ye kadar proje yayılım giderleri için destek, aylık 500 TL’ye kadar da proje teşvik ikramiyesi veriliyor.

1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı

Programın amacı; ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün, süreç, yöntem, model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma veya deneysel geliştirme projelerinin desteklenmesi. (1001, 1505 ve 1005 programlarının karşılaştırmalı tablosu için lütfen tıklayınız)

Proje Süresi : Proje süresi en fazla 18 ay.

Proje Bütçesi

2014 yılı için, proje destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)*, Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) 200.000 TL. İstenen burs miktarlarının toplamı aylık 3.000 TL’den fazla olamaz. Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir. Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez. (Bu program kapsamında, koşullu olarak PTİ ödemesi yapılmakta. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.)

Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Hakları

Proje yürütücüsü, üçüncü kişi veya kişilere ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının proje önerisine konu olup olmadığını, proje önerisini sunmadan önce araştırmak ve araştırma sonuçlarını sunmak zorunda.

Üçüncü kişi veya kişilere ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının proje önerisine konu olması durumunda;

  • Proje yürütücüsü, projenin üçüncü kişilerin fikri ve sınai haklarına tecavüz oluşturmadığını taahhüt eder ve varsa ilgili lisans, devir vb. anlaşma metinlerini ibraz eder.
  • TÜBİTAK’ın üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlali iddiasıyla herhangi bir hukuki muameleye muhatap kalması, TÜBİTAK’a bir uyarı, idari bir ceza ve herhangi bir müeyyide uygulanması veya uygulanacağının bildirilmesi durumunda proje yürütücüsü TÜBİTAK’ın yanında müdahale ederek sorumluluğu üstlenmekle yükümlü. Buna rağmen TÜBİTAK hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, TÜBİTAK proje yürütücüsüne rücu eder.

Proje yürütücüsünün kusur veya ihmali nedeniyle üçüncü kişilere ait fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin ihlallerin tespit edilmesi durumunda yönetmelik, araştırma projelerinde uygulanacak idari ve mali esaslar ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Başvuru yapılan proje konusuyla ilgili olarak ulusal/uluslararası patent, faydalı model ve tescil alınıp alınmadığına dair taramalar bura veya buradan yapılabilir.

Başvuru Tarihleri: 2014 yılı 2. Dönem başvuruları için son tarih:

  • Online Başvuru: 5 Eylül 2014 (Başvuru Sistemi 7 Temmuz 2014 tarihinde kullanıma açıldı.)
  • Basılı Kopya: 12 Eylül 2014

NOT: Online başvuru sistemi son başvuru tarihinden yaklaşık 45 gün önce kullanıma açılmakta. Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için; online başvurunun belirtilen süreler içinde tamamlanmasından sonra, basılı kopya olarak gönderilmesi gereken belgelerin de en geç son başvuru tarihi mesai bitimine kadar, aşağıda belirtilen iletişim adresimize ulaştırılmış olması gerekmekte.

İletişim Adresi: TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Tunus Cad. No:80 06100 Kavaklıdere-ANKARA

Haberimizi yerli üretim yapan girişimcilerimiz başta olmak üzere tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor