TÜBİTAK'tan 1511 Kapsamında Özel Sektöre Yönelik 11 Yeni Çağrı!

TÜBİTAK, Enerji, Gıda, Makine İmalat, Bilgi İletişim Teknolojileri ve Otomotiv öncelikli alanlarında 2012 ve 2013 yıllarında çağrılar çıkmıştı. Kurum 2014 yılı için de 11 yeni destek çağrısına çıktı. Detaylar haberimizde..

2012 yılında Enerji, Gıda, Makine İmalat, Bilgi İletişim Teknolojileri ve Otomotiv öncelikli alanlarında yayınlanan 22 çağrının ardından 2013 yılı içinde Enerji, Bilgi İletişim Teknolojileri ve Sağlık Öncelikli Alanlarında toplam 34 adet çağrı yayınlanmıştı. Çağrı hazırlık aşaması ve çağrı planlamaya ilişkin çalışmaların tamamlanmasının ardından 2014 yılı için de hazırlığı yapılmış olan 11 adet daha çağrıya çıkıldı.

Mobil İletişim Çağrıları

TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve özel sektöre yönelik Ar-Ge projelerini “1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı” ile desteklemekte. Bilgi İletişim Teknolojileri Öncelikli alanı altında yer alan  Mobil iletişim teknolojilerine yönelik 1 Temmuz 2013 tarihinde toplam 8 adet çağrı yayınlanmış. Bu çağrılar sonrasında yapılan değerlendirmeler kapsamında, özgün yeni ve rekabetçi teknolojilerin geliştirilmesi, çağrı konusundaki ileri teknoloji sistemlerinin standardizasyon çalışmalarına katkı sağlanması, ülke ihtiyaçlarının karşılanması,  küresel oyuncuların ortaya çıkması, sektörel gelişimin yeni konularda da sürdürülmesi  amacıyla 6 adet yeni çağrı yayınlanmış.

Mobil İletişim için yapılan çağrı metni ve çağrıya ilişkin özel hususlar haakında detaylı bilgi edinmek isteyen okurlarımız aşağıdaki adreslerden yararlanabilirler.

Enerji Verimliliği- Elektrik Motorları

Elektrik motorları enerjinin en çok kullanıldığı güç birimleri. Bu güç birimlerinde sağlanacak verim artışları enerji verimliliğinde önemli tasarruf kazanımları sağlayacak. Bu kapsamda elektrik motorlarındaki verimliliğin artışı ile ilgili olarak 2013 yılı içinde motor sürücüleri konularında çağrıya çıkılmış. 2014 yılı içinde de doğrudan motor teknolojilerine yönelik  “Sürekli mıknatıslı senkron motor teknolojilerinin geliştirilmesi” ve “Özel motor teknolojilerinin geliştirilmesi” başlıklarında  iki çağrı yayınlanmış. Bu çağrılar kapsamında elektrik motorlarında rekabetçi, özgün verimlilik sınıfı IE4 olan motor teknolojileri ile ilgili projelerin desteklenmesi öngörülmüş.

Enerji Verimliliği- Elektrik Motorları için yapılan çağrı metni ve çağrıya ilişkin özel hususlar haakında detaylı bilgi edinmek isteyen okurlarımız aşağıdaki linklerden yararlanabilirler.

Biyomedikal Ekipmanlar- Ameliyathane Robotları ve Cerrahi Aprat/Cihazlar

Özel sektör kuruluşlarının öncelikli alanlardaki Ar-Ge projelerini desteklemek üzere kurgulanmış olan 1511 öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı kapsamında, 1 Temmuz 2013 te Kişiye özel implantlar, cerrahi aparatlar, akıllı protez/ortez sistemleridış iskelet robotları, diyaliz sistemleri, e-sağlık, evde bakım, tedavi ve takip sistemleri, medikal görüntüleme sistemleri, tıbbi modelleme-simülasyon teknolojilerinin geliştirilmesi konularını kapsayan toplam 6 adet çağrı yayınlanmış. Biyomedikal ekipmanlar alanında  büyük önem kazanan “Cerrahi alanda robotik uygulamalar”  ile  sağlık teknolojileri ve özellikle cerrahi teknolojilerin insan sağlığının korunması, ameliyat sırasında etkili müdahale yapılabilmesi ve ameliyat sonrası iyileşmenin hızlanması için büyük bir öneme sahip “cerrahi aparat/cihazlar” konularında iki adet çağrı yayınlandı.

Rekabetçi, yenilikçi  özgün Ar-Ge projelerinin destekleneceği bu çağrıların duyurularına ulaşamak isteyen okurlarımız aşağıdaki linklerden yararlanabilirler.

Hematoloji Kitleri ve Referans Malzemeler

1 Temmuz 2013 tarihinde, “Doğum öncesi ve sonrası tarama ve tanı kitlerinin geliştirilmesi,  Biyolojik örneklerden nükleik asit veya protein ayrıştırılması, saflaştırılması veya analizinde kullanılacak kitlerin ve/veya materyallerin geliştirilmesi,  Biyokimyasal tanı kitlerinin ve/veya referans materyallerin geliştirilmesi, Mikrobiyoloji ve immünoloji  tanı kitlerinin ve/veya referans materyallerin geliştirilmesi, Histopatoloji, sitoloji ve flow sitometri kitlerinin  geliştirilmesi” başlıklarında toplam 5 adet çağrı yayınlanmış. Tanı Kitleri ve referans materyallerinin geliştirilmesi kapsamında önemli görülen “Hematoloji tanı kitleri ve referans materyalleri” konusu, ülke ihtiyaçları, özel sektör kuruluşlarının bu alandaki çalışmalarının teşvik edilmesi ve diğer çağrı konularını tamamlayıcı yönü de dikkate alınarak 25 Şubat 2014 tarihinde bir çağrı yayınlandı.

Kan sayımı, kan hücre tiplendirmeleri, kanama koagülasyon bozukluklarının saptanması, kan gruplarının belirlenmesi, kan hücreleri ve hastalıklarının tanısına yönelik kit, belirteç (markör) ve/veya referans materyallerinin geliştirilmesi  kapsamındaki projelerin destekleneceği çağrının metnine ve çağrıya ilişkin özel hususlar hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen okurlarımız aşağıdaki linkden yararlanabilirler.

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı hakkında daha detaylı bilg edinmek için ilgili TÜBİTAK sayfasını ziyaret edebilir.

Haberimizi Enerji, Gıda, Makine İmalat, Bilgi İletişim Teknolojileri ve Otomotiv sektörlerinde faal olan girişimcilerimiz başta olmak üzere tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor