Türkiye'de Girişimciliğin En Önemli Faktörü "Aile Desteği"

Amway Avrupa tarafından Münih Teknik Üniversitesi işbirliğinde GfK Almanya’ya yaptırılan ve dünyanın dört bir yanından 24 ülkeyi kapsayan Girişimcilik Araştırması’nın Türkiye sonuçları “Türkiye’de Girişimciliğin Yol Haritası” Paneli’nde açıklandı. Detaylar haberimizde..

Amway Avrupa tarafından Münih Teknik Üniversitesi işbirliğinde GfK Almanya’ya yaptırılan ve dünyanın dört bir yanından 24 ülkeyi kapsayan Girişimcilik Araştırması’nın Türkiye sonuçları “Türkiye’de Girişimciliğin Yol Haritası” Paneli’nde açıklandı.

Amerikan Şirketler Derneği’nin (AmCham Türkiye/ABFT) Amway desteği ile düzenlediği panelin genel amacı, farklı ülkelerdeki girişimcilerin ekonomik potansiyeline işaret etmek ve potansiyel girişimcileri planlarını hayata geçirmelerinde desteklemek olan araştırmada Türkiye’de her 5 katılımcıdan 3’ünün (%61) kendi işine sahip olmaya yönelik tavrı olumlu. Ve Türkiye, bu oranla araştırmaya katılan 24 ülke arasında 5. sırada yer alıyor. Ayrıca üniversite mezunu katılımcıların (%67), olmayanlara göre (% 60) girişimciliğe karşı daha olumlu yaklaştıkları görülüyor. Özellikle 30 yaşın altındaki genç katılımcılar (%53) ve öğrenciler (%56) ciddi bir girişimcilik ruhu sergiliyor.

Farklı yaş gruplarının sonuçları değerlendirildiğinde ise 50 yaşında bir düşüş gözlemleniyor. 20 ila 29, 30 ila 39 ve 40 ila 49 yaşlar arasındaki katılımcılar, %63 ila %68 arasında değişen oranlarda olumlu tavır sergiliyor. Bununla birlikte, 50 ila 59 yaşları arasındaki katılımcılarda, onay %47’ye düşüyor.

Girişimciliğe en olumlu bakan bölge Doğu Anadolu

%78 ile Doğu Anadolu ve %75’er oranla Karadeniz ve Marmara bölgelerindeki katılımcılar girişimciliğe karşı olumlu bakıyor. Ege Bölgesi ise %30 oranıyla % 70’lik dünya ortalamasının çok altında kalıyor.

Neden ‘Girişimci’ olmak istiyoruz?

Türkiye’de bir işe başlamanın en cazip tarafı % 40 oranla ‘bir işverene bağlı olmamak ve kendi kendisinin patronu olmak’. Bunu % 35 ile ‘kişisel tatmin ve kendi fikirlerini gerçekleştirme imkânı ve % 32 ile ‘ikinci gelir olanakları’ izliyor. ‘Aileye daha iyi uyum, boş zaman ve kariyer’ de diğer faktörler arasında yer alıyor.

Farklı yaş grupları arasında önem sırası değişiyor. ‘Kişisel tatmin’e en fazla ilgi duyanlar 20 -29 yaş grubundan çıkıyor. 30–39 yaş grubunda olanlar ‘bir işverene bağlı olmamak ve kendi kendisinin patronu olmak’ daha birincil faktörken 40–49 yaş grubunda ise ‘ikinci gelir olanakları öne çıkıyor.

Başarısızlık korkusu girişimciliğin önündeki en büyük engel

Türkiye’de kendi işinin sahibi olma yönündeki isteklilik %39 oranla dünya ortalamasının üzerinde kalmayı sürdürüyor. Katılımcıların %11’i de halihazırda kendi işine sahip olduğunu belirtiyor. Ancak tıpkı uluslararası ortalamada olduğu gibi (%70), Türkiye’deki her 3 kişiden 2’si (%66) girişimlerinde başarısız olma korkusunu işletme kurmalarının önünde bir engel olarak görüyor.

İş kurmada Türkiye’de geleneksel değerler öne çıkıyor

Kişisel ve sosyal değerler iş kurmada Türkiye’den katılımcılar için oldukça önemli. “Kişisel hayal kırıklığı, özgüven kaybı” (%29), “ailemi hayal kırıklığına uğratmak veya kaybetmek” (%24) ve “arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım ve iş ortaklarım nezdinde itibar kaybetmek” (%18) gibi nedenleri yeni bir iş kurmanın önünde engel olarak görürken, uluslararası ortalamalar çok daha düşük (sırasıyla %14, %9 ve %6).  Bunlarla birlikte bir işte başarısızlık
korkusu, 30 yaşın altındaki genç katılımcılarda (%70) daha yaşlı katılımcılara göre daha fazla görülüyor. Geçici olarak çalışmayan katılımcılar ise  (%73) başarısızlıktan diğerlerinden daha da fazla korkuyor. “Finansal yükler”, bu kesim için (%33) diğer vatandaşlara kıyasla (%20) daha büyük bir tehdit oluşturuyor.

Kendi işine sahip olma konusunda en önemli ön koşul aile desteği

Türkiye’den katılımcılara göre bir iş kurarken en cesaret verici faktör % 40 oranla “aile ve sosyal çevrenin desteği. Ki bu durum uluslararası ortalama için çok daha az önemli (%27). Ayrıca % 28 ile ‘kamu finansmanı ve başlama kredileri’, % 26 ile ‘düşük riskli iş modelleri’ ve % 22 ile de ‘girişimcilik eğitimi ve iş becerilerinin öğretilmesi’ de bu kararı destekleyen etkenler. 

Her beş kişiden biri de ‘bürokratik kolaylıklar’, ‘mentorluk, iş ağları ile destek’ ve ‘insanlara başarısızlık müsaadesi veren bir kültürün iş kurmak için teşvik edici faktörler olarak kabul ediyor. Araştırmada bu konuyla ilgili çıkan ilginç bir sonuç da üniversite derecesi olanların ‘girişimcilik eğitimi ve iş becerilerinin öğretilmesi’ne olan talepleri daha yüksek olması.

Amway Türkiye hakkında detaylı bilgi edimek isteyen okurlarımız www.amway.com.tr web adresini ziyaret edebilirler. Haberimizi  tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor