TEYDEB 2013 Yılında 380 Milyon TL’lik Hibe Desteği Verdi!

Özel sektörün Ar-Ge ve yenilikçi faaliyetlerini hibe olarak destekleyen TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’na (TEYDEB) 2013 yılında 3 bin 200 proje başvurusu yapıldı. Ar-Ge projelerine verilen hibe desteği de 380 Milyon TL olarak gerçekleşti. Detaylar haberimizde..

Özel sektörün Ar-Ge ve yenilikçi faaliyetlerini hibe olarak destekleyen TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’na (TEYDEB) 2013 yılında 3 bin 200 proje başvurusu yapıldı. Ar-Ge projelerine verilen hibe desteği de 380 Milyon TL olarak gerçekleşti.

TEYDEB, 2013 yılında yaptığı yeniliklerle özel sektör desteklerinin yanında, ulusal yenilik ve girişimcilik ekosisteminin gelişmesini ve sürdürülebilirliğini destekleyen yeni programları bünyesine kattı. TEYDEB bu yenilikçi ve girişimci ekosistemin, ulusal ve uluslararası patent kazanımına dönüşmesini destekleyen süreçlerin yönetimini de yürütüyor.

Mevcut destek programlarına ek olarak “1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı” 2013 yılında yürürlüğe girdi. 1601 Programıyla, Ar-Ge ve yenilik alanlarında sağlanan kamu desteklerinin daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak mekanizmaların desteklenmesi ayrıca ulusal yenilik ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi hedefleniyor. Program kapsamında ilk olarak, 1 Ağustos 2013 tarihinde “Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi” konusunda çağrıya çıkıldı. 48 başvurunun yapıldığı programda 14 üniversitenin desteklenmesine karar verildi. 6 Aralık 2013’de ise “Özel Sektör Firmalarının Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesini Artırmaya Yönelik Mentörlük  Mekanizması Geliştirilmesi ve Uygulanması” konulu  ikinci çağrıya çıkıldı. İki aşamalı olan çağrının ilk aşamasında 3 ay sürecek  mentörlük mekanizmasının oluşturulması, en fazla 9 ay sürecek ikinci aşamada ise oluşturulan bu mekanizmanın en az 15, en fazla 25 KOBİ’de uygulanması sağlanacak.

Patent Destek Programı Yenilendi

2013 yılının yeni desteği olan “1602 TÜBİTAK Patent Destek  Programı” ile ülkemiz  kaynaklı ulusal ve uluslararası  patent başvuru sayısının artırılması, gerçek ve tüzel  kişilerin patent başvurusu yapmaya  teşvik edilmesi, ülkemizdeki patent sayısının arttırılması amaçlanıyor. Program ile ulusal ve uluslararası patent süreçleri aşama aşama desteklenecek. Patent alınması halinde ayrıca ödül verilecek. Başvuru süreçlerinde de iyileştirme yapılarak büyük oranda kolaylaştırıldı. TPE’de yapılan online patent işlemleri sırasında, her ulusal ve uluslararası başvurunun yapılabilmesi için TÜBİTAK desteğinin talep edilmesi, 1602 Programı patent destek sürecinin başlaması için yeterli olacak.

Ön Ödemelerde İyileştirme ve Otomatik Sisteme Geçildi

TEYDEB desteklerinden 1501, 1507, 1509, 1511 ve 1512 kodlu programlar kapsamında desteklenen projelere öncesinde, üst sınır 500 Bin TL ile sınırlı ve bir defaya mahsus olmak üzere ön ödeme yapılıyordu. Yeni düzenlemeyle, her dönem ön ödeme alabilmesi ve yapılabilmesi sağlandı. Üst sınır da 2 Milyon TL’ye yükseltildi. Ayrıca ilk ön ödemenin kuruluş tarafından talep edilmesiyle, sonraki her dönem için ön ödemelerin otomatik olarak devreye girmesi sağlandı.

2013’de 380 Milyon TL’lik Hibe Desteği

TEYDEB’in proje başvuru sayısı son 10 yılda yaklaşık 8 kat arttı. 2013 yılında ise, proje başvuru sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 13 artarak 3 bin 200’e ulaştı. Desteklenen projeler çerçevesinde ödenen hibe destek tutarı da 2013 yılında 380 Milyon TL olarak gerçekleşti.

1511 Programına 314 Başvuru Alındı

İlk kez 2012 yılında başlatılan 1511 Destek Programı ile ülkemizde ihtiyaç duyulan alanlarda Ar-Ge yapan sanayi kuruluşlarına hibe desteği veriliyor. Özel sektörün büyük ilgi gösterdiği program kapsamında sağlık konusu öncelikli alanlar içine alındı. 2013 yılında Teknolojik Yol Haritası (TYH) temel alınarak, ikinci çağrı döneminde ‘Enerji’ öncelikli alanında ‘Enerji Verimliliği’ konusunda 8, ‘Bilgi ve İletişim Teknolojileri’ öncelikli alanında ‘Mobil İletişim Teknolojileri’ konusunda 8 ve ‘Sağlık’ öncelikli alanında ‘Biyomedikal Ekipmanlar’, ‘Aşı’, ‘Tanı Kitleri’ ve ‘Biyomalzemeler’ konularında da 18 çağrıya çıkıldı. 2013’te açılan 34 çağrı aralık ayı itibariyle kapandı ve toplamda 314 başvuru alındı.

Girişimcilerin Fikirleri Ticari Değeri Yüksek Ürünlere Dönüşecek

1512 Programıyla girişimcilerin iş fikirlerini kuracakları firmalarda ticari değeri yüksek ürün ve hizmete dönüştürebilmeleri için TEYDEB, özel sektör kuruluşlarıyla bir araya gelerek, “1512-B Özel Sektör ile Ortak Girişimcilik Destek Çağrısı”na çıktı. Bu çağrıyla; 1512 kaynaklı firmaların pazarda yer alma ve yaşama şansını artırma, öncelikli alanlara odaklanma, özel sektörün girişimcilik desteği vermesine aracılık yapılması ve katkı sağlanması amaçlanıyor.

128 Girişimci Firma Kurdu

“1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı" ile bireysel fikirlerin ticarileşmesine öncü olan TEYDEB, çıktığı çağrılarla girişimcilerin iş fikirlerinin firma ve ürüne dönüştürmelerine destek oluyor. 1512 Programının 2013 çağrısı kapsamında; ilk aşamaya 1.220 iş fikri başvurusu alındı. 377 girişimcinin başvurduğu ikinci aşamada ise 128 girişimci firma kurdu.

KOBİ’ler Ar-Ge’ye Yöneliyor

Destek programlarına başvuran KOBİ’lerin sayısında son yıllarda büyük artış gerçekleşti. 2013 yılında proje başvurusu yapan KOBİ’ler sayısı 2012 yılına göre yüzde 17 arttı. “1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı”na yapılan başvurular ise 2013 yılında en yüksek değere ulaştı. Bir önceki yıla göre yüzde 24 artış gözlemlendi.

TEYDEB Destekleri Anlatıldı

TEYDEB Destek Programlarının tanıtımı kapsamında 2013 yılında 41 farklı ilde Sanayi Odası, Sanayi ve Ticaret Odası, Organize Sanayi Bölgesi, Üniversite, Teknopark ve Kalkınma Ajansları’nda toplam 170 etkinlik düzenlendi. TEYDEB’den destek alan, başvuruda bulunan ve süreçlere önceden başvuruda bulunmamış 37 firmaya ziyaret düzenlendi. TEYDEB genel broşürü ve açılan yeni çağrı kapsamında tasarlanan 1511 Programı broşürü 61 bin adet basılarak dağıtıldı. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı 87 webiner yapıldı. Bunun dışında İstanbul Ticaret Odası ve Kalkınma Ajansları personeline yönelik webinerler düzenlenerek TEYDEB süreçleri hakkında bilgiler verildi.

TEYDEB Eğitim Portalı kapsamında; firmalar, hakem izleyiciler ve TEYDEB uzmanlarının yararlanabileceği 4 temel konuda eğitim içerikleri oluşturuldu. Ham içeriklerin yazılı ve sözlü olarak iletilmesi ve oluşturulan senaryoların her aşamada kontrol edilerek düzenlenmesi eğitim grubu tarafından gerçekleştirildi. Destek kararı sonrası süreçler, hakem ve izleyici yerinde ziyaret rehberi, hakem ve izleyici değerlendirme raporu hazırlama ve hakem adayı belirleme ilkeleri ana konuları dışında TEYDEB destek programları için üretilen tanıtım sunumları da hazırlanarak, aynı portal içine yüklendi.

TÜBİTAK TEYDEB ve çalışmaları hakkında bilgi için www.tubitak.gov.tr/tr/teydeb ve hibe-destek programları için bu dokümandan bilgi alabilirsiniz.

Haberimizi teknoloji-yenilik destek programlarını ve bu alandaki gelişmeleri takip eden okurlarımız başta olmak üzere tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Esra Tavukçu Hakkında

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden 2011'de mezun oldu, 2008-2011 yıllarında Young Guru Academy'de (YGA) çeşitli projelerde görev aldı. Yazar nitelikli içerik sitelerine freelance olarak editörlük, sosyal medya danışmanlığı yapmaktadır. Mayıs 2013 - Mart 2014 aralığında Girişim Haber'de editörlük yapmıştır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor