BMY-KOGİDER Teşvikler ve Hibeler Konferansını Kaçırmayın!

BMY-KOGİDER Teşvikler ve Hibeler Konferansı 23 Ocak 2014'te 5 BY Otell-İstanbul'da gerçekleşecek. Organizasyonda özel sektör, dernek ve devlet yöneticileri ile yeni program ve düzenlemelerin konuşulup tartışılacağı bir platform network ortamı sunmayı hedefleniyor. Detaylar haberimizde..

BMY-KOGİDER Teşvikler ve Hibeler Konferansı, tüm destek, teşvik programları ve yatırımlar için KOBİ’ler, holdingler, iş geliştirme birim yöneticileri, ihracat-ithalat yöneticileri, Ar-ge yöneticileri, firma sahipleri ve tüccarlar için büyük önem taşıyor.

1 Gün sürecek bu organizasyon, özel sektör, dernek ve devlet yöneticilerini tek çatı altında aynı platformda buluşturarak, ikili ve ticari ilişkiler çerçevesinde yeni program ve düzenlemelerin konuşulup tartışılacağı bir platform network ortamı sunmayı hedefliyor.

Konferans konuları şu şekilde : 

  • Kobilerin finans kaynaklarına ulaşım programı
  • Avrupa Birliğinden Türkiye’ye yatırım destek Programları
  • Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Teşvik Mevzuat Programları
  • AR-GE İnovasyon, OSB’ler
  • Yeni Yatırım Teşvik Yasaları ve Hibeler
  • Yeni Projeler, Yeni Mevzuatlar, Gümrük, Teşvik Programları ve Yasal
  • Düzenlemeler

Konferansın Programı 

08.00-09.00 Kayıt ve ikram - network

09.00-09.10 BMY EVENTS HOŞGELDİNİZ KONUŞMASI

09.10-09.30 YATIRIM DESTEKLERİNE YÖNELİK DEVLET POLİTİKALARI, YENİ DÜZENLEMELER

                  Sn. M. Haluk ILICAK, Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı, Büyükelçi

09.30-10.30 1. Oturum: KOBİLERİN FİNANS KAYNAKLARINA ULAŞIM PROGRAMI

                  Kobilerin ekonomi içindeki yeri ve önemi : Sn. Mert ÖZCÖMERT, İTO 

                  Kobilerin finans kaynaklarına ulaşım ile ilgili kilometre taşları :Sn. Hikmet KURNAZ

                  Hibe ve teşviklerin ülke ekonomisi üzerinde yeri : Sn. Massimo D'eufemia,

                  Danışmanlık şirketleri, STK ve finnans kuruluşlarının önemi : Sn. Mert Özcömert

10.30-11.00  Kahve molası, network

11.00-12.00 2. Oturum: AVRUPA BİRLİĞİ’ NDEN TÜRKİYE’ YE YATIRIM DESTEK PROGRAMLARI

                  7. Çerçeve Programı ve ülkemizin kazanımları : Sn. Prof. Dr. Ali Rıza Özdemir, TÜBİTAK

                  AB desteklerinin kobilere,ülke ekonomisine kazandırdıkları : Sn. Sezgin Sezer, KOGİDER

                  AB projelerin Türk kobilerine markalaşma sürecindeki etkileri:Sn. Werner Gruber

                  Sivil inovasyon ve ülkemizin teknolojik gelişiminde AB fonlarının önemi

12.00-13.00 Öğle yemeği ikramı, network

13.00-14.00 3. Oturum: KALKINMA AJANSLARININ BÖLGESEL TEŞVİK MEVZUAT PROGRAMLARI

                  Kalkınma ajanslarının bölgesel kalkınmadaki önemi : Sn. Serkan Valandova

                  Kalkınma ajanslarının kobilerde katkısı : Sn. Onur Yıldız, Sn. Bülent Özkan

14.00-14.30 Kahve molası, network

14.30-15.30 4. Oturum: AR-GE İNNOVASYON, OSB

                  Ülkemizde ar-ge ve buna bağlı marka gelişiminde önemi

                  Kobilerde teknoloji yönetimi ve yenileşme : Sn. Mehmet Madencan

                  Yatırım yeri tahsisi ve OSB’lerin rolü : Sn. Hüseyin Kutsi Tuncay 

15.30-16.00 Kahve molası, network

16.00-17.30 5. Oturum: YENİ YATIRIM TEŞVİK YASALARI VE HİBELER

                  Yeni Projeler, Yeni Mevzuatlar, Gümrük, Teşvik Programları ve Yasal Düzenlemeler

                  Teşvik programları, teşvik yasaları

                  Gümrük, vergi, KDV faiz desteği uygulamaları

                  Müracat prosedürleri, kontrol denetimleri : Sn. Selim Serkan Ercan, KOSGEB

                  Ekonomi Bakanlığı destekleri : Sn. Mehmet Emrah Sazak, EKONOMİ BAKANLIĞI

Uluslararası fon kuruluşlarının üst düzey yöneticileri de programa  konuşmacı olarak katılacaklar.Bu anlamda konferans, uluslararası bir nitelik taşıyor. Konferansı Kobi Girişimci İş Dünyası Derneği destekliyor. Konferans sonunda katılımcıların imzalayacağı ortak “Sonuç Deklarasyon”u Türkçe ve İngilizce yayınlanarak ulusal ve uluslararası kurumlara gönderilecek.

Konferansın 23 Ocak 2014 tarihinde 5 BY Otell-İstanbul'da gerçekleşeceğini hatırlatıyoruz. Konferans hakkında daha detaylı bilgi ve katılım için bmyevents.com ve www.kogider.org web adreslerinizi ziyaret edebilirsiniz.

Haberimizi teşvik ve hibeleri takip eden girişimci okurlarımız ve KOBİ'lerimiz başta olmak üzere tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Esra Tavukçu Hakkında

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden 2011'de mezun oldu, 2008-2011 yıllarında Young Guru Academy'de (YGA) çeşitli projelerde görev aldı. Yazar nitelikli içerik sitelerine freelance olarak editörlük, sosyal medya danışmanlığı yapmaktadır. Mayıs 2013 - Mart 2014 aralığında Girişim Haber'de editörlük yapmıştır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor