G43 Anadolu Girişim Sermayesinden Güneydoğulu KOBİ'lere Destek!

Avrupa Yatırım Fonu, KOSGEB, girişim sermayesi fonu alanında Türkiye'nin fonlar fonu Istanbul Venture Capital Initiative (iVCi) ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği ile G43 Gelişen Anadolu Girişim Sermayesi Fonu Projesi’nin tanıtım toplantısı 29 Kasım Cuma günü Şanlıurfa'da gerçekleşti.

Şanlıurfa-19 Kasım 2013: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Avrupa Yatırım Fonu (AYF), Türkiye’de “Anadolu Kaplanları” olarak adlandırılan, gelişmekte olan bölgelerdeki şirketleri hedef alan G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu’nu TheAbraajGroup’un yöneteceğini açıkladı.

AYF, Katılım Öncesi Destek Aracı (IPA) ve Türkiye’deki ortağı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile bu yeni fona 14 milyon Euro kaynak sağlıyor. AYF aynı zamanda Türkiye’de girişim fonları yatırımcısı olan Istanbul Venture Capital Initiative’in (iVCi) 2 milyon Euro’luk kaynağı ile bu fona olan katılımı güçlendiriyor. G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu, bu kaynaklar ve TheAbraajGroup’un 4 milyon Euro katkısıyla bölgeye en az 20 milyon Euro’luk yatırım yapmayı hedefliyor. Fon, Türkiye’de yüksek büyüme potansiyeli bulunan, ortalama kişi başı gelirin ülke ortalamasının yüzde 75 ve altında olduğu 43 kenti hedef alacak. Fon büyüklüğünün en az yüzde 50’si ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne (GAP Bölgesi) yatırım yapılacak.

Bugün Şanlıurfa’da düzenlenen etkinlikte konuşan KOSGEB Başkanı Sayın Mustafa KAPLAN, “Bu fon, Türkiye’nin hızla gelişmekte olan bu bölgelerindeki en iyi küçük ve orta ölçekli işletmelerin bazılarına ulaşacak ve böylece kendilerine daha fazla profesyonelleşme ve daha büyük kuruluşlar haline gelme fırsatı sunacak,” dedi.

AYF Genel Müdür Yardımcısı Marjut SANTONI ise, “TheAbraajGroup, Türkiye’deki varlığını kanıtlamış,  zorlu coğrafyalarda hızla büyüyen işletmeleri desteklemede geniş bir küresel deneyime sahip, tecrübeli bir fon yöneticisidir” açıklamasında bulundu.

TheAbraajGroup Ortağı ve Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı Selçuk YORGANCIOĞLU da “Bu fon, bölgedeki varlığımızı sağlamlaştırmak için önemli bir adımdır. Ülkemizin bu bölgesinde yapılabilecek mükemmel yatırım fırsatları bulunuyor ve bunu kanıtlamak için vargücümüzle çalışacağız,” diye ekledi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hakkında

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı’nın (RCOP) Türkiye’deki uygulayıcısı. Program, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Destek Aracı ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmekte. RCOP’un ana hedefi, 2007-2013 dönemi için 550 milyon Euro’luk toplam bütçe ile Türkiye’nin nispeten az gelişmiş bölgesindeki –hedef bölge- 43 vilayetin rekabet edebilme düzeyini hem iş ortamının iyileştirilmesine yatırım yaparak, hem de işletme kapasitesinin geliştirilmesini destekleyerek ve girişimciliği teşvik ederek artırmak. G43 projesi hedef bölgede yenilikçi finansman çözümlerinin yaratılması ve geliştirilmesine katkı sunacak şekilde finanse edilmekte. Daha fazla bilgi için lütfen ipa.sanayi.gov.tr adresini ziyaret ediniz.

KOSGEB Hakkında

1990 yılında kurulan KOSGEB, Türkiye’de KOBİ’lerin çeşitli program ve hizmetlerle geliştirilmesi görevini üstlenmekte. KOSGEB’in faaliyetleri arasında kamuya açık iş geliştirme merkezleri ve ortak teknoloji kullanım merkezleri de yer almakta. Merkezi Ankara’da bulunan KOSGEB, yaygın bir bölgesel büro ve merkez ağına sahiptir. KOSGEB, Türkiye’de KOBİ’ler için çeşitli, uzmanlaşmış finansman araçlarında yer almakta. Daha fazla bilgi için lütfen www.kosgeb.gov.tr adresini ziyaret ediniz.

Avrupa Yatırım Fonu - AYF (EIF) Hakkında

AYF’nin temel hedefi Avrupa’nın mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerini, finansmana erişimlerine yardımcı olarak desteklemekte. AYF, özel olarak bu pazar segmentini hedefleyen öz sermaye (girişim ve büyüme sermayesi), garantiler ve mikrofinansman araçları tasarlamakta ve geliştirmekte. AYF bu rolüyle AB’nin inovasyonu, Ar-Ge’yi, girişimciliği, büyümeyi ve istihdamı destekleme hedeflerini beslemekte. AYF’nin öz sermaye yatırımları hem kendi kaynaklarını, hem de müvekkilleri adına yönetilen fonların güçlendirilmesini amaçlamakta.

AYF, Türkiye’de aynı zamanda danışmanlık sağladığı IstanbulVentureCapitalInıtiative’de (iVCi) 50 milyon Euro ile yatırımcı olmanın yanı sıra çeşitli özel sermaye fonlarında toplamda 160 milyon Euro ile doğrudan bir kurumsal yatırımcı. AYF aynı zamanda Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları’nı (BAKK) yönetmektedir ve 60 milyon Euro’nun üzerinde garanti taahhüdü bulunmakta. Daha fazla bilgi için lütfen www.eif.org adresini ziyaret ediniz.

IstanbulVentureCapital Initiative - iVCi Hakkında

2007 yılının Kasım ayında kurulan IstanbulVentureCapital Initiative (iVCi), Türkiye’nin fonlara özel ilk fonu ve ortak yatırım programı. Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), Garanti Bankası, National Bank of GreeceGroup (NBG Group) ve Avrupa Yatırım Fonu (AYF) gibi özel ve kamu yatırımcılarına kaynak taahhütleri 160 milyon Euro’dur. AYF, iVCi’ye danışmanlık yapmakta. Daha fazla bilgi için lütfen www.ivci.com.tr adresini ziyaret ediniz.

TheAbraajGroup Hakkında

TheAbraajGroup, Asya’nın, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın, Türkiye’nin, Orta Asya’nın, Sahara Çölü Afrika’sının ve Latin Amerika’nın büyüyen pazarlarında faaliyet gösteren dünyanın önde gelen yatırımcılarından biri. 300’ün üzerinde çalışanı ile Abraaj, 6 bölgesel merkeze yayılmış (Dubai, İstanbul, Mexico City, Mumbai, Nairobi ve Singapur) 30’un üzerinde ülke ofisine sahip. TheAbraajGroup, 25 farklı sektör ve ülke-odaklı fonda toplam 7,5 milyar ABD Doları değerinde bir portföyü yönetmekte. Daha fazla bilgi için lütfen www.abraaj.com adresini ziyaret ediniz.

Haberimizi Güneydoğu bölgemizde faaliyet gösteren KOBİ'lerimiz ve girişimcilerimiz başta olmak üzere tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor