Yatırım Yapacak İşadamına Devlet Tarafından Teşvik Geliyor!

Devlet, iş dünyasının önünü açacak, yatırımlara hız verecek bir yıllık yol haritası belirledi. 2013- 2014 Eylem Planı'nda atılacak adımlar hazırlandı. Buna göre, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) yönetmeliğinin uygulamasından kaynaklanan sorunlar giderilecek. Küçük işletmelerin banka ücret ve komisyon yükü hafifletilecek, teminatlı işlemleri kolaylaştırılacak. Borçlu ve alacaklı ilişkilerinde anlaşmazlıkların çözümü konusunda mahkeme dışı çözüm yolları geliştirilecek. Detaylar Haberimizde...

Devlet, iş dünyasının önünü açacak, yatırımlara hız verecek bir yıllık yol haritası belirledi. 2013- 2014 Eylem Planı'nda atılacak adımlar hazırlandı. Buna göre, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) yönetmeliğinin uygulamasından kaynaklanan sorunlar giderilecek. Küçük işletmelerin banka ücret ve komisyon yükü hafifletilecek, teminatlı işlemleri kolaylaştırılacak. Borçlu ve alacaklı ilişkilerinde anlaşmazlıkların çözümü konusunda mahkeme dışı çözüm yolları geliştirilecek.

Damga Vergisi Yükü Hafifliyor

Teşvik belgeli yatırımlar başta olmak üzere Damga Vergisi Kanunu'ndaki bazı hükümlerin girişimciler üzerindeki yükleri hafifletilecek. Kıyı kenar çizgisinin ülke koordinat sistemine dönüşümü sağlanacak. Kıyı alanında planlama süreci kısaltılacak.

Yatırımcıların kıyı kenar çizgisi aktarma işlemine zorunlu tutulması uygulaması son bulacak. Bu kapsamda kıyı yapı ve tesislerinde planlama ve uygulama sürecine ilişkin tebliğ revize edilecek. Yüksek mahkemelerin emsal oluşturacak nitelikteki kararları kişisel veriler korunarak yayımlanacak.

Böylece, iş dünyası imar planı, ÇED gibi konularda tasnif edilmiş kararlardan yararlanabilecek. Katma Değer Vergisi iadeleri kolaylaştırılacak, iade süreci etkinleştirilecek. Türkiye lojistik master planı hazırlanacak.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Nedir?

ÇED; gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalardır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Süreci

Gerçekleştirilmesi planlanan projenin çevresel etki değerlendirmesinin yapılması için 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. ve 16. maddelerinde belirtilen başvuru ile başlayan ve işletme sonrası çalışmaların uygun hale geldiğinin belirlenmesi ile sona eren süreçtir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçleri hakkında detaylı bilgiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı ÇED Süreci dökümanından ulaşabilirsiniz.

Haberimizi ÇED ile alakalı sorunlardan dolayı yatırım yapamayan yatırımcılarımız başta olmak üzere tüm okurlarımızın bilgisine sunuyoruz.

Erdem Öztürk / Girişim Haber

Bu içeriği 7.461 kişi okudu.
Kategori: Reel Sektör, Yatırım
Yazar Erdem Öztürk Hakkında

2006 yılından beri bilişim sektöründe Yazılım Uzmanı olarak yer alan yazar, 2010 Eylül ayından itibaren Kurucu Ortak olarak başladığı Girişim Haber servüneninde; 2014 Nisan ayına kadar girişimcilere ve kobi'lere yön veren haberler yayınladı. Yazar kariyerine bilişim sektöründe özel bir firmada Yazılım Uzmanı olarak devam etmektedir.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor