Yaratıcı Endüstrilere Dayalı Bir Kalkınma Modeli İçin: YEKON

Modern ekonomilerde sürdürülebilir büyümenin ve rekabet gücünün yeni anahtarı olan yaratıcı endüstrilerin Türkiye’de desteklenmesi için kurulan Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği (YEKON) çalışmalarına başladı. 18 meslek örgütünün bir araya gelmesi ile kurulan dernek ülkemizde fikri mülkiyete dayalı üretim yapan endüstrilerin gelişmesinde rol üstlenmeyi, bu amaçla somut öneri ve çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Detaylar haberimizde..

Modern ekonomilerde sürdürülebilir büyümenin ve rekabet gücünün yeni anahtarı olan yaratıcı endüstrilerin Türkiye’de desteklenmesi için kurulan Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği (YEKON) çalışmalarına başladı.

18 meslek örgütünün bir araya gelmesi ile kurulan dernek ülkemizde fikri mülkiyete dayalı üretim yapan endüstrilerin gelişmesinde rol üstlenmeyi, bu amaçla somut öneri ve çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Derneğin faaliyetleri ve hedefleri hakkında YEKON I. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Şardan bilgi verdi.

Yaratıcı endüstrilerden 18 meslek örgütü bir araya gelerek, yaratıcılığın ülkemizde daha fazla katma değer sağlaması amacıyla Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği’ni (YEKON) kurdu. YEKON Türkiye’de fikri mülkiyete dayalı üretim yapan endüstrilerin gelişmesi ve bu alanın hükümet tarafından bir kalkınma programı dahilinde desteklenmesini sağlamak hedefiyle faaliyet gösteriyor.

YEKON Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Şardan derneğin faaliyetleri ve hedefleri hakkında, düzenlenen tanıtım toplantısında bilgi verdi. Türkiye’nin sürdürülebilir bir büyüme içinde uzun vadeli hedeflerine ulaşmasında yaratıcı ekonominin desteklenmesinin önemine değinen Yiğit Şardan şunları söyledi:

“Modern ekonomilerde yaratıcı katma değer, sürdürülebilir büyümenin ve rekabet gücünün anahtarını sunarken ülkemizde, zengin kültürel birikimimize rağmen yaratıcı endüstrilere halen marjinal gözüyle bakılıyor. Bugün Türkiye dünyanın 16. büyük ekonomisi. Hükümet tarafından açıklanan hedef 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almak. Biz bu hedefe bireysel yaratıcılık ve yetenek barındıran, fikri mülkiyete dayalı istihdam yaratan endüstrilerin gelişmesine destek verilerek, yaratıcı katma değer yükseltilerek ulaşılabileceğine inanıyoruz. 18 meslek örgütünü buluşturan YEKON, yaratıcılığın özenilen ve tercih edilen sosyal ve ekonomik bir değer haline gelmesi için sürdürülebilir bir ortam oluşturmak amacıyla faaliyet gösteriyor. Fikri mülkiyete dayalı üretim yapan yaratıcı endüstrilerin desteklenmesi, pozitif ayrımcılıkla serpilmesi, hükümetlerce bir kalkınma programı olarak desteklenmesi gerekiyor. YEKON’un faaliyetleri ile bu alandaki gelişimde bir kilometre taşı olacağına inanıyorum.”

YEKON’un fikri mülkiyete dayalı endüstrilerin gelişiminin hükümet tarafından bir kalkınma programı olarak desteklenmesi gibi somut misyonlarının olduğuna dikkat çeken Şardan konuşmasına şöyle devam etti:

“Bugün yaratıcı ekonomi, modern ekonomilerde önemli bir kalkınma modeli. Yeterince desteklendiğinde her ülke kendi özgün, yaratıcı potansiyelini zenginlik yaratmada bir araç olarak kullanabiliyor. Türkiye’de de bu alanda sahip olduğumuz potansiyelin değerlendirilebilmesi için yaratıcılığın önündeki toplumsal engellerin kaldırılması, çocukluktan itibaren bireyin özgün düşüncesine değer verilmesi ve fikrin korunması önem taşıyor.”

Fikri Mülkiyete Tabi Yaratıcı Endüstriler YEKON Çatısı Altında Buluşuyor

Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği YEKON, yaratıcı endüstrilerden kar amacı gütmeyen her meslek örgütünü (dernek, vakıf, birlik) buluşturan bir dernek. Tüzük gereği üyelerin faaliyet alanının ticari amaçlı yaratıcılığa dayalı olması gerekiyor. Yaratıcı Endüstriler Çalışma Grubu - İngiltere'nin tanımına göre, özünde bireysel yaratıcılık ve yeteneği barındırarak, fikri mülkiyete dayalı biçimde istihdam yaratan ve zenginleşme sağlayan endüstriler, yaratıcı endüstriler olarak adlandırılıyor.

YEKON, “Türkiye’de endüstriyel ölçekte üretim yapan ve yaratıcı katma değer sağlayan, saygın sivil toplum kuruluşlarınca mesleki temsiliyeti sağlanan ve fikri mülkiyete tabi tüm yaratıcı endüstrilerin bir araya getirilmesi; disiplinler arası işbirliğinin teşvik edilmesi; yaratıcılığın özenilen ve tercih edilen sosyal ve ekonomik bir değer haline gelmesi için sürdürülebilir bir ortam oluşturmak” misyonuyla faaliyet gösteriyor.

Bugün YEKON'da, British Council’in önerdiği ve akademik alanda da kabul gören 13 yaratıcı sektörün reklamcılık ve halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama, grafik tasarım, endüstri tasarımı, film yapımı, moda tasarımı, sinema, yayıncılık olmak üzere 7'sini temsil eden, 18 meslek örgütü yer alıyor. YEKON üyeleri İstanbul’daki istihdamın yaklaşık yüzde 3’ ünü oluşturuyor.

Daha önce T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na üyelerin telif hakları yasa taslağına ilişkin görüşlerini içeren bir rapor sunan YEKON, İSTKA’nın (İstanbul Kalkınma Ajansı) 2013 tarihli Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’na proje hibe başvurusunda da bulundu. Dernek, 2013 yılının öncelikli temalarını fikri mülkiyet, tasarım ve yaratıcı rekabet edebilirlik olarak belirledi.

Türkiye’nin yaratıcı endüstriler alanının merkezi konumundaki İstanbul’da yerleşik olan üyelik yapısıyla YEKON, İstanbul’un yaratıcı şehir olarak konumlanmasına katkıda bulunma misyonunu da üstleniyor.

YEKON'un web sitesi web sitesi henüz yapım aşamasında, ama yayına açıldığı zaman www.yekon.org üzerinden çalışmaları takip edebilirsiniz.

Haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor