TÜBİTAK’tan 173 Projeye 171 Milyon Lira Destek!

TÜBİTAK, sanayi kuruluşlarının Türkiye’nin Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin güçlü olduğu öncelikli alanlara yönelik hazırladığı 173 projeye destek verecek. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 22. toplantısında alınan kararla bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji, gıda, otomotiv, uzay, su, savunma ve makine imalat teknolojileri Türkiye’nin Ar-Ge’de desteklenmesi gereken öncelikli alanları olarak belirlendi. Detaylar haberimizde..

TÜBİTAK, sanayi kuruluşlarının Türkiye’nin Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin güçlü olduğu öncelikli alanlara yönelik hazırladığı 173 projeye destek verecek.

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 22. toplantısında alınan kararla bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji, gıda, otomotiv, uzay, su, savunma ve makine imalat teknolojileri Türkiye’nin Ar-Ge’de desteklenmesi gereken öncelikli alanları olarak belirlendi. Bu alanlarda belirlenen hedef ve ihtiyaçlar doğrultusunda sanayi kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek Ar-Ge projelerini desteklemek için TÜBİTAK tarafından geçen yıl ilk defa “1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı” başlatıldı.

22 Çağrıya 682 Proje Başvurdu

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen program kapsamında açılan 22 çağrıdan 21’inin değerlendirme süreçleri tamamlandı. Çağrılar kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji, gıda, otomotiv ve makine imalat öncelikli alanlarının alt teknolojik alanlarında toplam 682 proje başvurusu yapıldı. İlk aşamayı geçen 337 proje arasında yapılan değerlendirmede 173’ünün desteklenmesine karar verildi. 173 projenin toplam bütçesi ise 171,5 milyon lira olarak belirlendi.

Buna göre BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) öncelikli alanında “Gömülü sistemler ve entegre devreler” teknolojilerinde toplam bütçesi 44 milyon 192 bin lira olan 41 proje, Gıda öncelikli alanında “Tohum ve hayvan ıslahı” ile “Gıda hijyeni ve sanitasyon” teknolojilerinde toplam bütçesi 23 milyon 377 bin lira olan 22 proje, Enerji öncelikli alanında “Kömür ve Kömür Teknolojileri”, “Güneş enerjisi” ve “Enerji depolanması” teknolojilerinde toplam bütçesi 42 milyon 389 bin lira olan 49 proje, Otomotiv öncelikli alanında “Hibrit ve elektrikli araç teknolojileri”, “Yenilikçi Araç/Ürün Teknolojileri” alt teknoloji alanlarında toplam bütçesi 29 milyon 623 bin lira olan 32 proje ve Makine İmalat öncelikli alanında “Mekatronik”, “Takım Tezgâhları ve Aksamları İmalatı” teknolojilerinde toplam bütçesi 31 milyon 834 bin lira 29 proje için destek kararı verildi.

1511 Programının Kapsamı

1511 programı ile ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan, yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi veya iyileştirilmesi, ürün kalitesinin yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin ve yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler destekleniyor. Firmaların desteklenen proje giderlerine harcama sonrası büyük ölçekli kuruluşlar için yüzde 60, KOBİ’ler için yüzde 75 oranında geri ödemesiz (hibe) destek veriliyor. Ayrıca bütün projeler için yüzde 10 genel gider desteği veriliyor.

TÜBİTAK’ın KOBİ, Bireysel Girişimci ve Sanayi Kuruluşlarına Yönelik Destek Programları

TÜBİTAK kaynaklı haberimizi ve destek programlarını tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yorumlar

Nevzat KETECİ
Nevzat KETECİ
Mecburi koşullar içinde yoğrularak bireysel çalışma kafa yoranı olarak ilginç fikir çalışmalarımı veya buluş tasarılarımı ilgili destek yerlerince, hatta paten dahil başvurularımızdan doğruluk içinde hayır gördürülmeyeceğimizin kanaatini taşımakta, geçte olsa büyük ölçüde anlamamış olmak mümkün gözükmemektedir.

Şayet çalışanlara, insanlığa ve ülke menfaatine gerçekçi girişim ve buluşlar isteniyorsa yalnız para babalarına veya bir şekilde para bulmuşlara hizmetin dışında gerçek uğraşı emek sahiplerine de her kim olursa, olsun öncelikle ayırım yapılmamalı ve ciddiyette bu güvenlerin sağlanması gerekir.

İlgili benzeri veya irtibatlı yerlerin uygulama biçim ve davranış hareketlerinden, karşılaştığımız ciddiyetsizlikler ve güvensizlik içine düşürüldüğümüzü böylelikle esas ülke menfaatine ve buluş sahiplerine olabilecek refahların baltalandığı kanaati hasıl olmaktadır.

İcabında esas işe yarayacak buluş fikirlerinde sanki bir nevi zorlamacı yönlendirmelere maruz bırakılma, vazgeçirme davranışları göze çarpmakta,  uygulamalar şahsi çıkarlara veya hazırcı ve sadece çıkarcı guruplara desteklerin, hibelerin olabileceği uygulamaları değil de nedir.

Bu güvensizliklerle karşı, karşıya olan bireysel buluşçular yıkıma uğratılmakta, buluş tasarılarının veya fikirlerinin başvuru işinde nasıl olsa yaranamayacaklarını, hava alacaklarını bir nevi garantili gibi düşünmekteler ve
başvurularını yapmaya bile gerek duymamaktadırlar.

Bu destek veya hibelerin çağırı ve uygulanması biçiminde bile basit ve düşük kapasite buluş yaratıcılığı beyinlerle uğraşılar öncü seçilmekte ve bu tip kapasite tecrübesiz beyinlerle kolay yönden ölçümlerle baş edebilmek, icabında alt etme kolaycılığı ön planda tutulmakta, kafa yormadan para kazanmak, bazı guruplara da basitinden parasal çıkar sağlamak gibi tavırların varlığı, düşüncesi ortaya çıkmaktadır.

Esas olarak insanlığa ve ülkemize olabilecek yararlar ve kıymetli buluş fikirlerin kayda değer işe yarayanları bu hamurlar içinde yoğrulmuş, tecrübe kazanmış bireysel beyin çalışma sahiplerindedir. Bunlara daha fazla önem vermek, destek olmak lazımken önemsenmezler, başka veya avantacı menfaatçilerin tuzağına düşürülme taktikleri uygulanır.

İşte uygulamalar tamamen ters, basit ve tecrübe kazanmamış beyinlere, dar görüşe, tecrübesizliğe, avantacılara çıkar sağlamak, sen uyu, uyanma gibi uyutmalar yönündedir. Çünkü uyanırsan esas çalışan kazanır, insanlık ve ülken kazanır.

Olabilecek yararlar genel olarak işe yaramayanlar veya art niyetler doğrultusundadır. Buluşun tamamlayıcı bir elemanını bile bulmak icabında çok zor ve seneler, hatta ömür bile alır. Ama art niyetlerin hesabına gelmez. Nasıl olsa onlara kendiliğinden geliyor.  

      

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor