Bu 10 Ülke İle Ticaret Yapan Girişimcilere Kredi Hazır!

1985’te Türkiye, İran ve Pakistan’ın kurduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın ticaret ve kalkınma bankası olan ETDB, Türk şirketlerine yeni kredi ürünleri hazırladı. ETDB, Taksim-Yenikapı Metro Hattı Projesi’nin de finansörlerinden. Merkez ofisi İstanbul’da bulunan ETDB’nin Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yaşar Akgün, bankanın finansman olanakları ve kredi koşullarını İstanbul Ticaret’e anlattı. İşte o 10 ülke ve krediler haberimizde..

1985’te Türkiye, İran ve Pakistan’ın kurduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın ticaret ve kalkınma bankası olan ETDB, Türk şirketlerine yeni kredi ürünleri hazırladı. ETDB, Taksim-Yenikapı Metro Hattı Projesi’nin de finansörlerinden. Merkez ofisi İstanbul’da bulunan ETDB’nin Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yaşar Akgün, bankanın finansman olanakları ve kredi koşullarını İstanbul Ticaret’e anlattı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’na (ECO) üye ülkelerin 2 trilyon dolarlık geliri, genç nüfusu, yer altı ve yer üstü kaynakları girişimcilerin iştahını kabartıyor. Türkiye, İran ve Pakistan tarafından temeli atılan ve bugün üye ülke sayısı 10’a çıkan ECO’da ticaret yapmak da cazip hale geliyor. ECO üyeleriyle kalkınmaya yönelik projeler geliştiren firmalar veya girişimcilere bir destek de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Kalkınma Bankası (ETDB) tarafından veriliyor. KOBİ’lere açılan kredinin yanı sıra proje ve kurumsal finansman da sağlayan ETDB, özellikle ulaştırma, haberleşme, altyapı, enerji, sanayi ve tarım alanlarına önem veriyor. Bugüne kadar toplam 644 milyon dolar tutarında kredi kullandıran ETDB’de Türkiye’ye düşen pay 285 milyon dolar. En önemli proje ise Taksim-Yenikapı Metro Hattı Projesi. Merkez ofisi İstanbul’da bulunan ETDB’nin Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yaşar Akgün ile bankanın faaliyetleri, finansman olanakları ve kredi koşulları üzerine konuştuk.

Bölgesel İşbirliği

Bankanın Kuruluş Amacı Nedir?

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, 10 üye devletten oluşan uluslararası bölgesel bir işbirliği kuruluşudur. 1985 yılında Türkiye, İran ve Pakistan bir araya gelerek ekonomik, teknik ve kültürel işbirliğini geliştirmek amacıyla bu teşkilatı kurdu. 1992 yılında, Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’na katıldı. Bankamız; teşkilata üye ülkeler arasında bölgesel ticareti geliştirmek, kalkınmaya yönelik projelere finansman sağlamak ve bölge ülkeleri arasındaki işbirliğini teşvik amacıyla kuruldu.

10 Ülkeye Yayılma

Banka Ne Zaman ve Hangi Ülkeler Tarafından Kuruldu?

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Kalkınma Bankası’nın kurucu ülkeleri Türkiye, İran ve Pakistan’dır. Kuruluş Anlaşması’nın bu üç ülke meclisleri tarafından onaylanmasının ardından 2006 yılında faaliyetlerine başlayan banka, Birleşmiş Milletler tarafından tescil edilmiş uluslararası bir kuruluş statüsündedir. Bankanın merkez ofisi İstanbul’da bulunuyor. Tahran ve Karaçi’de de birer temsilciliği faaliyet gösteriyor. Bankaya üye olmak için 2012 yılında yasal süreci başlatmış olan Afganistan ve Azerbaycan’ın da katılımlarıyla üye sayısının yakın bir gelecekte 5’e çıkması bekleniyor. Bankanın öncelikli hedeflerinden biri de, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’na üye diğer 5 ülkeyi bünyesine katarak 10 ülkede faaliyette bulunabilmek.

2 Trilyon Dolar Gelir

ECO Dünya Ekonomisi Açısından Nasıl Bir Önem Taşıyor?

Birbirleri ile sınırdaş ve kültürel yakınlığa sahip 10 üye ülke arasında ortak altyapı projeleri gerçekleştirmek mümkün. 10 ülkenin geneline bakıldığında toplam 426 milyonluk bir nüfus ve 2 trilyon dolara ulaşan toplam Gayri Safi Milli Hasıla’nın var olduğunu görüyoruz. Çoğu genç olan bu nüfus büyük bir işgücü arz ediyor. Bölgenin sahip olduğu yeraltı ve yer üstü kaynakları da dikkate alındığında ekonomik anlamda büyük bir potansiyel söz konusu.

5 Yılda 285 Milyon Dolar

Banka Ne Kadar Kredi Dağıttı ve Dağılımı Ne Şekilde Gerçekleşti?

ETDB, operasyonlara başladığı 2008’den 2012 sonuna kadar üç kurucu ülkede faaliyet gösteren firma ve finansal kurumlara toplam 644 milyon dolar tutarında kredi kullandırdı. Bunun yaklaşık 163 milyon dolarlık kısmı KOBİ Destek Programı, 208 milyon dolarlık kısmı ise Kısa-Vadeli Ticaret Kredisi olarak üç üye ülkedeki finansal kurumlar aracılığı ile sağlandı. Bunun yanı sıra, firmalara doğrudan 191 milyon dolarlık kurumsal finansman, özellikle altyapı ve enerji projelerinin finansmanı amacıyla da 82 milyon dolarlık proje finansmanı tahsis edildi. Türkiye’deki firmalara ve finansal kurumlara verilen toplam kredi miktarı ise 285 milyon dolara ulaştı.

ETDB’nin sermayesi ve toplam bilanço büyüklüğü ne kadardır? Bankanın ödenmiş sermayesi 300 milyon SDR olup bu tutar 462 milyon dolara denk geliyor. Bankanın öz kaynak toplamı, 2012 yıl sonu itibarıyla, yaklaşık 500 milyon dolara ulaştı. Bankanın toplam bilanço büyüklüğü ise yine 2012 sonu itibarıyla, 700 milyon dolara yaklaştı. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’na (ECO) üye diğer ülkelerin de ETDB’ye katılımıyla sermayenin gelecek dönemde daha da artması bekleniyor.

Bankanın Denetimi ve Şeffaflığı Konusunda bilgi Verir Misiniz?

ETDB mevzuatı gereği, uluslararası denetim firmaları tarafından yıllık olarak denetleniyor ve denetim raporları Guvernörler Kurulu’nun yıllık olağan toplantısından sonra www.etdb.org adresindeki internet sitemizde ilan ediliyor.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeler

 • Afganistan
 • Azerbaycan
 • İran
 • Kazakistan
 • Kırgız Cumhuriyeti
 • Pakistan
 • Tacikistan
 • Türkiye
 • Türkmenistan
 • Özbekistan

ECO Ticaret ve Kalkınma Bankası’nın Sağladığı Finansman Olanakları Neler?

 • Bölge ekonomilerinin itici gücü durumunda olan KOBİ’leri desteklemek amacıyla oluşturulan KOBİ Destek Programı, bankamızın ilk ürünleri arasında yer alıyor. KOBİ’lere orta vadeli finansman desteği sağlayan bu program, üye ülkelerde faaliyet gösteren yerel bankalar aracılığıyla kullandırılıyor.
 • Bölgesel ticaretin geliştirilmesi amacıyla oluşturulan Kısa-Vadeli Ticaret Finansmanı ise diğer önemli bir ürün. Bu ürün de, yine üye ülkelerin yerel bankaları ile yapılan anlaşmalar yoluyla dış ticaret firmalarına ve işadamlarına kullandırılıyor. 
 • Doğrudan proje finansmanı ve kurumsal finansman da sağlayan ETDB, özellikle bölge için önemli olan, ulaştırma, haberleşme, altyapı, enerji, sanayi ve tarım alanlarına önem veriyor.
 • Proje Finansmanı adı altında kullandırdığımız krediler üye ülkelerdeki kamu ve özel sektör yatırımlarına yönelik olup, vadesi 10 yıla kadar uzayabilen kredilerdir. Banka bir projenin maksimum yüzde 50’sine kadar olan tutarın finansmanını sağlayabilmekle birlikte, bu tutar genelde 5 milyon ile 40 milyon dolar arasında gerçekleşiyor. 
 • Banka ayrıca; şirketlerin ana faaliyetlerini devam ettirebilmeleri, kısa ve orta vadeli işletim giderlerini karşılayabilmeleri, kapasite artırımı, modernizasyon gibi konularda gerekli yatırımları yapabilmeleri ve bölgesel ticaret için finansman sağlayabilmeleri amacıyla Kurumsal Finansman imkanı da sunuyor. Dış ticaret finansmanında, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) ülkelerinden olan ithalat ve tüm ülkelere olan ihracat finanse edilebiliyor.

ETDB’den Kredi Almanın Avantajları

ETDB tarafından özellikle firmalara doğrudan kullandırılan proje ve kurumsal kredilerin avantajlarını şöyle özetleyebiliriz:

 • Proje finansmanı kredileri için 10, kurumsal krediler için 5 yıla varabilen vade olanakları,
 • Vadenin üçte birine varan geri ödemesiz dönem (grace period) seçeneği,
 • Üye ülkeler arasındaki ticareti, yatırım hacmini ve iş olanaklarını teşvik edici makul fiyatlandırma,
 • Diğer uluslararası kalkınma bankaları ile ortak finansman (co-financing) olanağı,
 • Çevre standartları, teknik ve finansal analiz gibi konularda danışmanlık olanağı.

Kurumsal Kredilerde Alt Limit 1.5 Milyon Dolar

Bankanız Hangi Koşullarda Kredi Veriyor?

Finansman olanaklarımız daha çok Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’na üye 10 ülke ile iş yapan firmalarımıza yöneliktir. Fakat, ticari bir banka olmadığımız için para transferi, hesap açma, akreditif ve bunun gibi ticari perakende bankacılık işlemleri yapmıyoruz.

Kurumsal kredilerde işlem alt limiti 1.5 milyon dolardır. Bankamız uluslararası statüde olduğu için tarafımıza sunulacak tüm belgelerin İngilizce olması gerekir.

Banka tüm faaliyetlerini uluslararası kabul görmüş bankacılık ilke ve kurallarına göre yerine getiriyor. Kredi alan kurum ya da kuruluşun nakit akışı, kârlılığı, yönetim yapısı, teminatları incelenir. Bunun yanında, projenin verimliliği, kârlılığı, getireceği katma değer de göz önünde bulundurulur. Bu işlemler yapılırken adil değerlendirme, hesap verme yükümlülüğü ve şeffaflık ilkeleriyle hareket edilir. Bankamız katıldığı ya da gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde teknik, ekonomik, finansal, hukuki ve çevre konularında genel olarak benimsenen kurallara uymakla mükelleftir.

Finanse Edilen Projeler

Bankanın Destek Verdiği Büyük Projeler Hakkında Bilgi Verebilir Misiniz?

Taksim – Yenikapı Metro Hattı Projesi, destek verdiğimiz önemli projelerden biridir. Bankamız, bu hatta işleyen metro için gerekli lokomotif ve vagonların alımında kullanılmak üzere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 18 Ekim 2010’da imzalanan kredi anlaşması uyarınca 35 milyon dolar tutarında kredi tahsis etti.

Diğer önemli bir proje, İran’ın Sanandaj şehrinde yer alan Siazakh Sulama Projesi’dir. 7 bin hektardan fazla bir alanda sulama kanalları ve istasyonları yapılmasını öngören projeye, yaklaşık 17 milyon Euro tutarında finansman sağlandı.

Pakistan’da ise, Karaçi’nin 100 km kuzeydoğusunda bulunan Jhimpir Bölgesindeki Rüzgar Enerjisi Projesi’nin finansmanına Asya Kalkınma Bankası, IFC ve Habib Bank ile birlikte katılan bankamız, Zorlu Enerji Limited Şirketi’ne 20 milyon dolar tutarında kredi kullandırdı.

İTO kaynaklı alıntı haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
 •   Yorum  
 •   Önizle  
Yükleniyor