Girişimci İşadamları Vakfı ( GİV ) Nedir, Ne Değildir?

Bu haberimizde siz değerli okurlarımıza ülkemizin önemli vakıflarından birisi olan Girişimci İşadamları Vakfı yani kısa adıyla GİV'i tanıtıyoruz. GİV’in açılımı “Girişimci İşadamları Vakfı”dır. 10 Ekim 1996 yılında İstanbul’da iktisadi hayatın ahlaki temelde, dayanışmacı bir ruhla şekillendirilmesi amacı etrafında bir araya gelen girişimci işadamları tarafından kurulmuş. İşte GİV ve çalışmaları..

Bu haberimizde siz değerli okurlarımıza ülkemizin önemli vakıflarından birisi olan Girişimci İşadamları Vakfı yani kısa adıyla GİV'i tanıtıyoruz. İşte GİV ve çalışmaları..

GİV’in açılımı “Girişimci İşadamları Vakfı”dır. 10 Ekim 1996 yılında İstanbul’da iktisadi hayatın ahlaki temelde, dayanışmacı bir ruhla şekillendirilmesi amacı etrafında bir araya gelen girişimci işadamları tarafından kurulmuş.

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV), GİV Üyelerinin rekabetçi iş ortamında gerek duyduğu bilgiyi ve donanımı edinmesinde aracı olacak faaliyetlerde bulunuyor. GİV dayanışmacı bir işadamları platformu olarak ortaya çıkardığı sinerjiyi, üyelerinin daha nitelikli işadamı ve yöneticiler olmak hedeflerine ulaşmaları için motivasyon kaynağı olarak kullanıyor. Üyelerinin işlerini geliştirmek, işletmesini büyütmek, ülke ve dünya ölçeğinde rekabetçi yeteneklerini geliştirmeleri için yardımcı oluyor, yol gösteriyor. Bunu “birlikten güç doğar” şuuru ile bir arada olmanın sağladığı gücü ve ilişki kanallarını GİV çatısı altında bir araya gelen üyelerine yararlandırmak yoluyla yapıyor. Üyeleri arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlayan ortamlar oluşturuyor. Ortak iş geliştirme ve proje toplantıları, yurtdışı ve yurtiçi geziler, tecrübe paylaşımına dayalı girişimci buluşmaları ve eğitimler düzenliyor. Üyelerini uluslar arası iş ağlarına girmeleri için cesaretlendiriyor, destekliyor. Vizyon ve tecrübe paylaşımının yanı sıra ortak iş ve gelişim yolculuklarında destekçi oluyor.

Ayrıca GİV; verimli, projeleri olan gelişime açık gençleri, eğitimler ve tecrübe aktarımı yoluyla destekliyor. İş hayatına yeni giren bu girişimcileri insana, topluma çevreye ve temel değerlere duyarlı yetiştiriyor. Çağın iş fırsatlarını değerlendirerek yüksek katma değer üreten, sürdürülebilir iş modelleri geliştirmeleri için teşvik ediyor.

GİV'e Üye Olmak Ne yarar Sağlıyor?

GİV’e üye olanlar dayanışmacı bir işadamları grubunun parçası haline geliyor. Kendi değer dünyalarına uygun bir atmosferde kişisel birikimlerini attırmak, diğer üyelerin tecrübelerinden yararlanarak işlerini geliştirmek amacına ulaşmaları kolaylaşıyor. GİV’e üye olan bir iş adamı, ihtiyaç duyduğu tecrübe ve paylaşım ortamında, işlerini geliştirmesi için gerekli ilişki ağlarına ulaşma, ortaya çıkan fırsatlardan yararlanma imkânına adım atmış oluyor.

Kısaca GİV, iş dünyasının aktörlerine ihtiyaç duydukları dayanışma, tecrübe paylaşımı, iş ağlarına ulaşma ve işini geliştirmesini sağlayacak fırsatlara yakın olma imkânları sağlıyor.

GİV Nasıl Çalışıyor?

Girişimci İşadamları Vakfı üyeleri içinden kurulan 40 kişilik bir mütevelli heyet içinden belirlenen 5 kişilik bir icra kurulu ve başkanının yönetiminde faaliyet gösteriyor. GİV dönem önceliklerine uygun olarak, oluşturulan konseyler ile faaliyetlerini daha etkin yürütmeyi amaçlıyor. GİV yönetiminde bulunmuş vakfın gelişiminde emek vermiş seçkin üyelerinden oluşan Onur Kurulu ile bugüne kadar oluşan kurumsal tecrübeden istifade etmenin yolunu açık tutuyor. Birikim ve uzmanlığından yahut tecrübelerinden yararlanmayı arzu ettiği kişilerden teşkil ettiği danışma kurulu ile daha etkin faaliyetler üretmeyi arzu ediyor.

GİV Neler Yapıyor?

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) üyelerinin rekabetçi, iş ortamında ihtiyaç duyduğu bilgi, ilişki ve donanımı edinmesinde aracı olacak faaliyetler yapıyor. Üye işadamlarının ve sahip olduğu işletmelerinin başarısını tüm iş dünyası ile paylaşıyor. Onların tanıtımlarına katkılarda bulunurken, var olan iş ağları ile buluşmaları ve ilişki kanallarından yararlanmalarını sağlıyor.

Kısaca GİV Girişimci İş Adamının ihtiyaç duyacağı aşağıdaki faaliyetleri yapıyor;

 1. İşkur ile birlikte yürütülen, bugüne kadar Girişimci Olmak İsteyen yaklaşık 150 kişiye eğitim, verimli projesi olanlara da KOSGEB destekleri sağlanılan “UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ”,
 2. GİV AKADEMİ kapsamında yıl boyunca yürütülen aylık en az 2 eğitim programını kapsayan ve katılan girişimci işadamlarına önemli katkılar sağlayan eğitim programları devam ediyor,
 3. Uygulamalı şirket simülasyon programları ile iş adamlarımızın, girişimcilerimizin mevcut veya yapmayı düşündüğü işleri ile ilgili gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde gerçek dünyanın ve ekonomi gerçeklerinin uygulandığı tam ve doğru verilerle yaşandığı bilgisayar ortamında yaşayarak, düşünerek, uygulayarak tecrübe kazanmalarına yardımcı olunuyor,
 4. Tezli ve tezsiz olarak programlanacak olan girişimci firmaların patron ve yönetici kişilerinin gelişimine katkısı olacak olan üniversiteler ile birlikte ”GİRİŞİMCİLİK İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI” yürütülmesi düşünülüyor,
 5. Ülkeye ve kendi firmasına bugüne kadar önemli katkılar sağlamış, iş ve ticaret dünyasının tecrübeli girişimci iş ve siyaset adamlarımızın tecrübelerinin paylaşıldığı aylık “GİRİŞİMCİLİK BULUŞMALARI” düzenleniyor,
 6. İlki geçen yıl düzenlenen, her yıl ocak ayında düzenlenmeye devam edecek olan alanında başarılı olmuş, başarılı girişimci iş adamlarımızın değerlendirilip ödüllendirildiği i ”HAYATİ ÜSTÜN GİRİŞİMCİLİK” ödülleri düzenleniyor,
 7. Her yıl yapılan mütevelli üye ve gönüldaşlarımızın, iş dünyası, siyaset, bürokrasi ve önemli şahsiyetleri ile buluşma kaynaşma ve tanışmasına vesile olan geleneksel “İFTAR PROGRAMLARI” düzenleniyor,
 8. Vakıf bünyesinde zaman zaman basın, akademi, siyaset ve iş dünyasının önemli şahsiyetleri ile ziyaretler yapılıyor, tanışma buluşma programları düzenleniyor,
 9. Yine üye veya üye olamayan girişimcilik ruhuna sahip insanlarımızla birlikte dünya gerçeğini yakından takip ederek yurtdışı açılımlar yapacak, yurtdışında yatırım ve pazarlama imkânları sağlayacak yurtdışı gezi iş bağlantıları fuar ziyaretleri düzenleneiyor ve işbirlikleri geliştiriliyor. Mısır, Çin, Rusya, Almanya gibi ülke ziyaretleri gibi,
 10. Girişimci işadamlarımızın ortak düşüncelerini, işbirliği güç birliği çerçevesinde daha yapıcı kalıcı büyüyen sektörlerinde daha güçlü yapılara kavuşmasını sağlayacak iş, proje geliştirme ve kaynakları en verimli kullanma imkânlarına yardımcı olma çalışmaları yapılıyor.

Girişimcilik ve Hayati Üstün

Her yıl ocak ayında Vakfın kurucularından vefat yıldönümlerinde düzenlenen Hayati Üstün’ü anma ve anlama programı bu yıl 15 ocak 2013 Salı gecesi gerçekleştirildi. Hayati Üstün’ü anmanın ötesinde O’nun girişimcilik yönünü anlamlandırma adına her yıl “Girişimcilik Ödülleri” verilmeye başlandı.

Girişimcilik ödüllerinin amacı; Hayati Üstün’ün ismini yaşatmak, girişimciliği desteklemek ve başarılı girişimcileri ödüllendirerek girişimciliği özendirmek.

Bu yıl ikincisini organize edilen “Girişimcilik Ödülleri” gecesinde, Girişimcilik, Proje/Fikir, Basın ile Başarılı Kamu Yöneticisi Ödülleri olmak üzere dört alanda ödül verilen GİV Hayati Üstün Girişimcilik Ödül Töreni 15 ocak 2013 gecesi Bahariye Mevlevihanesi’nde gerçekleştirilidi.

Hayati Üstün’ü kısaca anlatan multivizyonun ardından programın açılış konuşması GİV Başkanı Mehmet KOÇ tarafından yapıldı. Mehmet KOÇ konuşmasında; Hayati Bey’i anmaktan çok anlamaya çalışmalıyız diyerek, girişimciliğin önemine dikkat çekti. Girişimci olmak kadar vizyon, misyon ve hedef sahibi olmak gerektiğini kaydeden KOÇ, başarının çalışmaktan geçtiğini vurguladı. GİV’in girişimcilik alanında çalışmalar ve etkinlikler yapmaya devam edeceğini vurgulayan KOÇ, GİV olarak gençlere nasıl iş bulacaklarından çok nasıl iş kuracakları için yol gösterdiklerini kaydetti. KOÇ, “Girişimcilere, işadamlarına para vererek destek olabiliriz ama asıl vermemiz gereken heyecan.” dedi.

GİV’in Hayati Üstün Girişimcilik Ödülleri’nin verirken sürekliliğin olması, yenilikler eklemesi, ümmete kalıcı değerler katması unsurlarını göz önünde bulundurduklarını dile getirildi. “Hayati Bey’in modellediği gibi derviş işadamı olabilmek önemli. Bu törende Hayati Bey’i anmaktan çok anlamaya çalışmalıyız” diye konuştu.

Mehmet KOÇ Bey’in açılış konuşmasından sonra, gecenin konuk konuşmacısı LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük de girişimciliğin önemine işaret ederek, şirketin gelişimi ile ilgili bilgi verdi. Başarılı olmak ve devamlılık için işe odaklanmak ile çalışmak gerektiğini söyleyen Küçük, Kendi bildikleri işin dışında başka bir sektörle ilgilenmediklerini dile getirdi. Küçük, “Sadece işimize markamıza odaklandık” dedi. Küçük, Zeytinburnu’nda konfeksiyon ve fason üretimi yapan bir firma iken LC Waikiki’nin Avrupa’nın en önemli markalarından biri haline geldiğini söyledi.

Vahap Küçük’ün konuşmasının ardından Ödül süreçleriyle ilgili bilgi veren bir konuşma yapan GİV Değerlendirme Heyeti Üyesi Erdal Kılıç ise girişimcilerin desteklenmesi gerektiğine işaret ederek, GİV’in amaçlarından birinin de bu olduğunu kaydetti. Kılıç, bu amaçla ödül törenini düzenlediklerini ve farkındalık sağlamak istediklerini sözlerine ekledi.

Ödüller is şu şekilde gerçekleşti.

 • Yılın Kamu Yöneticisi Ödülü’nü KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan,
 • Yılın Girişimcilik Ödülü’nü Sunny Elektronik’ten Mehmet Atmaca, 
 • Yılın Basın Yayın Ödülü’nü Hürriyet Gazetesi Ekonomi Editörü Sadi Özdemir,
 • Yılın Proje Fikir Ödülü 1.liğini ADCAPTCHA doğrulama kodu projesiyle Göktürk Yetim,
 • Yılın Proje Fikir Ödülü 2.liğini Otopark Rezervasyon Sistemi projesiyle Engin Sever,
 • 3.lüğü Elektromanyetik Koruma Kalkanlama projesiyle Niyazi Korkut Uluaydın aldı.
 • Yılın Basın Yayın Ödülü’nü Hürriyet Gazetesi Ekonomi Editörü Sadi Özdemir aldı.

Girişimci İşadamları Vakfı'nı (GİV’) tanıttığımız bu tanıtım haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
 •   Yorum  
 •   Önizle  
Yükleniyor