Huzurlarınızda Dünyanın En Yenilikçi 50 Şirketi!

Dünyanın lider yönetim danışmanlığı firmalarından The Boston Consulting Group (BCG) “Dünyanın En Yenilikçi 50 Şirketini” hazırladığı raporla açıkladı. Bu yıl listede Apple, Google ve Samsung ilk üçte yer alırken, Kia Motors, Nissan, BASF, Anheuser InBev, SoftBank, Huawei, Caterpillar, Twitter, China Petroleum & Chemical ve Airbus listeye ilk kez giriş yapan yenilikçi şirketler oldu. Detaylar haberimizde..

Dünyanın lider yönetim danışmanlığı firmalarından The Boston Consulting Group (BCG) “Dünyanın En Yenilikçi 50 Şirketini” hazırladığı raporla açıkladı. Bu yıl listede Apple, Google ve Samsung ilk üçte yer alırken, Kia Motors, Nissan, BASF, Anheuser InBev, SoftBank, Huawei, Caterpillar, Twitter, China Petroleum & Chemical ve Airbus listeye ilk kez giriş yapan yenilikçi şirketler oldu.

BCG’nin 2004 yılından bu yana 1.500’den fazla global şirket üst düzey yöneticisinin katılımı ile gerçekleştirdiği ve “inovasyon” kavramının değerlendirildiği çalışma, sektörel, bölgesel ve yıllar arası karşılaştırma imkanı sağlıyor.

BCG’nin araştırma sonuçları “inovasyon" kavramının farklı ülkelerde ve sektörlerdeki CEO’ların gündemlerinde giderek daha öncelikli olarak  yer almaya başladığını gösteriyor. BCG çalışmasına göre, katılımcıların yüzde 76‘sı inovasyonun stratejik öncelik sıralamasında ilk üçte yer aldığını düşünüyor – aynı oranın 2004’te %66 ve 2010'da %72 olduğu düşünülürse, inovasyonun öneminin devam eden bir artış gösterdiği ortaya çıkıyor. Bu yılın sonuçlarına göre şirketler inovasyona verdikleri önemi yatırımla da destekliyorlar. Buna paralel olarak ankete katılanların %69‘u 2012 yılında inovasyona yaptıkları yatırımların artmasını beklediğini ifade ediyorlar.

İnovasyona verilen önem ve yapılan yatırımlar bölgeler arası önemli farklılıklar gösteriyor. Gelişmekte olan ülkelerde inovasyona verilen öncelik ve yatırım artışı eğiliminin daha fazla olduğu görülüyor. Amerika ve Avrupa’nın inovasyona verdiği önemin gelişmekte olan ülkelerin oldukça gerisinde kaldığı son iki araştırmada açıkça ortaya konmuş durumda. Bu yıl Hintli şirketlerin %90'ı, Güney Amerikalı şirketlerin %89'u inovasyonu ilk üç öncelik içine alırken, bu oran Avrupa'da %80'e, ABD ise %66'ya düşüyor.

BCG Türkiye Genel Müdürü ve Yönetici Ortağı Burak Tansan Türkiye'nin de gelişmekte olan ülkelerdeki trendi göstermeye başladığını vurguluyor ve devam ediyor: "Türk şirketlerinde inovasyon konusuna daha çok eğilmeye başladığını gözlemliyoruz. Bu inovasyon sadece teknoloji alanlarıyla da kısıtlı değil – birçok şirket özellikle iş modeli anlamında inovasyon arayışında. Bu dijital olanakların iş modeline entegre edilmesinden, müşteriye daha fazla yaklaşmaya ve daha verimli iş modeli arayışlarına kadar geniş bir çerçeveyi kapsıyor.”

Dünya'da En Yenilikçi Şirketler Kim?

Teknoloji ve Telekom şirketleri en yenilikçi 10 şirket sıralamasında 7 şirket ile yer alarak yenilikçilik alanındaki hâkimiyetlerini sürdürmekte. Bu şirketlerin pek çoğu (Apple, Google, Microsoft, IBM ve Sony) uzun yıllardır listedeki yerlerini koruyorlar.

BCG Türkiye Yönetici Ortağı Deran Taşkıran’a göre: “Artık inovasyon denildiğinde yöneticilerin aklına yalnızca bit ve bytle'ların geldiği devir sona erdi. Bu yıl ilk kez endüstriyel ürünler ve otomotiv gibi geleneksel endüstriler, tıpkı teknoloji ve telekomünikasyon sektörlerinin 2010 yılında gerçekleştirdiği gibi listenin %40‘ını oluşturmayı başardı.”

 • Tüketici ve perakende sektörü, teknoloji ve telekomünikasyondan sonra gelen en yenilikçi sektör - ilk 50'nin 12'sini Haier, Amazon, Coca-Cola, Wal-Mart ve Starbucks gibi tüketici/ perakende firmaları oluşturuyor.
 • Otomotiv firmaları ilk 50'nin içinde 10 firma ile temsil ediliyorlar ve bu yıl ilk 50'ye 5 otomotiv şirketi daha girdi.
 • Endüstriyel sektörlerde ise 2010'da 3 olan firma sayısı, bu sene 10'a çıkıyor. Global devler Caterpillar, DuPont, Philips, BASF ve 3M 2012’nin en yenilikçi 50 Şirketinin sıralandığı listeye girmeyi tekrar başardılar.

BCG Türkiye Genel Müdürü ve Yönetici Ortağı Burak Tansan bu şirketlere ek olarak, birden fazla sektörde hizmet veren holding yapısındaki şirketlerin de bu yıl listede daha fazla yer aldığını vurguluyor:

“İnovasyon küçük bir faaliyet alanında başarılar göstermiş bir dünya olsa da, bu dünya en güçlü ve birden fazla alanlarda faaliyet gösteren holding şirketlerinin de büyüklükleriyle ölçülebilir bir avantaj elde ettiği bir alandır. En yenilikçi 50 şirketin 11’ini  BASF, DuPont, General Electric, Haier, Hyundai, Philips, Samsung, Siemens, Tata, 3M ve Virgin gibi grup şirketler oluşturmakta ve bu seçkin ve büyük şirket grupları inovasyon yetkinliğini geliştirerek merkezden iştiraklere değer katmaktadırlar. Türkiye'de de geniş bir yelpazeye sahip birçok güçlü holding var. Bu şirketlerin de ülkemizde inovasyonun yayılması anlamında önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz."

Türk Şirketler Dünyanın Yenilikçilerinden Ne Öğrenebilir?

BCG Türkiye Genel Müdürü ve Yönetici Ortağı Burak Tansan en yenilikçi şirketler olarak kabul edilen şirketlere bakıldığında, onları diğerlerinden ayıran 6 ana farklı faktör olduğunun altını çiziyor ve Türk şirketlerinin de bu iyi uygulamalardan yararlanabileceğini vurguluyor:

 1. Müşterileri sürece erken bir noktada dahil etmek: Pek çok yenilikçi şirket, yeni fikir geliştirme ve inovasyon kararları alma süreçlerinde müşterilerinden yararlanıyor.
 2. Zorlu kararları mutlaka veri analizinin ışığında vermek: Yeniliklere yön veren yöneticiler, rakamsal analizlerle desteklenen yatırım kararlarını alırken rahat davranıyorlar çünkü bu kararlar doğru ve detaylı verilerden yararlanarak alınıyor.
 3. Alternatifleri stratejik olarak değerlendirmek: Yükselişte olan şirketlerin liderleri iştirakler, pazarlar, bölgeler ve diğer belirleyiciler üzerinde inovasyon yatırımının nasıl yönlendirileceği konusunda net kararlar alırken, bu kararları geçmiş yılın bütçesinden ziyade gelecekteki fırsatları değerlendirerek alıyorlar.
 4. Üst yönetimin inovasyona inanması: BCG çalışmasına göre, şirketlere inovasyonu getirmede ve yaygınlaştırmada en etkili itici gücün şirket CEO’ları olduğu görülüyor.
 5. İnovasyona bütünsel olarak yaklaşmak: Başarılı inovasyonu sağlayabilen şirketler, yenilikçilik stratejilerini oluştururken bütünsel bir yaklaşım sergiliyorlar ve yenilikçiliğin rekabete karşı nasıl bir avantaj oluşturacağini detaylı olarak değerlendiriyorlar. 
 6. Fikri mülkiyet haklarının en iyi şekilde kullanılması: Başarılı yenilikçiler, aynı zamanda, fikri mülkiyet haklarını, yenilik gündemlerini desteklemek, hızlandırmak ve değer kazanmak için güçlü bir silah olarak kullanılıyorlar.

BCG'ye göre 2012 Yılında Dünyada En Yenilikçi 50 Şirketi

  Şirket Adı Sektör
1 Apple Teknoloji ve Telekom
2 Google Teknoloji ve Telekom
3 Samsung Teknoloji ve Telekom
4 Microsoft Teknoloji ve Telekom
5 Facebook Teknoloji ve Telekom
6 IBM Teknoloji ve Telekom
7 Sony Teknoloji ve Telekom
8 Haier Tüketici ve Perakende
9 Amazon Tüketici ve Perakende
10 Hyundai Otomotiv
11 Toyota Otomotiv
12 Ford Otomotiv
13 Kia Motors Otomotiv
14 BMW Otomotiv
15 Hewlett-Packard Teknoloji ve Telekom
16 General Electric Teknoloji ve Telekom
17 Coca-Cola Tüketici ve Perakende
18 Dell Teknoloji ve Telekom
19 Intel Teknoloji ve Telekom
20 Wal-Mart Tüketici ve Perakende
21 Starbucks Tüketici ve Perakende
22 Nissan Otomotiv
23 BASF Endüstriyel Üretim ve Süreçleri
24 HTC Teknoloji ve Telekom
25 Audi Otomotiv
26 Siemens Endüstriyel Üretim ve Süreçleri
27 Lenovo Teknoloji ve Telekom
28 HSBC Finansal Servisler
29 General Motors Otomotiv
30 Anheuser InBev Tüketici ve Perakende
31 SoftBank Teknoloji ve Telekom
32 Fast Retaililng Co. Tüketici ve Perakende
33 Philips Endüstriyel Üretim ve Süreçleri
34 Renault Otomotiv
35 Shell Enerji ve Çevre
36 Huawei Teknoloji ve Telekom
37 Virgin Tüketici ve Perakende
38 Boeing Endüstriyel Üretim ve Süreçleri
39 Nike Tüketici ve Perakende
40 Caterpillar Endüstriyel Üretim ve Süreçleri
41 McDonalds Tüketici ve Perakende
42 DuPont Endüstriyel Üretim ve Süreçleri
43 Twitter Teknoloji ve Telekom
44 China Petroleum & Chemical Enerji ve Çevre
45 Volkwagen Otomotiv
46 Airbus Endüstriyel Üretim ve Süreçleri
47 Tata Endüstriyel Üretim ve Süreçleri
48 İnditex Tüketici ve Perakende
49 Procter & Gamble Tüketici ve Perakende
50 3M Endüstriyel Üretim ve Süreçleri

Yenilikçi ve girişimci ruhlarından dolayı firmaları tebrik ediyor, haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
 •   Yorum  
 •   Önizle  
Yükleniyor